Anastrozole | ATC: L 02 BG 03
tabl. powl.; 1 mg, 28 szt.
...i 300 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU AS GRINDEKS. Krustpils 53, Riga, LV-1057, ?otwa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17810 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 02.02.2011r...
inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 10 amp.
...Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU AS GRINDEKS. Krustpils iela 53 R?ga, LV-1057 ?otwa Tel: +371 67083205 Fax: +371 67083505 E-mail: grindeks@grindeks.lv 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 19507 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
kaps.; 250 mg, 100 szt.