strona 1
strona 2
strona 3 Loader
strona 4 Loader
strona 5 Loader
strona 6 Loader
strona 7 Loader
Adrenalina WZF
inj. [roztw.]
0,3 mg/0,3 ml
1 amp.-strzyk. 1 ml
100%
55,64
50%(1)
27,82
1) Leczenie dora?ne w nag?ych przypadkach ostrych reakcji alergicznych (anafilaksji), wywo?anych przez pokarmy, leki, uk?szenia i u??dlenia owadów oraz inne alergeny, jak równie? w przypadku anafilaksji samoistnej
Spis tre?ci
strony ChPL