NorvirRx-z
Ritonavir | ATC: J 05 AE 03
kaps. elastyczne; 100 mg, 84 szt.
...?? ? 65 6.5 ? Produk?? ? Produkt No? ? , o??4 butelki po 84) ? elastycznych. ? 6.6 Specjalne ?produktu leczniczego do stosowania ? 7. ? DOPUSZCZENIE DO OBROTU AbbVie Ltd Maidenhead SL6 4XE Wielka Brytania 8. NU? EU/1/96/016/003-004 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I ? Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do...