O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Doxazosin | ATC: G 04 CA
tabl.; 2 mg, 30 szt.
...Opakowanie zewn?trzne: pude?ko tekturowe. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Adamed Sp. z o.o. Pie?ków 149 05-152 Czosnów Polska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 18844 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
Doxazosin | ATC: G 04 CA
tabl.; 4 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 90 szt.
...Opakowanie zewn?trzne: pude?ko tekturowe. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Adamed Sp. z o.o. Pie?ków 149 05-152 Czosnów Polska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 18845 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
Finasteride | ATC: G 04 CB 01
tabl. powl.; 5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 90 szt.
...pod warunkiem, ?e tabletek nie po?amano i nie pokruszono. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Adamed Sp. z o.o., Pie?ków 149, 05-152 Czosnów 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 15587 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Tamsulosin | ATC: G 04 CA 02
kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde; 0,4 mg, 30 szt. kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde; 0,4 mg, 90 szt.
...kapsu?ek o zmodyfikowanym uwalnianiu. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Adamed Sp. z o.o. Pie?ków 149 05-152 Czosnów 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12477 7 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Adamed Sp. z o.o. Pie?ków 149 05-152 Czosnów k/Warszawy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Amlozek, 5 mg, tabletki, Pozwolenie nr 7997 Amlozek, 10 mg, tabletki, Pozwolenie nr...
Naproxen | ATC: M 01 AE 02
tabl. powl.; 275 mg, 20 szt. tabl. powl.; 275 mg, 60 szt. tabl. powl.; 550 mg, 20 szt. tabl. powl.; 550 mg, 60 szt.
Naproxen | ATC: M 01 AE 02
tabl. dojelitowe; 250 mg, 20 szt. tabl. dojelitowe; 250 mg, 60 szt. tabl. dojelitowe; 500 mg, 20 szt. tabl. dojelitowe; 500 mg, 60 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Adamed Sp. z o.o. Pie?ków 149 13 05-152 Czosnów, Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZED?U?ENIA...
Naproxen | ATC: M 01 AE 02
tabl.; 220 mg, 10 szt.
tabl. dojelitowe; 40 mg, 28 szt. tabl. dojelitowe; 40 mg, 56 szt.
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga? dotycz?cych usuwania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Adamed Sp. z o.o. Pie?ków 149 05-152 Czosnów tel. (022)751-85-17 fax. (022)751-84-67 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12430 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
tabl. dojelitowe; 20 mg, 28 szt. tabl. dojelitowe; 20 mg, 56 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania 11 Bez specjalnych wymaga? dotycz?cych usuwania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Adamed Sp. z o.o. Pie?ków 149 05-152 Czosnów 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12429 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
Pantoprazole | ATC: A 02 BC 02
tabl. dojelitowe; 20 mg, 14 szt. tabl. dojelitowe; 20 mg, 7 szt.
...lub 14 tabletek dojelitowych Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. ?rodki 6.6 Szczególne ostrono?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Adamed Sp. z o.o. Pie?ków 149, 05-152 Czosnów, Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 15949 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Aripiprazole | ATC: N 05 AX 12
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 10 mg, 56 szt. tabl.; 10 mg, 84 szt. tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt. tabl.; 15 mg, 84 szt.
...6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Adamed Sp. z o.o. Pie?ków 149, 05-152 Czosnów 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Apra, 5 mg, tabletki: Pozwolenie nr 23061 Apra, 10 mg, tabletki: Pozwolenie nr...
Aripiprazole | ATC: N 05 AX 12
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 10 mg, 28 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 10 mg, 56 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 10 mg, 84 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 15 mg, 28 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 15 mg, 56 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 15 mg, 84 szt.
...6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Adamed Sp. z o.o. Pie?ków 149, 05-152 Czosnów 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA (?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Apra-swift, 10 mg, tabletki ulegaj?ce rozpadowi w jamie ustnej: Pozwolenie nr 22599...
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt. tabl. powl.; 75 mg, 84 szt.
...pude?ku. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA 18 DOPUSZCZENIE DO OBROTU Adamed Sp. z o.o. Pie?ków 149 05-152 Czosnów k/Warszawy tel.(022)751-85-17 fax.(022)751-84-67 8. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11670 9. DATA...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 3 mg, 21 szt.
tabl. powl.; 0,02 mg+ 3 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 0,03 mg+ 3 mg, 21 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Adamed Sp. z o.o. Pie?ków 149 05-152 Czosnów Polska 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 22552 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 07...
Ramipril | ATC: C 09 AA 05
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 2,5 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...Wielko?? opakowa?: 30 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Adamed Sp. z o.o. Pie?ków 149 05-149 Czosnów k/Warszawy 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Axtil, 2,5 mg, tabletki: pozwolenie nr 11805 Axtil, 5 mg, tabletki: pozwolenie...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
zaw. doust. [granulat]; 200 mg/5 ml, 1 but. 20 ml zaw. doust. [granulat]; 200 mg/5 ml, 1 but. 30 ml
...lub do??czonej ?y?eczki-miarki. Po podaniu leku dziecku nale?y mu natychmiast poda? do popicia herbat? lub sok, aby zawiesina nie pozosta?a w ustach. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Adamed Sp. z o.o. Pie?ków 149, 05-152 Czosnów 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 14094 15 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 500 mg, 12 szt. tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 250 mg, 6 szt.
Brimonidine tartate | ATC: S 01 EA 05
krople do oczu [roztw.]; 2 mg/ml, 1 but. 5 ml krople do oczu [roztw.]; 2 mg/ml, 3 but. 5 ml
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Adamed Sp. z o.o. Pie?ków 149 05-152 Czosnów Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18446 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
tabl.; 120 mg, 20 szt. tabl.; 480 mg, 20 szt. tabl.; 960 mg, 10 szt.
Budesonide | ATC: R 03 BA 02
zaw. do nebulizacji; 0,125 mg/ml, 20 poj. 2 ml zaw. do nebulizacji; 0,25 mg/ml, 20 poj. 2 ml zaw. do nebulizacji; 0,5 mg/ml, 20 poj. 2 ml
...krtani. Po u?yciu maski twarzowej nale?y przemy? skór? twarzy wod?, aby zapobiec jej podra?nieniu. Nale?y post?powa? zgodnie z instrukcj? producenta dotycz?c? obs?ugi nebulizatora. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Adamed Sp. z o.o. Pie?ków 149 05-152 Czosnów Polska 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Budixon Neb, 0,125 mg/ml, zawiesina do nebulizacji: 23619 Budixon Neb, 0,250...
Nikethamide | ATC: R 07 AB 02
krople; 250 mg/ml, 1 op. 15 ml
Paracetamol + Propyphenazone + Caffeine | ATC: N 02 BB 52, N 02 BE 51
tabl.; 250 mg+ 150 mg+ 50 mg, 10 szt.
Hymecromone | ATC: A 05 AX
tabl.; 200 mg, 50 szt.
Cilostazol | ATC: B 01 AC 23
tabl.; 100 mg, 30 szt. tabl.; 100 mg, 60 szt.
...rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Adamed Sp. z o.o. Pie?ków 149 05-152 Czosnów Polska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 200 ml
...bezbarwnego polietylenu LDPE, natomiast t?ok pomiarowy wykonany jest z polistyrenu barwionego na bia?o. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Adamed Sp. z o.o. Pie?ków 149 05-152 Czosnów Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?)NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18662 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 56 szt. tabl. powl.; 5 mg, 7 szt. tabl. powl.; 5 mg, 84 szt.
...i 100 tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Adamed Sp. z o.o. Pie?ków 149 05-152 Czosnów Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?)NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18661 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...