O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Ivabradine Anpharm
Ivabradine Anpharm
tabl. powl.
7,5 mg
56 szt.
100%
151,50
R(1)
3,20
1) Przewlek?a niewydolno?? serca w klasach NYHA II?NYHA IV, z zaburzeniami czynno?ci skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i cz?sto?ci? akcji serca wi?ksz? lub równ? 75 uderze? na minut?, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z beta-adrenolitykiem lub gdy leczenie beta-adrenolitykiem jest przeciwskazane albo nie jest tolerowane
strona 1
strona 2
strona 3 Loader
strona 4 Loader
strona 5 Loader
strona 6 Loader
strona 7 Loader
strona 8 Loader
strona 9 Loader
strona 10 Loader
strona 11 Loader
strona 12 Loader
Spis tre?ci
strony ChPL