GIF: wszystkie serie Katadolonu wycofane
2018-03-29 | Aktualności
GIF: wszystkie serie Katadolonu wycofane

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu na terenie całego kraju wszystkie serie produktu leczniczego Katadolon (Flupirtini maleas), kapsułki twarde, 100 mg, podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceutical Polska Sp. z o.o. oraz podmiot odpowiedzialny w kraju eksportu: Teva Pharmaceuticals Slovakia a.r.o. i importer równoległy: lnPharm Sp. z o.o.

 

Do GIF wpłynął wniosek prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wycofaniu z obrotu leku Katadolon.

 

Powodem wycofania jest decyzja Europejskiej Agencji Leków, która zdecydowała, że na terenie Unii Europejskiej powinny zostać wycofane wszystkie leki zawierające substancję czynną - flupitrynę.

 


Więcej:

- https://www.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/decyzje/decyzje/1149,Decyzja-Nr-22WC2018.html

- https://www.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/decyzje/decyzje/1150,Decyzja-23WC2018.html

Wyświetleń: 527