Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
tabl.; 5 mg, 10 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 150 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 300 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 60 ml
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 56 szt. tabl. powl.; 5 mg, 84 szt.
inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 poj. 250 ml
p?yn; , 10 ml
inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 5 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 5 amp. 5 ml
inf. [roztw.]; 60 mg/ml, 1 poj. 500 ml
inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 op. 250 ml inf. [roztw.]; 60 mg/ml, 1 but. 250 ml
p?yn na skór?; , 1 but. 8 g
Acetylcysteine | ATC: R 05 CB 01
tabl.; 200 mg, 20 szt.
Acetylcysteine | ATC: R 05 CB 01
tabl. mus.; 200 mg, 25 szt.
Acetylcysteine | ATC: R 05 CB 01
prosz. do przyg. roztw. doust.; 200 mg, 20 sasz.
Acetylcysteine | ATC: R 05 CB 01
tabl. mus.; 200 mg, 20 szt.
Acetylcysteine | ATC: R 05 CB 01
tabl. mus.; 600 mg, 20 szt.
tabl. mus.; 600 mg, 10 szt. tabl. mus.; 600 mg, 20 szt.
tabl. mus.; 600 mg, 10 szt. tabl. mus.; 600 mg, 20 szt.
Acetylcysteine | ATC: R 05 CB 01
granulat do przyg. roztw. doust.; 200 mg/3 g, 20 sasz. 3 g
tabl. mus.; 600 mg, 10 szt.
Acetylcysteine | ATC: R 05 CB 01
tabl.; 100 mg, 20 szt.
Acetylcysteine | ATC: R 05 CB 01
prosz. do przyg. roztw.; 100 mg, 20 sasz. 3 g
prosz. do przyg. roztw.; 100 mg, 20 sasz. 3 g
tabl. mus.; 100 mg, 20 szt.
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
Olopatadine | ATC: S 01 GX 09
krople do oczu [roztw.]; 1 mg/ml, 1 but. 5 ml
Etoricoxib | ATC: M 01 AH 05
tabl. powl.; 30 mg, 28 szt. tabl. powl.; 60 mg, 28 szt. tabl. powl.; 90 mg, 28 szt.
inf. do?. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 10 fiol. 5 ml
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 1750 j.m., 1 fiol.
Pefloxacin | ATC: J 01 MA 03
tabl. powl.; 400 mg, 10 szt.
Pefloxacin | ATC: J 01 MA 03
inf. [roztw.]; 400 mg/5 ml, 10 amp. 5 ml
Insulin glargine | ATC: A 10 AE 04
inj. [roztw.]; 100 j.m. /ml, 10 wk?. 3 ml