O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 14 szt.
...Co to jest lek Clopidogrel Acino i w jakim celu si? go stosuje 2. Informacje wa?ne przed przyj?ciem leku Clopidogrel Acino 3. Jak stosowa? lek Clopidogrel Acino 4. Mo?liwe dzia?ania niepo??dane 5. Jak przechowywa? lek Clopidogrel Acino 6. Zawarto?? opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Clopidogrel Acino i w jakim celu si? go stosuje Clopidogrel Acino zawiera klopidogrel i nale?y do...
tabl. powl.; 75 mg, 7 szt.