inf. [konc. do przyg. roztw.]; 37,5 mg/5 ml, 5 fiol.
Quetiapine | ATC: N 05 AH 04
tabl. o przed?. uwalnianiu; 50 mg, 30 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road North Harrow, Middlesex HA1 4HF Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 21482 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Quetiapine | ATC: N 05 AH 04
tabl. o przed?. uwalnianiu; 150 mg, 60 szt.
...tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga? dotycz?cych usuwania. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road North Harrow HA1 4HF Middlesex Wielka Brytania 8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA...
Quetiapine | ATC: N 05 AH 04
tabl. o przed?. uwalnianiu; 200 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 300 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 400 mg, 60 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road North Harrow, Middlesex HA1 4HF Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 18813, 18814, 18815 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
tabl.; 16 mg, 30 szt.
...ostrono?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Niewykorzystany produkt lub puste opakowania naley usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. Al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18732 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?UENIA...
tabl.; 8 mg, 30 szt.
...ostrono?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Niewykorzystany produkt lub puste opakowania naley usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. Al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18731 5 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 10 mg, 90 szt. tabl. powl.; 5 mg, 56 szt. tabl. powl.; 5 mg, 90 szt.
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl. powl.; 2,5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 2,5 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 150 mg, 60 szt. tabl. powl.; 300 mg, 60 szt. tabl. powl.; 500 mg, 120 szt.
...stronie, bez oznaczenia po drugiej stronie. Lek Capecitabine Accord jest dost?pny w opakowniach blistrowych (Alu-Alu lub PVC/PVdC-Alu) zawieraj?cych po 30, 60 lub 120 tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. Podmiot odpowiedzialny Accord Healthcare Limited, Sage house, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex HA1 4HF, Wielka Brytania Wytwórca Accord Healthcare Limited, Sage house, 319 Pinner Road, Harrow...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 15 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 45 ml
...igie? o duej ?rednicy, aby zminimalizowa? ci?nienie i ewentualne tworzenie si? aerozoli. Powstaniu aerozoli mona równie zapobiec przez zastosowanie ig?y z odpowietrznikiem. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16711 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?UENIA POZWOLENIA...
inj./inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 5 fiol. 2,5 ml
inf. [konc. do przyg. zaw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 1 ml inf. [konc. do przyg. zaw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 4 ml inf. [konc. do przyg. zaw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 8 ml
...wlewu. Jak w przypadku wszystkich produktów do podawania pozajelitowego, produkt leczniczy Docetaxel Accord roztwór wst?pny i roztwór do infuzji nale?y obejrze? przed u?yciem. Roztwory zawieraj?ce osad nale?y usun??. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited Sage House 319, Pinner Road North Harrow Middlesex, HA1 4HF Wielka...
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
...100 tabletek powlekanych Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostrono?ci przy przechowywaniu Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited Sage House 319 Pinner Road North Harrow HA1 4HF Middlesex Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 17542 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...100 tabletek powlekanych Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostrono?ci przy przechowywaniu Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited Sage House 319 Pinner Road North Harrow HA1 4HF Middlesex Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 17541 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...ani domowych pojemników na odpadki. Nale?y zapyta? farmaceut? co zrobi? z lekami, których si? ju? nie potrzebuje. Takie post?powanie pomo?e chroni? ?rodowisko. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex , HA14HF Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17953 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 25 ml
...domowych pojemników na odpadki. Naley zapyta? farmaceut? co zrobi? z lekami, których si? ju nie potrzebuje. Takie post?powanie pomoe chroni? ?rodowisko. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16 Accord Healthcare Limited Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex, HA14HF Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17953 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
inf./inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf./inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 25 ml inf./inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...przygotowywaniu i (lub) rozcie?czaniu cytotoksycznych produktów leczniczych. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady naley usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited, Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17072 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA...
inj./inf. [konc. do przyg. roztw.]; 25 mg/ml, 1 fiol. 2 ml
inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...W przypadku pojawienia si? br?zowego lub ciemnoó?tego zabarwienia roztwór naley wyrzuci?. Pozosta?o?ci roztworu naley wyrzuci? po uyciu: nie wolno przygotowywa? dawek wielokrotnych. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited, Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16642 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 10 ml
tabl.; 1 mg, 30 szt. tabl.; 2 mg, 30 szt. tabl.; 3 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 30 szt.
...ostrono?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga? dotycz?cych usuwania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady naley usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Wielka Brytania 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 15698, 15699, 15700, 15701 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
inj. [roztw.]; 3 mg, 4 amp.-strzyk.
inj. [roztw.]; 3 mg, 1 amp.-strzyk.
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 15 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 25 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 2 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...u?yte do rozcie?czenia i podania leku powinny zosta? usuni?te zgodnie z obowi?zuj?cymi w danym szpitalu standardowymi procedurami dotycz?cymi post?powania z lekami cytostatycznymi. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road North Harrow, HA1 4HF Middlesex Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA...
inj. [roztw.]; 10mg/ml, 10 amp. inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 10 amp.
...i niedost?pnym dla dzieci. Wy??cznie do jednorazowego u?ytku. Niewykorzystan? cze?? roztworu nale?y zniszczy?. Roztworu nie nale?y u?ywa?, je?li widoczne s? sta?e cz?stki. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex, HA1 4HF Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
tabl. powl.; 600 mg, 10 szt.
...usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 17 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex, HA1 4HF Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
Eplerenone | ATC: C 03 DA 04
tabl. powl.; 50 mg, 30 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga? dotycz?cych usuwania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road North Harrow, HA1 4HF Middlesex Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 25 mg ? 23184; 50 mg - 23185 9. DATA...
tabl.; 180 mg, 120 szt. tabl.; 360 mg, 120 szt.
...lub jego bezpo?redniego kontaktu ze skór? lub b?onami ?luzowymi. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road North Harrow, HA1 4HF Middlesex Wielka Brytania 15 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 22539, 22540 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl. powl.; 10 mg, 56 szt.
inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 amp.-strz. 0,15 ml inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 amp.-strz. 0,25 ml inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 amp.-strz. 0,2 ml inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 amp.-strz. 0,35 ml inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 amp.-strz. 0,3 ml inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 amp.-strz. 0,45 ml inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 amp.-strz. 0,4 ml inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 amp.-strz. 0,5 ml inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 amp.-strz. 0,6 ml inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 4 amp.-strz. 0,15 ml inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 4 amp.-strz. 0,2 ml inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 4 amp.-strz. 0,3 ml inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 4 amp.-strz. 0,4 ml inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 4 amp.-strz. 0,5 ml inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 4 amp.-strz. 0,6 ml inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 8 amp.-strz. 0,15 ml inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 8 amp.-strz. 0,2 ml inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 8 amp.-strz. 0,3 ml inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 8 amp.-strz. 0,4 ml inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 8 amp.-strz. 0,5 ml inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 8 amp.-strz. 0,6 ml
...Nie ma to wp?ywu na normalne dzia?anie strzykawki. Nale?y wykorzysta? ca?? zawarto?? ampu?ko-strzykawki. Produkt nie jest przeznaczony do podawania dawek podzielonych. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road North Harrow HA1 4HF Middlesex Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 23519 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...