p?yn do stos. zew. i inhal.; , 1 op. 100 ml p?yn do stos. zew. i inhal.; , 1 op. 50 ml p?yn do stos. zew. i inhal.; , 1 op. 8 ml
...Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci. Brak szczególnych wymaga?. 6 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ALBA THYMENT Sp. z o. o. 60-760 Pozna?, ul. J. Kossaka 21 MIEJSCE WYTWARZANIA: ALBA THYMENT Sp. z o. o. Laboratorium produkcyjne: 62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 98 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/6648 9...