Macitentan | ATC: C 02 KX 04
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
...15 284 777 ?eskį republika Magyarorszįg Actelion Pharmaceuticals CZ, s.r.o. Actelion Pharmaceuticals Hungaria Kft. Tel: +420 221 968 006 Tel: +36 1 413 3270 Danmark Malta Actelion Danmark, Actelion Pharmaceuticals UK Ltd Filial af Actelion Pharmaceuticals Sverige AB, Tel: +44 208 987 3333 Sverige Tlf: +45 3694 45 95 35 Deutschland Nederland Actelion Pharmaceuticals Deutschland GmbH Actelion Pharmaceuticals Nederland B.V. Tel...
Bosentan | ATC: C 02 KX 01
tabl. powl.; 125 mg, 56 szt.
...I WYMAGANIA DOTYCZ?CE DOPUSZCZENIA DO OBROTU D. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO 40 A. WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Actelion Pharmaceuticals Deutschland GmbH Basler Strasse 63-65 D-79100 Freiburg Niemcy B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA Produkt leczniczy wydawany na recept? do zastrze?onego stosowania (patrz aneks I: Charakterystyka...
Bosentan | ATC: C 02 KX 01
tabl. powl.; 125 mg, 56 szt. tabl. powl.; 62,5 mg, 56 szt.
...500 145 920 ?eskį republika Malta Actelion Pharmaceuticals CZ, s.r.o. Actelion Pharmaceuticals Ltd Tel: +420 221 968 006 Tel: +48 (0) 500 145 920 Danmark Nederland Actelion Danmark, Actelion Pharmaceuticals Nederland B.V. Filial af Actelion Pharmaceuticals Sverige AB, Tel: +31 (0)348 435950 Sverige Tlf: +45 3694 45 95 Deutschland Norge Actelion Pharmaceuticals Deutschland GmbH Actelion Pharmaceuticals Sverige AB, Tel: +49...