O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Talimogene laherparepvec | ATC: L 01 XX 51
inj. [roztw.]; , 1 fiol.
Anakinra | ATC: L 04 AC 03
inj. [roztw.]; 100 mg/0,67 ml, 1 amp.-strzyk. 0,67 ml
...DOTYCZ?CE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA C. INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZ?CE DOPUSZCZENIA DO OBROTU 11 A. WYTWÓRCA BIOLOGICZNEJ SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy biologicznej substancji czynnej Amgen Inc. 5550 Airport Boulevard Boulder, CO 80301 U.S.A. Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE-112 76 Sztokholm Szwecja B. WARUNKI LUB...
Cinacalcet | ATC: H 05 BX 01
tabl. powl.; 30 mg, 28 szt. tabl. powl.; 60 mg, 28 szt. tabl. powl.; 90 mg, 28 szt.
...republika Malta Amgen s.r.o. Amgen B.V. Tel : +420 2 21 773 500 The Netherlands Tel: +31 (0)76 5732500 Danmark Nederland Amgen filial af Amgen AB, Sverige Amgen B.V. Tlf: +45 39617500 Tel: +31 (0) 76 5732500 Deutschland Norge AMGEN GmbH Amgen AB Tel.: +49 89 1490960 Tel: +47 23308000 Eesti Österreich Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Amgen GmbH Tel...
Pegfilgrastim | ATC: L 03 AA 13
inj. [roztw.]; 6 mg/0,6 ml, 1 amp.-strzyk. 0,6 ml (z zabezp. ig?y)
...Przed wstrzykni?ciem odczeka?, a? ampu?kostrzykawka osi?gnie temperatur? pokojow?. Wszelkie pozosta?o?ci niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Amgen Europe B.V. Minervum 7061 NL-4817 ZK Breda Holandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/02/227/001 1 strzykawka w opakowaniu typu blister EU...
Filgrastim | ATC: L 03 AA 02
inj. [roztw.]; 300 µg/0,5 ml, 1 amp.-strzyk. inj. [roztw.]; 300 µg/ml, 5 fiol.
...kobiet ci??arnych. Produkt Neupogen nie jest zalecany do stosowania w ci??y. Kobiety, które zajd? w ci??? w trakcie leczenia produktem Neupogen zach?ca si? do udzia?u w programie Obserwacja Ci??y prowadzonym przez firm? Amgen. Dane kontaktowe znajduj? si? na ko?cu Ulotki do??czonej do opakowania. Karmienie piersi? Nie wiadomo, czy filgrastym lub jego metabolity s? wydzielane do mleka ludzkiego. Nie mo?na wykluczy? zagro?enia dla noworodków lub...
Filgrastim | ATC: L 03 AA 02
inj. [roztw.]; 600 µg/ml, 5 amp.-strzyk.
...kobiet ci??arnych. Produkt Neupogen nie jest zalecany do stosowania w ci??y. Kobiety, które zajd? w ci??? w trakcie leczenia produktem Neupogen zach?ca si? do udzia?u w programie Obserwacja Ci??y prowadzonym przez firm? Amgen. Dane kontaktowe znajduj? si? na ko?cu Ulotki do??czonej do opakowania. Karmienie piersi? Nie wiadomo, czy filgrastym lub jego metabolity s? wydzielane do mleka ludzkiego. Nie mo?na wykluczy? zagro?enia dla noworodków lub...
Filgrastim | ATC: L 03 AA 02
inj. [roztw.]; 480 µg/0,5 ml, 1 amp.-strzyk. inj. [roztw.]; 960 µg/ml, 5 amp.-strzyk.
...kobiet ci??arnych. Produkt Neupogen nie jest zalecany do stosowania w ci??y. Kobiety, które zajd? w ci??? w trakcie leczenia produktem Neupogen zach?ca si? do udzia?u w programie Obserwacja Ci??y prowadzonym przez firm? Amgen. Dane kontaktowe znajduj? si? na ko?cu Ulotki do??czonej do opakowania. Karmienie piersi? Nie wiadomo, czy filgrastym lub jego metabolity s? wydzielane do mleka ludzkiego. Nie mo?na wykluczy? zagro?enia dla noworodków lub...
Romiplostim | ATC: B 02 BX 04
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 250 µg , 1 fiol. (zestaw) inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 500 µg, 1 fiol. (zestaw)
...republika Malta Amgen s.r.o. Amgen B.V. Tel: +420 2 21 773 500 The Netherlands Tel: +31 (0)76 5732500 Danmark Nederland Amgen filial af Amgen AB, Sverige Amgen B.V. Tlf: +45 39617500 Tel: +31 (0)76 5732500 Deutschland Norge AMGEN GmbH Amgen AB Tel.: +49 89 1490960 Tel: +47 23308000 Eesti Österreich Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Amgen GmbH Tel...
Etelcalcetide | ATC: H 05 BX 04
inj. [roztw.]; 10 mg, 1 fiol. inj. [roztw.]; 2,5 mg, 1 fiol. inj. [roztw.]; 5 mg, 1 fiol.
...Magyarorszįg Amgen s.r.o. Amgen Kft. Tel: +420 221 773 500 Tel.: +36 1 35 44 700 Danmark Malta Amgen, filial af Amgen AB, Sverige Amgen B.V. Tlf: +45 39617500 The Netherlands Tel: +31 (0)76 5732500 Deutschland Nederland AMGEN GmbH Amgen B.V. Tel.: +49 89 1490960 Tel: +31 (0)76 5732500 Eesti Norge Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Amgen AB...
Denosumab | ATC: M 05 BX 04
inj. [roztw.]; 60 mg/ml, 1 amp.-strzyk. z aut. zabezp. ig?y
...Magyarorszįg Amgen s.r.o. Amgen Kft. Tel: +420 221 773 500 Tel.: +36 1 35 44 700 Danmark Malta Amgen filial af Amgen AB, Sverige Amgen B.V. Tlf: +45 39617500 The Netherlands Tel: +31 (0)76 5732500 Deutschland Nederland AMGEN GmbH Amgen B.V. Tel.: +49 89 1490960 Tel: +31 (0)76 5732500 Eesti Norge Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Amgen AB...
Evolocumab | ATC: C 10 AX 13
inj. [roztw.]; 140 mg, 1 amp.-strzyk.
...Magyarorszįg Amgen s.r.o. Amgen Kft. Tel: +420 221 773 500 Tel.: +36 1 35 44 700 Danmark Malta Amgen filial af Amgen AB, Sverige Amgen B.V. Tlf: +45 39617500 The Netherlands Tel: +31 (0)76 5732500 Deutschland Nederland AMGEN GmbH Amgen B.V. Tel.: +49 89 1490960 Tel: +31 (0)76 5732500 55 Eesti Norge Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Amgen...
Panitumumab | ATC: L 01 XC 08
inf. [konc. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inf. [konc. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...?eskį republika Malta Amgen s.r.o. Amgen B.V. Tel: +420 221 773 500 The Netherlands Tel: +31 (0)76 5732500 Danmark Nederland Amgen filial af Amgen AB, Sverige Amgen B.V. Tlf: +45 39617500 Tel: +31 (0)76 5732500 Deutschland Norge AMGEN GmbH Amgen AB Tel.: +49 89 1490960 Tel: +47 23308000 Eesti Österreich Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Amgen GmbH Tel...
XgevaRx-z
Denosumab | ATC: M 05 BX 04
inj. [roztw.]; 120 mg/1,7 ml, 1 fiol.
...republika Malta Amgen s.r.o. Amgen B.V. Tel: +420 2 21 773 500 The Netherlands Tel: +31 (0)76 5732500 Danmark Nederland Amgen filial af Amgen AB, Sverige Amgen B.V. Tlf: +45 39617500 Tel: +31 (0)76 5732500 Deutschland Norge AMGEN GmbH Amgen AB Tel.: +49 89 1490960 Tlf: +47 23308000 Eesti Österreich Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Amgen GmbH Tel...