O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. powl.; 2 mg, 25 szt.
...cz??ci? leku Niewykorzystane tabletki produktu leczniczego Alkeran powinny by? zniszczone w odpowiedni sposób, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami dotycz?cymi usuwania niebezpiecznych zwi?zków. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24, Irlandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/2835 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTUI DATA PRZED?U?ENIA...
inj. [roztw.]; 2,5 mg/0,5 ml, 10 amp.-strzyk. inj. [roztw.]; 7,5 mg/0,6 ml, 10 amp.-strzyk.
inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 amp. 1 ml
...lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. Patrz tak?e ?Specjalne ?rodki ostro?no?ci podczas przechowywania? oraz ?Dawkowanie i sposób podawania?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/0405 7 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
tabl.; 100 µg, 100 szt. tabl.; 50 µg, 100 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24 Irlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Eltroxin, 50 mikrogramów: R/0016 Eltroxin, 100 mikrogramów: R/0017 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
inj. do?./podsk. [roztw.]; 2850 j.m. aXa/0,3 ml, 10 amp.-strzyk. 0,3 ml inj. do?./podsk. [roztw.]; 2850 j.m. aXa/0,3 ml, 2 amp.-strzyk. 0,3 ml inj. do?./podsk. [roztw.]; 3800 j.m. aXa/0,4 ml, 10 amp.-strzyk. 0,4 ml inj. do?./podsk. [roztw.]; 5700 j.m. aXa/0,6 ml, 10 amp.-strzyk. 0,6 ml inj. do?./podsk. [roztw.]; 5700 j.m. aXa/0,6 ml, 2 amp.-strzyk. 0,6 ml inj. do?./podsk. [roztw.]; 7600 j.m. aXa/0,8 ml, 10 amp.-strzyk. 0,8 ml inj. do?./podsk. [roztw.]; 7600 j.m. aXa/0,8 ml, 2 amp.-strzyk. 0,8 ml inj. do?./podsk. [roztw.]; 9500 j.m. aXa/ml, 10 amp.-strzyk. 1 ml inj. do?./podsk. [roztw.]; 9500 j.m. aXa/ml, 2 amp.-strzyk. 1 ml
inj. do?./podsk. [roztw.]; 47 500 j.m. aXa/5 ml, 10 fiol. 5 ml
inj. do?./podsk. [roztw.]; 142 500 j.m. aXa/15 ml, 10 fiol. 15 ml
inj. podsk. [roztw.]; 11 400 j.m. aXa/0,6 ml, 10 amp.-strzyk. 0,6 ml
inj. podsk. [roztw.]; 15 200 j.m. aXa/0,8 ml, 10 amp.-strzyk. 0,8 ml
inj. podsk. [roztw.]; 19 000 j.m. aXa/1 ml, 10 amp.-strzyk. 1 ml
tabl. powl.; 25 mg, 100 szt. tabl. powl.; 50 mg, 100 szt.
...dzieli?. 15 Post?powanie z niewykorzystan? cz??ci? leku Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Imuran tabletki powlekane 25 mg Pozwolenie nr R/1442 Imuran tabletki powlekane 50 mg...
inj. [liof. do przyg. roztw.]; 50 mg, 1 fiol.
...sprz?taj?cy powinien by? ?wiadom niezb?dnych ?rodków ostro?no?ci, które nale?y zachowa?. Zu?yte przedmioty nale?y zniszczy? zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, np. przez spalenie. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24, Irlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/1443 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
tabl.; 40 mg, 25 szt.
tabl. powl.; 2 mg, 25 szt.
tabl. powl.; 2 mg, 100 szt. tabl. powl.; 2 mg, 25 szt.
...cz??ci? leku Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotycz?cymi usuwania niebezpiecznych zwi?zków. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/2779 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
tabl.; 100 µg, 100 szt. tabl.; 112 µg, 100 szt. tabl.; 125 µg, 100 szt. tabl.; 137 µg, 100 szt. tabl.; 150 µg, 100 szt. tabl.; 175 µg, 100 szt. tabl.; 200 µg, 100 szt. tabl.; 25 µg, 100 szt. tabl.; 50 µg, 100 szt. tabl.; 75 µg, 100 szt. tabl.; 88 µg, 100 szt.
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Oroxine, tabletki 25 mikrogramów: 22291 Oroxine, tabletki 50 mikrogramów: 22292 Oroxine, tabletki 75 mikrogramów...
globulki dopochwowe; 0,5 mg, 15 szt.
krem dopochwowy; 1 mg/g, 1 tuba 15 g
tabl.; 2 mg, 30 szt.
...6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24, Irlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/0406 12 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
Estriol | ATC: G 03 CA 04
globulki dopochwowe; 0,5 mg, 15 szt.
...usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24, Irlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/0407 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
Estriol | ATC: G 03 CA 04
globulki dopochwowe; 0,5 mg, 15 szt.
Estriol | ATC: G 03 CA 04
krem dopochwowy; 1 mg/g, 1 tuba 15 g
Estriol | ATC: G 03 CA 04
krem dopochwowy; 1 mg/g, 1 tuba 50 g
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady oraz aplikator nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24, Irlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/0408 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
tabl.; 100 mg, 100 szt.
...blistry z folii Al/PCW, po 25 szt. w tekturowym pude?ku. 6.6. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ASPEN PHARMA TRADING LIMITED 12/13 Exchange Place I.F.S.C Dublin 1, Irlandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1518 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl.; 300 mg, 28 szt.
...blistry z folii Al/PCW, po 14 szt. w tekturowym pude?ku. 6.6. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ASPEN PHARMA TRADING LIMITED 12/13 Exchange Place I.F.S.C Dublin 1, Irlandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1519 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...