Talimogene laherparepvec | ATC: L 01 XX 51
inj. [roztw.]; , 1 fiol.
Anakinra | ATC: L 04 AC 03
inj. [roztw.]; 100 mg/0,67 ml, 1 amp.-strzyk. 0,67 ml
...DOTYCZ?CE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA C. INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZ?CE DOPUSZCZENIA DO OBROTU 11 A. WYTWÓRCA BIOLOGICZNEJ SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy biologicznej substancji czynnej Amgen Inc. 5550 Airport Boulevard Boulder, CO 80301 U.S.A. Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE-112 76 Sztokholm Szwecja B. WARUNKI LUB...
Cinacalcet | ATC: H 05 BX 01
tabl. powl.; 30 mg, 28 szt. tabl. powl.; 60 mg, 28 szt. tabl. powl.; 90 mg, 28 szt.
...republika Malta Amgen s.r.o. Amgen B.V. Tel : +420 2 21 773 500 The Netherlands Tel: +31 (0)76 5732500 Danmark Nederland Amgen filial af Amgen AB, Sverige Amgen B.V. Tlf: +45 39617500 Tel: +31 (0) 76 5732500 Deutschland Norge AMGEN GmbH Amgen AB Tel.: +49 89 1490960 Tel: +47 23308000 Eesti Österreich Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Amgen GmbH Tel...
Pegfilgrastim | ATC: L 03 AA 13
inj. [roztw.]; 6 mg/0,6 ml, 1 amp.-strzyk. 0,6 ml (z zabezp. ig?y)
...Przed wstrzykni?ciem odczeka?, a? ampu?kostrzykawka osi?gnie temperatur? pokojow?. Wszelkie pozosta?o?ci niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Amgen Europe B.V. Minervum 7061 NL-4817 ZK Breda Holandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/02/227/001 1 strzykawka w opakowaniu typu blister EU...
Filgrastim | ATC: L 03 AA 02
inj. [roztw.]; 300 µg/ml, 5 fiol.
...takimi jak PVC, poliolefina (kopolimer polipropylenu i polietylenu) oraz polipropylen. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Amgen Europe B.V. Minervum 7061 4817 ZK Breda Holandia 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 11878 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA...
Filgrastim | ATC: L 03 AA 02
inj. [roztw.]; 300 µg/0,5 ml, 1 amp.-strzyk.
...takimi jak PVC, poliolefina (kopolimer polipropylenu i polietylenu) oraz polipropylen. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Amgen Europe B.V. Minervum 7061 4817 ZK Breda Holandia 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 11877 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA...
Filgrastim | ATC: L 03 AA 02
inj. [roztw.]; 480 µg/0,5 ml, 1 amp.-strzyk.
...takimi jak PVC, poliolefina (kopolimer polipropylenu i polietylenu) oraz polipropylen. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Amgen Europe B.V. Minervum 7061 4817 ZK Breda Holandia 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 11876 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA...
Romiplostim | ATC: B 02 BX 04
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 250 µg , 1 fiol. (zestaw) inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 500 µg, 1 fiol. (zestaw)
...republika Malta Amgen s.r.o. Amgen B.V. Tel: +420 2 21 773 500 The Netherlands Tel: +31 (0)76 5732500 Danmark Nederland Amgen filial af Amgen AB, Sverige Amgen B.V. Tlf: +45 39617500 Tel: +31 (0)76 5732500 Deutschland Norge AMGEN GmbH Amgen AB Tel.: +49 89 1490960 Tel: +47 23308000 Eesti Österreich Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Amgen GmbH Tel...
Etelcalcetide | ATC: H 05 BX 04
inj. [roztw.]; 10 mg, 1 fiol. inj. [roztw.]; 2,5 mg, 1 fiol. inj. [roztw.]; 5 mg, 1 fiol.
...Magyarorszįg Amgen s.r.o. Amgen Kft. Tel: +420 221 773 500 Tel.: +36 1 35 44 700 Danmark Malta Amgen, filial af Amgen AB, Sverige Amgen B.V. Tlf: +45 39617500 The Netherlands Tel: +31 (0)76 5732500 Deutschland Nederland AMGEN GmbH Amgen B.V. Tel.: +49 89 1490960 Tel: +31 (0)76 5732500 Eesti Norge Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Amgen AB...
Denosumab | ATC: M 05 BX 04
inj. [roztw.]; 60 mg/ml, 1 amp.-strzyk. z aut. zabezp. ig?y
...Magyarorszįg Amgen s.r.o. Amgen Kft. Tel: +420 221 773 500 Tel.: +36 1 35 44 700 Danmark Malta Amgen filial af Amgen AB, Sverige Amgen B.V. Tlf: +45 39617500 The Netherlands Tel: +31 (0)76 5732500 Deutschland Nederland AMGEN GmbH Amgen B.V. Tel.: +49 89 1490960 Tel: +31 (0)76 5732500 Eesti Norge Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Amgen AB...
Evolocumab | ATC: C 10 AX 13
inj. [roztw.]; 140 mg, 1 amp.-strzyk.
...Magyarorszįg Amgen s.r.o. Amgen Kft. Tel: +420 221 773 500 Tel.: +36 1 35 44 700 Danmark Malta Amgen filial af Amgen AB, Sverige Amgen B.V. Tlf: +45 39617500 The Netherlands Tel: +31 (0)76 5732500 Deutschland Nederland AMGEN GmbH Amgen B.V. Tel.: +49 89 1490960 Tel: +31 (0)76 5732500 55 Eesti Norge Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Amgen...
Panitumumab | ATC: L 01 XC 08
inf. [konc. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inf. [konc. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...?eskį republika Malta Amgen s.r.o. Amgen B.V. Tel: +420 221 773 500 The Netherlands Tel: +31 (0)76 5732500 Danmark Nederland Amgen filial af Amgen AB, Sverige Amgen B.V. Tlf: +45 39617500 Tel: +31 (0)76 5732500 Deutschland Norge AMGEN GmbH Amgen AB Tel.: +49 89 1490960 Tel: +47 23308000 Eesti Österreich Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Amgen GmbH Tel...
XgevaRx-z
Denosumab | ATC: M 05 BX 04
inj. [roztw.]; 120 mg/1,7 ml, 1 fiol.
...republika Malta Amgen s.r.o. Amgen B.V. Tel: +420 2 21 773 500 The Netherlands Tel: +31 (0)76 5732500 Danmark Nederland Amgen filial af Amgen AB, Sverige Amgen B.V. Tlf: +45 39617500 Tel: +31 (0)76 5732500 Deutschland Norge AMGEN GmbH Amgen AB Tel.: +49 89 1490960 Tlf: +47 23308000 Eesti Österreich Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Amgen GmbH Tel...