kaps. twarde; 300 mg+ 0,5 mg, 1 szt.
Palonosetron | ATC: A 04 AA 05
inj. [roztw.]; 250 µg/5 ml, 1 fiol.
Palonosetron | ATC: A 04 AA 05
kaps. mi?kkie; 500 µg, 1 szt.
Nimesulide | ATC: M 01 AX 17
tabl.; 100 mg, 15 szt. tabl.; 100 mg, 30 szt.
...6, 15, 30 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Nie dotyczy 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 10 Angelini Pharma ?eská republika s.r.o. Paterni 7, 63500 Brno, Republika Czeska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4113 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
Nimesulide | ATC: M 01 AX 17
granulat do przyg. zaw.; 100 mg, 30 sasz.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Nie dotyczy 10 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Angelini Pharma ?eská republika s.r.o. Paterni 7, 63500 Brno, Republika Czeska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4114 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
tabl. powl.; 600 mg, 1 szt.
...produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70 00181 Rzym W?ochy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11840 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Erdosteine | ATC: R 05 CB 15
kaps.; 300 mg, 10 szt. kaps.; 300 mg, 20 szt.
...folii Aluminium/ PVC w tekturowym pude?ku. 10 lub 20 kapsu?ek. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce przygotowania produktu leczniczego do stosowania Nie dotyczy. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Podle?na 83 05-552 ?azy 5 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 12738 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
Erdosteine | ATC: R 05 CB 15
prosz. do przyg. zaw. doust.; 35 mg/ml, 1 but. 100 ml
...sposób uzyskuje si? 100 ml gotowej zawiesiny. Zawsze wstrz?sn?? przed u?yciem. Stosowa? doustnie, bezpo?rednio po przygotowaniu, wed?ug schematu dawkowania w punkcie 4.2. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Podle?na 83 05-552 ?azy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 12924 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Erdosteine | ATC: R 05 CB 15
prosz. do przyg. zaw. doust.; 225 mg, 20 sasz.
...temperaturze pokojowej, w razie potrzeby zamiesza? do uzyskania rzadkiej, m?tnej zawiesiny. Stosowa? doustnie, bezpo?rednio po przygotowaniu, wed?ug schematu dawkowania w punkcie 4.2. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Podle?na 83 05-552 ?azy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 12739 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Acetylcysteine | ATC: R 05 CB 01
granulat do przyg. roztw. doust.; 200 mg, 20 sasz. 1 g
granulat do przyg. roztw. doust.; 100 mg, 20 sasz. 1 g
Diclofenac | ATC: M 01 AB 05
roztw. do p?ukania j. ustnej i gard?a; 0,74 mg/ml, 1 but. 200 ml
...o pojemno?ci 15 ml, umieszczone w tekturowym pude?ku. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Podle?na 83 05-552 ?azy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14588 4 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Hyaluronate sodium | ATC: M 09 AX 01
inj. [roztw.]; 10 mg/ml, 1 amp.-strzyk. 2 ml
Ketoprofen | ATC: M 02 AA 10
p?yn do natrys. na skór?; 100 mg/g, 1 but. 25 g
...Nale?y unika? kontaktu z oczami, b?onami ?luzowymi i uszkodzon? skór?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Podle?na 83, 05-552 ?azy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 5 12504 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Nifuratel | ATC: G 01 AX 05
tabl. powl.; 200 mg, 20 szt.
globulki dopochwowe; (500 mg+ 200 000 j.m.), 12 szt. globulki dopochwowe; (500 mg+ 200 000 j.m.), 8 szt.
ma?? dopochwowa; (100 mg+ 40 000 j.m.)/g, 1 tuba 30 g
Fosfomycin | ATC: J 01 XX 01
granulat do przyg. roztw. doust.; 2 g, 1 sasz.
Fosfomycin | ATC: J 01 XX 01
granulat do przyg. roztw. doust.; 3 g, 1 sasz.
Tramadol | ATC: N 02 AX 02
tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 100 mg, 30 szt. tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 100 mg, 5 szt.
Tramadol | ATC: N 02 AX 02
tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 200 mg, 30 szt.
Tramadol | ATC: N 02 AX 02
tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 300 mg, 30 szt.
kaps. twarde; , 30 szt.
kaps. twarde; 40/160 mg,
...66 26 Tel: +31 71 562 15 02 Eesti Norge Laboratoires SMB S.A. Laboratoires SMB S.A. Tel: + 32.2.411.48.28. Tlf: + 32.2.411.48.28. ?????? Österreich Angelini Pharma Hellas SA Laboratoires SMB S.A. ???: +30 210 62 69 200 Tel: + 32.2.411.48.28. Espańa Polska Lacer S.A. Laboratoires SMB S.A. Tel: +34 934...
tabl. powl.; 600 mg, 1 szt.
...produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70 00181 Rzym W?ochy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11841 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
czopki doodbytnicze; (25 mg+ 25 mg)/2 g, 10 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Nie ma specjalnych zalece? oprócz podanych w punkcie 4.2. Dawkowanie i sposób stosowania. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Podle?na 83 05-552 ?azy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9127 3 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
aerozol do stos. w j. ustnej; 3 mg/ml, 1 op. 15 ml
...celu nape?nienia pompki i uzyskania prawid?owego rozpylenia. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A Viale Amelia 70, 00181 Rzym, W?ochy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12434 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
pastylki twarde; 3 mg, 20 szt.
...leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70 00181 Rzym, W?ochy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4 14487 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
pastylki twarde; 3 mg, 20 szt.
...produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJACY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70 00181 Rzym, W?ochy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 19588 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
pastylki twarde; 3 mg, 20 szt.
...leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70 00181 Rzym, W?ochy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4 4264 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...