Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 14 szt.
...Co to jest lek Clopidogrel Acino i w jakim celu si? go stosuje 2. Informacje wa?ne przed przyj?ciem leku Clopidogrel Acino 3. Jak stosowa? lek Clopidogrel Acino 4. Mo?liwe dzia?ania niepo??dane 5. Jak przechowywa? lek Clopidogrel Acino 6. Zawarto?? opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Clopidogrel Acino i w jakim celu si? go stosuje Clopidogrel Acino zawiera klopidogrel i nale?y do...
tabl. powl.; 75 mg, 7 szt.