O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Oxygen | ATC: V 03 AN 01
gaz medyczny; , 1 op. 40 l
...ci?nieniu min. 5 barów. 5 Osoby obs?uguj?ce butle z tlenem powinny by? odpowiednio przeszkolone i mie? ?wiadomo?? zagro?e? wynikaj?cych z w?a?ciwo?ci fizykochemicznych produktu. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ALKAT Sp. z o.o. ul. J. Conrada 63 31-357 Kraków Tel.: 12 627 93 00 E-mail: airliquide.polska@airliquide.com 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr...