GIF: wycofanie dwóch serii leku Meprelon
2018-03-23 | Aktualności
GIF: wycofanie dwóch serii leku Meprelon

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu na terenie całego kraju dwie serie produktu leczniczego Meprelon (Methylprednisolini natrii succinas), 1000 g, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań / do infuzji. Podmiot odpowiedzialny: SUN-FARM Sp. z o.o.

 

Wycofane serie:

 

- 161107/160802, data ważności: 11.2021
- 170303/160802, data ważności: 03.2022

 

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Została ona wydana na wiosek podmiotu odpowiedzialnego, w związku z podejrzeniem niespełnienia wymagań jakościowych rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji przedmiotowego leku.

 


Więcej: gif.gov.pl

Wyświetleń: 387