O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutˇw wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunkˇw, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Isotretinoin | ATC: D 10 BA 01
kaps. mi?kkie; 10 mg, 30 szt. kaps. mi?kkie; 10 mg, 60 szt. kaps. mi?kkie; 20 mg, 30 szt. kaps. mi?kkie; 20 mg, 60 szt. kaps. mi?kkie; 20 mg, 90 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 12 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Actavis Group PTC ehf. ReykjavÝkurvegi 76-78 220 Hafnarfj÷r­ur Islandia 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 10 mg: 21632 20 mg: 21633 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Telmisartan | ATC: C 09 CA 07
tabl.; 40 mg, 28 szt. tabl.; 80 mg, 28 szt.
...na dob? (patrz punkt 4.4). Pacjenci w podesz?ym wieku Nie ma konieczno?ci dostosowania dawkowania u osˇb w podesz?ym wieku. Dzieci i m?odzie? Nie okre?lono bezpiecze?stwa stosowania i skuteczno?ci produktu leczniczego Telmisartan Actavis u dzieci i m?odzie?y w wieku poni?ej 18 lat. Aktualne dane przedstawiono w punkcie 5.1 oraz 5.2, ale brak zalece? dotycz?cych dawkowania. Sposˇb podawania Tabletki telmisartanu nale?y przyjmowa? doustnie...
tabl.; 80/12,5 mg, 28 szt. tabl.; 80/25 mg, 28 szt.
...Actavis CZ a.s. Actavis Hungary Kft. Tel: +420 251 113 002 Tel.: +36 1 501 7001 Danmark Malta Actavis A/S Actavis Ltd. Tlf: +45 72 22 30 00 Tel: +35621693533 Deutschland Nederland PUREN Pharma GmbH & Co. KG Aurobindo Pharma B.V. Tel.: +49-89-558-9090 Tel: +31 (0)35 542 99 33 101 Eesti Norge UAB ?Actavis Baltics? Eesti Filiaal Actavis...
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...tabletek: 100 tabletek powlekanych. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Actavis Group PTC ehf. ReykjavÝkurvegi 76-78 220 Hafnarfj÷r­ur Islandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16316 18 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
tabl.; 70 mg, 4 szt.
...i 40 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania 10 Brak szczegˇlnych wymaga?. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Actavis Group PTC ehf. ReykjavÝkurvegi 76-78 220 Hafnarfj÷r­ur Islandia 8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 15286 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...tabletek (30x10, opakowanie szpitalne). Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Actavis Group PTC ehf. ReykjavÝkurvegur 76-78 220 Hafnarfj÷r­ur Islandia 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 5 mg: pozwolenie nr 15548 10 mg: pozwolenie nr 15549 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
Finasteride | ATC: G 04 CB 01
tabl. powl.; 5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 90 szt.
...pokruszonych lub prze?amanych tabletek finasterydu ze wzgl?du na mo?liwo?? wch?aniania przez skˇr? i potencjalnego ryzyka dla p?odu m?skiego (patrz punkt 4.6). 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9 Actavis Group PTC ehf. ReykjavÝkurvegi 76-78 220 Hafnarfj÷r­ur Islandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 12 988 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
tabl. powl.; 2 mg+ 0,03 mg, 21 szt. tabl. powl.; 2 mg+ 0,03 mg, 63 szt.
...w obrocie. 6.6 Szczegˇlne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Actavis Group PTC ehf. ReykjavÝkurvegi 76-78 220 Hafnarfj÷r­ur Islandia 17 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 20601 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Linezolid | ATC: J 01 XX 08
tabl. powl.; 600 mg, 10 szt.
Anastrozole | ATC: L 02 BG 03
tabl. powl.; 1 mg, 28 szt.
...musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga? dotycz?cych usuwania. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Actavis Group PTC ehf. ReykjavÝkurvegi 76-78 220 Hafnarfj÷r­ur Islandia 17 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 21893 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 2,5 mg/ml, 5 fiol. 100 mg inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 2,5 mg/ml, 5 fiol. 25 mg
...tego wzgl?du produkt leczniczy Bendamustine Actavis jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersi? (patrz punkt 4.3). Nale?y przerwa? karmienie piersi? w trakcie stosowania produktu leczniczego Bendamustine Actavis. P?odno?? Kobiety w okresie rozrodczym powinny stosowa? skuteczne metody antykoncepcji przed i w trakcie leczenia produktem leczniczym Bendamustine Actavis. M??czy?ni nie powinni podejmowa? prˇb pocz?cia dziecka podczas stosowania produktu leczniczego Bendamustine Actavis oraz w ci?gu 6 miesi?cy...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 0,15 mg, 21 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Actavis Group PTC ehf. ReykjavÝkurvegi 76-78 220 Hafnarfj÷r­ur Islandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 21973 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 17...
tabl. powl.; 0,03 mg+ 0,15 mg, 21 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Actavis Group PTC ehf. ReykjavÝkurvegi 76-78 220 Hafnarfj÷r­ur Islandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17 21673 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl.; 2,5 mg, 30 szt.
...90 i 100 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? by? wprowadzone do obrotu. 6.6 Instrukcja dotycz?ca usuwania jego pozosta?o?ci Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Actavis Group PTC ehf. ReykjavÝkurvegi 76-78 220 Hafnarfj÷r_ur Islandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bilokord, 2,5 mg: 16897 10 Bilokord, 5 mg: 16898 Bilokord, 10...
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...90 i 100 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? by? wprowadzone do obrotu. 6.6 Instrukcja dotycz?ca usuwania jego pozosta?o?ci Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Actavis Group PTC ehf. ReykjavÝkurvegi 76-78 220 Hafnarfj÷r­ur Islandia 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 10 Bilokord, 5 mg: 16898 Bilokord, 10 mg: 16899 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl.; 10 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bisoprolol Actavis, 10 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 10 mg bisoprololu fumaranu (Bisoprololi fumaras). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: 130,20 mg laktozy jednowodnej w tabletce. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka. Be?owe, nakrapiane, okr?g?e i wypuk?e tabletki o ?rednicy 7,5 mm, z nast?puj?cymi oznaczeniami...
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl.; 5 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bisoprolol Actavis, 5 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 5 mg bisoprololu fumaranu (Bisoprololi fumaras). Substancje pomocnicze: 135,2 mg laktozy jednowodnej w tabletce. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Tabletki barwy jasno?ˇ?tej, okr?g?e i wypuk?e z nast?puj?cymi oznaczeniami: ?BI? w cz??ci centralnej powy?ej linii podzia?u oraz...
kaps. twarde; 10/75 mg, 30 szt. kaps. twarde; 5/75 mg, 30 szt.
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Actavis Group PTC ehf. ReykjavÝkurvegi 76-78 220 Hafnarfj÷r_ur Islandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 5 mg + 75 mg: 19 912 10 mg + 75 mg: 19 913...
Travoprost | ATC: S 01 EE 04
krople do oczu [roztw.]; 40 Ág/ml, 1 but. 2,5 ml
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Actavis Group PTC ehf. ReykjavÝkurvegi 76-78 220 Hafnarfj÷r­ur 9 Islandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 21938 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Docetaxel | ATC: L 01 CD 02
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 1 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 4 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 7 ml
...zastosowaniem obejrze? i roztwory z widocznym osadem nale?y usun??. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Actavis Group PTC ehf. ReykjavÝkurvegi 76-78 220 Hafnarfj÷r­ur Islandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17400 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
tabl. powl.; 150 mg, 60 szt. tabl. powl.; 500 mg, 120 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Capecitabine Actavis, 150 mg, tabletki powlekane Capecitabine Actavis, 500 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Capecitabine Actavis, 150 mg Ka?da tabletka powlekana zawiera 150 mg kapecytabiny. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: 12,3 mg laktozy jednowodnej. Capecitabine Actavis, 500 mg Ka?da tabletka powlekana zawiera 500 mg kapecytabiny. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: 41 mg laktozy...
Letrozole | ATC: L 02 BG 04
tabl. powl.; 2,5 mg, 30 szt.
Letrozole | ATC: L 02 BG 04
tabl. powl.; 2,5 mg, 30 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Actavis Group PTC ehf ReykjavÝkurvegi 76-78 220 Hafnarfj÷r­ur Islandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17198 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 3 mg, 21 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Actavis Group PTC ehf. ReykjavÝkurvegi 76-78 220 Hafnarfj÷r­ur Islandia 20 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 21876 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 3 mg, 28 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Actavis Group PTC ehf. ReykjavÝkurvegi 76-78 24 220 Hafnarfj÷r­ur Islandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 21873 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 0,03 mg+ 3 mg, 21 szt. tabl. powl.; 0,03 mg+ 3 mg, 63 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Actavis Group PTC ehf. ReykjavÝkurvegi 76-78 220 Hafnarfj÷r­ur Islandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 21875 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
tabl.; 4/1,25 mg, 30 szt.