Erythromycin | ATC: D 10 AF 02
ma??; 20 mg/g, 1 tuba 25 g
...aluminiowa z zakr?tk? zabezpieczaj?c?,, zawieraj?ca 25 g ma?ci, umieszczona w tekturowym pude?ku. 4 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Almirall Hermal GmbH Scholtzstrasse 3, D-21465 Reinbek Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/2120 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 27.06...
Erythromycin | ATC: D 10 AF 02
p?yn na skór?; 20 mg/g, 1 but. 25 ml
...umieszczona w tekturowym pude?ku. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Almirall Hermal GmbH Scholtzstrasse 3, D-21465 Reinbek Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ?wiad. Rej. MZiOS Nr 5934 z dnia 27.06.1994 r. Pozwolenie Nr R/2121. 9...
p?yn na skór?; (40 mg+ 0,25 mg)/g, 1 but. 25 ml
...ml p?ynu na skór?, umieszczona w tekturowym pude?ku. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Patrz punkt: 4.2. ?Dawkowanie i sposób podania?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Almirall Hermal GmbH Scholtzstrasse 3 D-21465 Reinbek Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8155 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 12.06.2000 27...
kaps. mi?kkie; 10 mg, 30 szt. kaps. mi?kkie; 10 mg, 60 szt. kaps. mi?kkie; 10 mg, 90 szt. kaps. mi?kkie; 20 mg, 30 szt. kaps. mi?kkie; 20 mg, 60 szt. kaps. mi?kkie; 20 mg, 90 szt.
...mi?kkich. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 14/15 14 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Almirall Hermal GmbH Scholtzstr. 3 D-21465 Reinbek Niemcy 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Aknenormin 10 mg: 11427 Aknenormin 20 mg: 11426 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
?el; 100 mg/g, 1 tuba 50 g ?el; 50 mg/g, 1 tuba 50 g
...50 g ?elu, umieszczona w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Almirall Hermal GmbH Scholtzstr. 3 D-21465 Reinbek Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA R/6646 4 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA...
Linaclotide | ATC: A 06 AX 04
kaps. twarde; 290 µg, 28 szt.
...D. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO 12 A. WYTWÓRCA(Y) ODPOWIEDZIALNY(I) ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy(ów) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie serii Industrias Farmacéuticas Almirall, S.A. Ctra. Nacional II, Km. 593 08740 Sant Andreu de la Barca Barcelona Hiszpania B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA Produkt leczniczy wydawany na recept?. C. INNE WARUNKI...
Tacalcitol | ATC: D 05 AX 04
ma??; 4,17 µg/g, 1 tuba 20 g
...lub 60 g ma?ci. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Almirall Hermal GmbH Scholtzstrasse 3 D-21465 Reinbek Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/7323 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Mometasone furoate | ATC: D 07 AC 13
emulsja na skór?; 1 mg/g, 1 but. 30 g emulsja na skór?; 1 mg/g, 1 but. 60 g
...g i 60 g. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Almirall Hermal GmbH Scholtzstrasse 3 21465 Reinbek Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 20384 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
Mometasone furoate | ATC: D 07 AC 13
krem; 1 mg/g, 1 tuba 15 g krem; 1 mg/g, 1 tuba 35 g
...100 g kremu. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Almirall Hermal GmbH Scholtzstrasse 3 21465 Reinbek Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 21345 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
Mometasone furoate | ATC: D 07 AC 13
ma??; 1 mg/g, 1 tuba 15 g ma??; 1 mg/g, 1 tuba 35 g
...100 g ma?ci. 7 Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Almirall Hermal GmbH Scholtzstrasse 3 21465 Reinbek Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 21346 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
aerozol do stos. w j. ustnej; (27 mg+ 25 mg)/ml, 3 poj. 10 ml
p?yn na skór?; (100 mg+ 5 mg)/g, 1 but. 13 ml
...zakr?tk? i p?dzelkiem, zawieraj?ca 13 ml p?ynu, umieszczona w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 5/6 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Almirall Hermal GmbH, Scholtzstr. 3, D-21465 Reinbek, Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: R/6674 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...