strona 1
strona 2
strona 3 Loader
strona 4 Loader
strona 5 Loader
strona 6 Loader
strona 7 Loader
strona 8 Loader
strona 9 Loader
strona 10 Loader
strona 11 Loader
strona 12 Loader
strona 13 Loader
strona 14 Loader
strona 15 Loader
strona 16 Loader
strona 17 Loader
strona 18 Loader
Raenom
tabl. powl.
5 mg
56 szt.
100%
96,96
R(1)
3,20
1) Przewlek?a niewydolno?? serca w klasach NYHA II?NYHA IV, z zaburzeniami czynno?ci skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i cz?sto?ci? akcji serca wi?ksz? lub równ? 75 uderze? na minut?, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z beta-adrenolitykiem lub gdy leczenie beta-adrenolitykiem jest przeciwskazane albo nie jest tolerowane
Raenom
tabl. powl.
7,5 mg
56 szt.
100%
141,17
R(1)
3,20
1) Przewlek?a niewydolno?? serca w klasach NYHA II?NYHA IV, z zaburzeniami czynno?ci skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i cz?sto?ci? akcji serca wi?ksz? lub równ? 75 uderze? na minut?, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z beta-adrenolitykiem lub gdy leczenie beta-adrenolitykiem jest przeciwskazane albo nie jest tolerowane
Spis tre?ci
strony ChPL