tabl. powl.; 2 mg, 25 szt.
inj. [roztw.]; 2,5 mg/0,5 ml, 10 amp.-strzyk. inj. [roztw.]; 7,5 mg/0,6 ml, 10 amp.-strzyk.
inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 amp. 1 ml
tabl.; 100 µg, 100 szt.
tabl.; 50 µg, 100 szt.
inj. do?./podsk. [roztw.]; 2850 j.m. aXa/0,3 ml, 10 amp.-strzyk. 0,3 ml inj. do?./podsk. [roztw.]; 2850 j.m. aXa/0,3 ml, 2 amp.-strzyk. 0,3 ml inj. do?./podsk. [roztw.]; 3800 j.m. aXa/0,4 ml, 10 amp.-strzyk. 0,4 ml inj. do?./podsk. [roztw.]; 5700 j.m. aXa/0,6 ml, 10 amp.-strzyk. 0,6 ml inj. do?./podsk. [roztw.]; 5700 j.m. aXa/0,6 ml, 2 amp.-strzyk. 0,6 ml inj. do?./podsk. [roztw.]; 7600 j.m. aXa/0,8 ml, 10 amp.-strzyk. 0,8 ml inj. do?./podsk. [roztw.]; 7600 j.m. aXa/0,8 ml, 2 amp.-strzyk. 0,8 ml inj. do?./podsk. [roztw.]; 9500 j.m. aXa/ml, 10 amp.-strzyk. 1 ml inj. do?./podsk. [roztw.]; 9500 j.m. aXa/ml, 2 amp.-strzyk. 1 ml
inj. do?./podsk. [roztw.]; 142 500 j.m. aXa/15 ml, 10 fiol. 15 ml
inj. do?./podsk. [roztw.]; 47 500 j.m. aXa/5 ml, 10 fiol. 5 ml
inj. podsk. [roztw.]; 11 400 j.m. aXa/0,6 ml, 10 amp.-strzyk. 0,6 ml
inj. podsk. [roztw.]; 15 200 j.m. aXa/0,8 ml, 10 amp.-strzyk. 0,8 ml
inj. podsk. [roztw.]; 19 000 j.m. aXa/1 ml, 10 amp.-strzyk. 1 ml
tabl. powl.; 25 mg, 100 szt. tabl. powl.; 50 mg, 100 szt.
tabl.; 40 mg, 25 szt.
tabl. powl.; 2 mg, 25 szt.
tabl. powl.; 2 mg, 100 szt. tabl. powl.; 2 mg, 25 szt.
tabl.; 100 µg, 100 szt. tabl.; 112 µg, 100 szt. tabl.; 125 µg, 100 szt. tabl.; 137 µg, 100 szt. tabl.; 150 µg, 100 szt. tabl.; 175 µg, 100 szt. tabl.; 200 µg, 100 szt. tabl.; 25 µg, 100 szt. tabl.; 50 µg, 100 szt. tabl.; 75 µg, 100 szt. tabl.; 88 µg, 100 szt.
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Oroxine, tabletki 25 mikrogramów: 22291 Oroxine, tabletki 50 mikrogramów: 22292 Oroxine, tabletki 75 mikrogramów...
globulki dopochwowe; 0,5 mg, 15 szt.
krem dopochwowy; 1 mg/g, 1 tuba 15 g
tabl.; 2 mg, 30 szt.
tabl.; 100 mg, 100 szt.
...blistry z folii Al/PCW, po 25 szt. w tekturowym pude?ku. 6.6. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ASPEN PHARMA TRADING LIMITED 12/13 Exchange Place I.F.S.C Dublin 1, Irlandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1518 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl.; 300 mg, 28 szt.
...blistry z folii Al/PCW, po 14 szt. w tekturowym pude?ku. 6.6. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ASPEN PHARMA TRADING LIMITED 12/13 Exchange Place I.F.S.C Dublin 1, Irlandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1519 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...