strona 1
strona 2
strona 3 Loader
strona 4 Loader
strona 5 Loader
strona 6 Loader
strona 7 Loader
strona 8 Loader
strona 9 Loader
strona 10 Loader
strona 11 Loader
strona 12 Loader
strona 13 Loader
strona 14 Loader
strona 15 Loader
strona 16 Loader
strona 17 Loader
strona 18 Loader
strona 19 Loader
strona 20 Loader
strona 21 Loader
strona 22 Loader
strona 23 Loader
strona 24 Loader
strona 25 Loader
strona 26 Loader
strona 27 Loader
strona 28 Loader
strona 29 Loader
strona 30 Loader
strona 31 Loader
strona 32 Loader
strona 33 Loader
strona 34 Loader
strona 35 Loader
strona 36 Loader
strona 37 Loader
strona 38 Loader
strona 39 Loader
strona 40 Loader
strona 41 Loader
strona 42 Loader
strona 43 Loader
strona 44 Loader
strona 45 Loader
strona 46 Loader
strona 47 Loader
strona 48 Loader
strona 49 Loader
strona 50 Loader
strona 51 Loader
strona 52 Loader
strona 53 Loader
strona 54 Loader
strona 55 Loader
strona 56 Loader
strona 57 Loader
strona 58 Loader
strona 59 Loader
strona 60 Loader
strona 61 Loader
strona 62 Loader
strona 63 Loader
strona 64 Loader
strona 65 Loader
strona 66 Loader
strona 67 Loader
strona 68 Loader
strona 69 Loader
strona 70 Loader
strona 71 Loader
strona 72 Loader
strona 73 Loader
strona 74 Loader
strona 75 Loader
strona 76 Loader
strona 77 Loader
strona 78 Loader
strona 79 Loader
strona 80 Loader
strona 81 Loader
strona 82 Loader
Abasaglar
inj. [roztw.]
100 j.m. /ml
10 wk?. 3 ml
100%
357,72
30%(1)
107,32
S(2)
bezp?.
1) Cukrzyca typu I u doros?ych, m?odzie?y i dzieci od 6 roku ?ycia, Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insulin? NPH od co najmniej 6 m-cy i z HbA1c >8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insulin? NPH od co najmniej 6 m-cy i z udokumentowanymi nawracaj?cymi epizodami ci??kiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca typu 1 u dzieci w wieku 2-6 lat oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicj? wg WHO)
2) Pacjenci 75+
Spis tre?ci
strony ChPL