strona 1
strona 2
strona 3 Loader
strona 4 Loader
strona 5 Loader
strona 6 Loader
strona 7 Loader
strona 8 Loader
strona 9 Loader
strona 10 Loader
strona 11 Loader
strona 12 Loader
strona 13 Loader
strona 14 Loader
strona 15 Loader
strona 16 Loader
Accupro® 10
Accupro® 10
tabl. powl.
10 mg
30 szt.
100%
15,17
R(1)
14,51
S(2)
bezp?.
1) Refundacja we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach
2) Pacjenci 75+
Wskazania pozarejestracyjne: Nadci?nienie t?tnicze inne ni? okre?lone w ChPL - u dzieci od 6 do 18 r?.; przewlek?a choroba nerek u dzieci od 6 do 18 r?.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci od 6 do 18 r?.,
Accupro® 20
tabl. powl.
20 mg
30 szt.
100%
20,19
R(1)
16,74
S(2)
bezp?.
1) Refundacja we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach
2) Pacjenci 75+
Wskazania pozarejestracyjne: Nadci?nienie t?tnicze inne ni? okre?lone w ChPL - u dzieci od 6 do 18 r?.; przewlek?a choroba nerek u dzieci od 6 do 18 r?.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci od 6 do 18 r?.,
Accupro® 40
tabl. powl.
40 mg
28 szt.
100%
31,18
R(1)
24,73
S(2)
bezp?.
1) Refundacja we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach
2) Pacjenci 75+
Wskazania pozarejestracyjne: Nadci?nienie t?tnicze inne ni? okre?lone w ChPL - u dzieci od 6 do 18 r?.; przewlek?a choroba nerek u dzieci od 6 do 18 r?.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci od 6 do 18 r?.,
Accupro® 5
tabl. powl.
5 mg
30 szt.
100%
11,89
R(1)
11,89
S(2)
bezp?.
1) Refundacja we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach
2) Pacjenci 75+
Wskazania pozarejestracyjne: Nadci?nienie t?tnicze inne ni? okre?lone w ChPL - u dzieci od 6 do 18 r?.; przewlek?a choroba nerek u dzieci od 6 do 18 r?.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci od 6 do 18 r?.,
Spis tre?ci
strony ChPL