Nowe terminy wdrażania EDM
2017-08-08 | Aktualności
Nowe terminy wdrażania EDM

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy z 20 lipca 2017 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Określa ona m.in. nowe terminy wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej.

 

Celem nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia jest m.in. doprecyzowanie definicji elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz obowiązku stosowania Polskiej Implementacji Krajowej (PIK) HL7 CDA oraz formatów EDM, które będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.

 

W nowelizacji ustawy doprecyzowano definicję EDM, tak aby obok dokumentów umożliwiających usługobiorcy uzyskanie od usługodawcy świadczenia opieki zdrowotnej określonego rodzaju (dokumenty przetwarzane na platformie P1 tj. recepta i skierowanie) objęła także inne dokumenty wskazane przez ministra zdrowia w drodze rozporządzenia.

 

Nowa regulacja zakłada także, iż administratorami danych związanych z rejestrami medycznymi będą podmioty, które prowadzą te rejestry. Prowadzenie rejestrów medycznych można będzie powierzyć również Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz innym jednostkom podległym MZ. NFZ ma być też administratorem danych przetwarzanych w systemie RUM-NFZ.

 

Ustawa wprowadza nowe terminy realizacji Projektu P1:

 

- Obowiązek wystawiania recepty w postaci elektronicznej - od 1 stycznia 2020 r.
- Obowiązek wystawiania skierowania w postaci elektronicznej - od 1 stycznia 2021 r.
- Prowadzenie pozostałej elektronicznej dokumentacji medycznej - od 1 stycznia 2019 r.
- Wymian EDM za pośrednictwem P1 -od 1 stycznia 2021 r.

Wyświetleń: 328