strona 1
strona 2
strona 3 Loader
strona 4 Loader
strona 5 Loader
strona 6 Loader
strona 7 Loader
strona 8 Loader
strona 9 Loader
strona 10 Loader
strona 11 Loader
Lirra
tabl. powl.
5 mg
28 szt.
100%
13,72
30%(1)
5,12
1) Refundacja we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach
Wskazania pozarejestracyjne: Atopowe zapalenie skóry; alergia pokarmowa - u pacjentów powy?ej 6 miesi?ca ?ycia; reakcja anafilaktyczna objawiaj?ca si? pokrzywk? lub obrz?kiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powy?ej 6 miesi?ca ?ycia
Lirra
tabl. powl.
5 mg
56 szt.
100%
26,40
30%(1)
9,21
1) Refundacja we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach
Wskazania pozarejestracyjne: Atopowe zapalenie skóry; alergia pokarmowa - u pacjentów powy?ej 6 miesi?ca ?ycia; reakcja anafilaktyczna objawiaj?ca si? pokrzywk? lub obrz?kiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powy?ej 6 miesi?ca ?ycia
Lirra
tabl. powl.
5 mg
84 szt.
100%
38,43
30%(1)
12,65
1) Refundacja we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach
Wskazania pozarejestracyjne: Atopowe zapalenie skóry; alergia pokarmowa - u pacjentów powy?ej 6 miesi?ca ?ycia; reakcja anafilaktyczna objawiaj?ca si? pokrzywk? lub obrz?kiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powy?ej 6 miesi?ca ?ycia
Spis tre?ci
strony ChPL