GIF: wycofanie z obrotu serii kropli Tobrosopt
2017-10-03 | Aktualności
GIF: wycofanie z obrotu serii kropli Tobrosopt

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu na terenie całego kraju serię produktu leczniczego Tobrosopt-DEX (Tobramycinum+Dexamethasonum), (3 mg+1mg)/ml, krople do oczu, zawiesina, podmiot odpowiedzialny: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

 

Wycofana seria: 01ZB0317, data ważności: 03.2019

 

Do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął wniosek podmiotu odpowiedzialnego o wycofanie z obrotu podanej serii produktu leczniczego Tobrosopt-DEX. Przyczyną wycofania było uzyskanie w próbie stabilnościowej i archiwalnej wyniku poza specyfikacją dla parametru: zawartość deksametazonu.

 

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 


Więcej: gif.gov.pl

Wyświetleń: 263