Chlortalidone | ATC: C 03 BA 04
tabl.; 50 mg, 20 szt. tabl.; 50 mg, 28 szt.
...blistry (??cznie 20 lub 28 tabletek). 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Amdipharm Limited Temple Chambers 3 Burlington Road Dublin 4 Irlandia 9 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/1187 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
Chlortalidone | ATC: C 03 BA 04
tabl.; 50 mg, 20 szt.
Terazosin hydrochloride | ATC: C 02 CA, G 04 CA 03
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 2 mg, 28 szt. tabl.; 5 mg, 28 szt.
...folii PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudelku. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Nie dotyczy. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Amdipharm Limited Temple Chambers 3 Burlington Road Dublin 4 Irlandia 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Hytrin tabletki 2 mg: pozwolenie nr 7678 14 Hytrin tabletki 5 mg: pozwolenie nr 7679 Hytrin...
tabl. powl.; 75 mg, 20 szt.
...po 10 tabletek, w tekturowym pude?ku. 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Amdipharm Limited Temple Chambers 3 Burlington Road Dublin 4 Irlandia 8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/0432 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 30...
tabl. powl.; 25 mg, 30 szt.
...Aluminium/PVC/PVDC, w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Amdipharm Limited Temple Chambers 3 Burlington Road Dublin 4 Irlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/0431 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...