O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
prosz. do inhal.; 50 ”g+ 500 ”g, 1 inhal. 60 dawek
...Tel: +372 661 0801 Österreich ?????? ratiopharm Arzneimittel Vertriebs GmbH Teva ????? ?.?. Tel: +43 1 97007 0 ???: +30 210 72 79 099 Espańa Polska Teva Pharma S.L.U. Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tél: +34 91 387 32 80 Tel.: +48 22 345 93 00 France Portugal Teva Santé Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda Tél: +33 1 55...
tabl.; 15 mg, 30 szt.
...obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU +pharma arzneimittel gmbh Hafnerstrasse 211 8054 Graz Austria 19 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 22790 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt.
...7080 Eesti Norge Generics [UK] Ltd Mylan AB Tel: +44 1707 853000 Tel: + 46 855 522 750 (Ühendkuningriik) (Sverige) ?????? Österreich Generics Pharma Hellas ??? Arcana Arzneimittel GmbH ???: +30 210 993 6410 Tel: +43 1 416 2418 Espańa Polska Mylan Pharmaceuticals, S.L Mylan Sp. z.o.o. Tel: + 34 93 37 86 400 Tel: + 48 22 546 64 00 France Portugal Mylan...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
...500 tabletek powlekanych. Nie wszystkie rodzaje opakowa? mog? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU +pharma arzneimittel gmbh Hafnerstrasse 211 A-8054 Graz Austria 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16776 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 04-05-2010...
tabl. powl.; 20 mg, 30 szt.
...500 tabletek powlekanych. Nie wszystkie rodzaje opakowa? mog? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU +pharma arzneimittel gmbh Hafnerstrasse 211 A-8054 Graz Austria 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16777 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 04-05-2010...
tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
...500 tabletek powlekanych. Nie wszystkie rodzaje opakowa? mog? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU +pharma arzneimittel gmbh Hafnerstrasse 211 A-8054 Graz Austria 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16778 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 04-05-2010...
tabl.; 1 mg, 28 szt.
...372 6610801 ?????? Österreich Teva ????? ?.?. ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH ???: +30 210 72 79 099 Tel.: +43 (0)1 97007 Espańa Polska Teva Pharma, S.L.U. Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel: +34 91 387 32 80 Tel.: +48 22 345 93 00 France Portugal Teva Santé Teva Pharma - Produtos Tél: +33 1 55 91 7800 Farmacêuticos Lda...
prosz. do inhal.; 160/4,5 ”g/dawk?, 120 dawek prosz. do inhal.; 320/9 ”g/dawk?, 60 dawek
...Österreich Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti ratiopharm Arzneimittel Vertriebs GmbH filiaal Tel: +43 1 97007 0 Tel: +372 661 0801 ?????? Polska Teva ????? ?.?. Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ???: +30 210 72 79 099 Tel.: +48 22 345 93 00 Espańa Portugal Zambon, S.A.U. Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda Tel.: +34 93 544 64 00...
tabl. powl.; 150 mg, 28 szt.
...musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU +pharma arzneimittel gmbh Hafnerstraße 211 8054 Graz Austria 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18594 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 2011-08-19...
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU +pharma arzneimittel gmbh Hafnerstraße 211 8054 Graz Austria 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18593 6 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 2011-08...
Epoetin beta | ATC: B 03 XA 01
inj. [roztw.]; 1000 j.m./0,5 ml, 6 amp.-strzyk. 0,5 ml inj. [roztw.]; 1000 j.m./0,5 ml, 6 amp.-strzyk. 0,5 ml (z os?onk?)
...90 Eesti Österreich UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +372 661 0801 Tel: +43 1 97 007 ?????? Polska Teva ????? ?.?. Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ???: +30 210 72 79 099 Tel.: +48 22 345 93 00 Espańa Portugal Teva Pharma, S.L.U. Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda Tél: +34 91 387 32 80...
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...6610801 36 ?????? Österreich Teva ????? ?.?. ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH ???: +30 210 72 79 099 Tel: +43/1/97007-0 Espańa Polska TEVA PHARMA, S.L.U. Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel: +(34) 91 387 32 80 Tel.: +(48) 22 345 93 00 France Portugal Teva Santé Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda Tél: +(33) 1 55 91 7800...
tabl. powl.; 75 mg, 7 szt.
...372 661 0801 ?????? Österreich Teva ????? ?.?. ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH ???: +30 210 72 79 099 Tel: +43 1 97007 0 Espańa Polska ratiopharm Espańa, S.A. Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tél: +(34) 91 567 29 70 Tel.: +(48) 22 345 93 00 France Portugal Teva Santé Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Tél: +(33) 1 55 91 7800 Lda...
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...661 0801 ?????? Österreich Teva ????? ?.?. ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH ???: +30 210 72 79 099 Tel: +43 1 97007 0 Espańa Polska TEVA PHARMA, S.L.U Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tél: +(34) 91 387 32 80 Tel.: +(48) 22 345 93 00 France Portugal Teva Santé Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda Tél: +(33) 1 55 91 78...
tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...90, 100 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU +pharma arzneimittel gmbh Hafnerstraße 211 8054 Graz Austria 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 20082 7 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
Stiripentol | ATC: N 03 AX 16
kaps. twarde; 250 mg, 60 szt. kaps. twarde; 500 mg, 60 szt. prosz. do przyg. zaw. doust.; 250 mg, 60 sasz. prosz. do przyg. zaw. doust.; 500 mg, 60 sasz.
...00 e-mail: webar@biocodex.fr 70 DE Desitin Arzneimittel GmbH Weg beim Jäger 214 D-22335 Hamburg Tel.: +49 (0)40 59101 525 e-mail: epi.info@desitin.de DK Desitin Pharma AS Havnegade 55, st. tv. 1058 Kopenhagen K Denmark Tel.: 0045-33-73 00 73 e-mail: desitin@desitin.dk NO Desitin Pharma AS Niels Leuchs vei 99 1359 Eiksmarka Norway...
Doxazosin | ATC: C 02 CA 04, G 04 CA
tabl.; 4 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 90 szt.
...w tekturowym pude?ku. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU +pharma arzneimittel gmbh Hafnerstraße 211 8054 Graz Austria 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14497 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia...
tabl. podpoliczkowe; 100 ”g, 4 szt. tabl. podpoliczkowe; 400 ”g, 4 szt.
...77 55 90 Eesti Österreich Cephalon Europe Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: + 33 1 49 81 80 42 Tel: +43 1 97007 410 ?????? Polska Teva ????? ?.?. Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ???: +30 210 72 79 099 Tel.: +48 22 345 93 00 Espańa Portugal Teva Pharma, S.L.U. Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: + 34 91 387...
tabl.; 100 mg, 30 szt. tabl.; 50 mg, 30 szt.
...LDPE): 100 tabletek. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU +pharma arzneimittel gmbh Hafnerstraße 211 A-8054 Graz Austria 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 11725 Pozwolenie nr 11726 Pozwolenie nr 11724 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl. powl.; 160 mg/20 mg, 3 szt.
...Tau BV Sigma-Tau Arzneimittel GmbH Tel: +31 30 6702020 Tel.: +49 211 687717 0 info@sigma-tau.nl info@sigma-tau.de Espańa Portugal Sigma-Tau Espańa, S.A. Defiante Farmacêutica, S.A. Tel: +34 91 888 36 00 Tel: +351 291 214 090 sigmatau@sigma-tau.es info@defiante.com France United Kingdom Sigma-Tau France Sigma-Tau Pharma Limited UK Tél...
Degarelix | ATC: L 02 BX 02
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 120 mg, 2 zest. inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 80 mg, 1 zest.
...com Deutschland Norge Ferring Arzneimittel GmbH Ferring Legemidler AS Tel: + 49-(0)431-5852 0 Tlf: +47 22 02 08 80 info-service@ferring.de mail@oslo.ferring.com Eesti Österreich PharmaSwiss Eesti OÜ Ferring Arzneimittel GesmbH Tel.: +372 682 7400 Tel: +43 1 60 808 0 estonia.info@pharmaswiss.com office@ferring.at ?????? Polska Ferring ????? ?? Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z...
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...Pharmathen S.A. Pharmathen S.A. Te?.: +30 210 66 65 067 Tel.: +30 210 66 65 067 ?eská republika Malta Pharmathen S.A. Pharmathen S.A. Puh/Tel: +30 210 66 65 067 Tel: +30 210 66 65 067 Danmark Nederland Orifarm Generics A/S Glenmark Generics B.V. Tlf: +45 63 95 27 00 Tel: +31 20 5226030 Deutschland Norge Glenmark Arzneimittel...
Finasteride | ATC: G 04 CB 01
tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...prze?amanych tabletek finasterydu ze wzgl?du na mo?liwo?? wch?aniania leku przez skór? i potencjalnego ryzyka dla p?odu p?ci m?skiej (patrz punkt 4.6). 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU +pharma arzneimittel gmbh Hafnerstraße 211 8054 Graz Austria 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12589 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia...
Finasteride | ATC: G 04 CB 01
tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...prze?amanych tabletek finasterydu ze wzgl?du na mo?liwo?? wch?aniania leku przez skór? i potencjalnego ryzyka dla p?odu p?ci m?skiej (patrz punkt 4.6). 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU +pharma arzneimittel gmbh Hafnerstraße 211 8054 Graz Austria 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12589 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia...
tabl. powl.; 150 mg, 3 szt.
...leczniczego 14 Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. Nale?y zminimalizowa? wprowadzanie produktów leczniczych do ?rodowiska. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU +pharma arzneimittel gmbh Hafnerstra_e 211 8054 Graz Austria 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17992 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 15.03.2011...
tabl. powl.; 50 mg, 30 szt.
...Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. Nale?y zminimalizowa? wprowadzanie produktów leczniczych do ?rodowiska. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU +pharma arzneimittel gmbh Hafnerstra_e 211 8054 Graz Austria 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17991 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 15.03.2011...
tabl. powl.; 100 mg, 60 szt. tabl. powl.; 400 mg, 30 szt.
...Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH filiaal Tel: +43/1/97007-0 Tel: +372 661 0801 ?????? Polska Teva ????? ?.?. Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ?el: +30 210 72 79 099 Tel.: +(48) 22 345 93 00 Espańa Portugal 131 Teva Pharma, S.L.U Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda Tél: +(34) 91 387 32...
inj. [roztw.]; 6 mg, 1 amp.-strzyk. 0,6 ml (z zabezp. ig?y)
...55 90 ?????? Österreich Teva ????? ?.?. ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH ???: +30 210 72 79 099 Tel: +43 1 97 007 Espańa Polska Teva Pharma, S.L.U. Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tél: +34 91 387 32 80 Tel.: +48 22 345 93 00 France Portugal Teva Santé Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda Tél: +33 1 55 91 78...
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 10 mg, 56 szt. tabl. powl.; 20 mg, 28 szt.
...Norge Generics [UK] Ltd Mylan AB Tel: +44 1707 853000 Tel: + 46 855 522 750 (Ühendkuningriik) (Sverige) ?????? Österreich Generics Pharma Hellas ??? Arcana Arzneimittel GmbH ???: +30 210 993 6410 / +30 694 947 0670 Tel: +43 1 416 2418 Espańa Polska Mylan Pharmaceuticals, S.L Mylan Sp. z.o.o. Tel: + 34 933 786 448 Tel: + 48 22 546 64 00 France Portugal...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU +pharma arzneimittel gmbh Hafnerstra_e 211 8054 Graz Austria 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ??CIOWEJ...