O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Tacrolimus | ATC: L 04 AD 02
kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 0,5 mg, 30 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 1 mg, 30 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 3 mg, 30 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 5 mg, 30 szt.
...republika Magyarorszįg Astellas Pharma s.r.o. Astellas Pharma Kft. Tel: +420 236 080300 Tel.: + 36 1 577 8200 Danmark Malta Astellas Pharma a/s E.J. Busuttil Ltd Tlf: + 45 43 430355 Tel: +356 2144 7184 Deutschland Nederland Astellas Pharma GmbH Astellas Pharma B.V. Tel: + 49 (0)89 454401 Tel: + 31 (0)71 5455745 Eesti Norge Algol PharmaAstellas Pharma Tel...
czopki; 250 mg, 30 szt. czopki; 500 mg, 30 szt.
...opakowaniach z folii PVC/LDPE. 30 czopków w tekturowym pude?ku 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania produktu leczniczego Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Astellas Pharma Sp. z o.o. ul. Osma?ska 14 02-823 Warszawa 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Asamax 250, czopki 250 mg: 10 838 Asamax 500, czopki 500 mg: 10 839...
tabl. dojelitowe; 250 mg, 100 szt. tabl. dojelitowe; 500 mg, 100 szt.
...pude?ku. 100 tabletek w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych zalece?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Astellas Pharma Sp. z o.o. ul. Osma?ska 14 02-823 Warszawa 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ASAMAX 250, tabletki dojelitowe, 250 mg: 10 840 ASAMAX 500, tabletki dojelitowe, 500 mg...
Mirabegron | ATC: G 04 BD 12
tabl. o przed?. uwalnianiu; 25 mg, 30 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 50 mg, 30 szt.
...Astellas Pharma GmbH Astellas Pharma B.V. Tel.: +49 (0)89 454401 Tel: +31 (0)71 5455745 Eesti Norge Astellas Pharma a/s Astellas Pharma Taani Tlf: +47 66 76 46 00 Tel: +45 4343 0355 ?????? Österreich Astellas Pharmaceuticals AEBE Astellas Pharma Ges.m.b.H. ???: +30 210 8189900 Tel.: +43 (0)1 8772668 Espańa Polska Astellas Pharma S.A. Astellas Pharma...
Fidaxomicin | ATC: A 07 AA 12
tabl. powl.; 200 mg, 20 szt.
...Nederland Astellas Pharma GmbH Astellas Pharma B.V. Tel: + 49 (0)89 454401 Tel: + 31 (0)71 5455745 Eesti Norge Astellas Pharma a/s Astellas Pharma Taani Tlf: + 47 6676 4600 Tel: +45 4343 0355 ?????? Österreich Astellas Pharmaceuticals AEBE Astellas Pharma Ges.m.b.H. ???: +30 210 8189900 Tel: + 43 (0)1 8772668 Espańa Polska Astellas Pharma S.A. Astellas Pharma Sp...
Amoxicillin | ATC: J 01 CA 04
tabl.; 1 g, 20 szt. tabl.; 250 mg, 20 szt. tabl.; 375 mg, 20 szt. tabl.; 500 mg, 20 szt. tabl.; 750 mg, 20 szt.
...dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Astellas Pharma Sp. z o.o. ul. Osma?ska 14 02-823 Warszawa 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Duomox tabletki 250 mg Pozwolenie nr R/0632 Duomox tabletki 375 mg Pozwolenie nr...
inj. podsk. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 7,5 mg, 1 zest.
...ca?kowicie zakryta (Ryc. 14.2b). Krok 15: Po zamkni?ciu os?ony zabezpieczaj?cej natychmiast wyrzuci? ig?? i strzykawk? do pojemnika przeznaczonego na ostre przedmioty. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Astellas Pharma Sp. z o.o. ul. Osma?ska 14 02-823 Warszawa Charakterystyka Produktu Leczniczego zatwierdzona 9 grudnia 2016 (procedura MRP nr DE/H/0508/001-003/II/061G) Polska 8. NUMER POZWOLENIA...
inj. podsk. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 22,5 mg, 1 zest.
...ca?kowicie zakryta (Ryc. 14.2b). Krok 15: Po zamkni?ciu os?ony zabezpieczaj?cej natychmiast wyrzuci? ig?? i strzykawk? do pojemnika przeznaczonego na ostre przedmioty. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Astellas Pharma Sp. z o.o. ul. Osma?ska 14 02-823 Warszawa Polska Charakterystyka Produktu Leczniczego zatwierdzona 9 grudnia 2016 (procedura MRP nr DE/H/0508/001-003/II/061G) 8. NUMER POZWOLENIA...
inj. podsk. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 45 mg, 1 zest.
...ca?kowicie zakryta (Ryc. 14.2b). Krok 15: Po zamkni?ciu os?ony zabezpieczaj?cej natychmiast wyrzuci? ig?? i strzykawk? do pojemnika przeznaczonego na ostre przedmioty. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Astellas Pharma Sp. z o.o. ul. Osma?ska 14 02-823 Warszawa Polska Charakterystyka Produktu Leczniczego zatwierdzona 9 grudnia 2016 (procedura MRP nr DE/H/0508/001-003/II/061G) 8. NUMER POZWOLENIA...
tabl./tabl. do sporz. zaw. doust.; 1 g, 14 szt.
...1000 jest lekiem wydawanym na recept?. 31 Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny Astellas Pharma Sp. z o.o. ul. Osma?ska 14 02-823 Warszawa Wytwórca Astellas Pharma Europe B.V. Elisabethhof 19, 2353 EW Leiderdorp Holandia W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do podmiotu odpowiedzialnego: Astellas Pharma Sp. z o.o. ul. Osma?ska 14 02-823 Warszawa tel.: (22) 545...
tabl./tabl. do sporz. zaw. doust.; 312 mg, 20 szt. tabl./tabl. do sporz. zaw. doust.; 625 mg, 14 szt.
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Astellas Pharma Sp. z o.o. ul. Osma?ska 14 02-823 Warszawa 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Forcid 312 ? 9680 Forcid 625 ? 9681 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 2,5 mg/ml, 5 fiol. 100 mg inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 2,5 mg/ml, 5 fiol. 25 mg
...30?60 min. Fiolka jest do jednorazowego u?ytku. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Astellas Pharma GmbH Georg-Brauchle-Ring 64-66 80992 Monachium Niemcy Telefon: +49 (0)89 45 44 01 Faks: +49 (0)89 45 44 13 29 8. NUMER POZWOLENIANA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17316...
Tacrolimus | ATC: L 04 AD 02
granulat do przyg. zaw.; 0,2 mg, 50 sasz. granulat do przyg. zaw.; 1 mg, 50 sasz.
...Astellas Pharma GmbH Astellas Pharma B.V. Tel: + 49 (0)89 454401 Tel: + 31 (0)71 5455745 Eesti Norge Astellas Pharma a/s Astellas Pharma Taani Tlf: + 47 66 76 46 00 Tel: +45 43 430355 ?????? Österreich Astellas Pharmaceuticals AEBE Astellas Pharma Ges.m.b.H. ???: +30 210 8189900 Tel: + 43 (0)1 8772668 55 Espańa Polska Astellas Pharma S.A. Astellas...
Micafungin | ATC: J 02 AX 05
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 100 mg, 1 fiol. 10 ml inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 50 mg, 1 fiol. 10 ml
...Deutschland Nederland Astellas Pharma GmbH Astellas Pharma B.V. Tel: +49 (0)89 454401 Tel: +31 (0)71 5455745 Eesti Norge Algol PharmaAstellas Pharma Tel: +372 6 056 014 Tlf: +47 6676 4600 ?????? Österreich Astellas Pharmaceuticals AEBE Astellas Pharma Ges.m.b.H. T??: +30 210 8189900 Tel: +43 (0)1 8772668 Espańa Polska Astellas Pharma S.A. Astellas Pharma Sp...
tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 0,4 mg, 30 szt.
...Al/Al. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? mog? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ostrze?enia ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Astellas Pharma Sp. z o.o. ul. Osma?ska 14 02-823 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11 429 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
kaps. o zmod. uwalnianiu; 0,4 mg, 30 szt.
...Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Charakterystyka Produktu Leczniczego zaimplementowana 19 grudnia 2013 r. zg?oszona do URPL zmian? typu IAin Astellas Pharma Sp. z o.o. ul. Osma?ska 14 02-823 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/7164 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
ma??; (10 mg+ 10 mg+ 3500 j.m.)/g, 1 tuba 15 g
...pude?ku. Opakowanie zawiera 15 g ma?ci. 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Astellas Pharma Sp. z o.o. ul. Osma?ska 14 02-823 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/2100 4 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
Tacrolimus | ATC: L 04 AD 02
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 5 mg/ml, 10 amp. 1 ml
...bolus). Jak?kolwiek niezu?yt? ilo?? koncentratu z otwartej ampu?ki lub niezu?yty roztwór nale?y niezw?ocznie usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami, aby unikn?? zanieczyszczenia. 38 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Astellas Pharma Sp. z o.o. ul. Osma?ska 14 02-823 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4471 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Tacrolimus | ATC: L 04 AD 02
kaps. twarde; 0,5 mg, 30 szt. kaps. twarde; 1 mg, 30 szt. kaps. twarde; 5 mg, 30 szt.
...na dawki pojedyncze. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Astellas Pharma Sp. z o.o. ul. Osma?ska 14 02-823 Warszawa 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Prograf, 0,5 mg, kapsu?ki, twarde 11487 Prograf, 1 mg, kapsu?ki, twarde 4472 Prograf...
ma??; 0,3 mg/g, 1 tuba 10 g ma??; 1 mg/g, 1 tuba 10 g ma??; 1 mg/g, 1 tuba 30 g
...Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup, Dania. Wytwórca: Astellas Ireland Co. Ltd., Killorglin, County Kerry, Irlandia. W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Belgiė/Belgique/Belgien Lietuva LEO Pharma N.V./S.A LEO Pharma A/S Tél/Tel: +32 3 740 7868 Tel: +45 44 94 58 88 ???????? Luxembourg/Luxemburg Borola Ltd LEO Pharma...
Capsaicin | ATC: N 01 BX 04
plaster leczniczy; 179 mg, 1 plast.+ ?el oczyszcz.
...nl@grunenthal.com Eesti Norge Astellas Pharma a/s Grünenthal Norway AS Taani Tlf: +47 22 99 60 54 Tlf: + 45 43 430355 ?????? Österreich Astellas Pharmaceuticals AEBE Grünenthal GmbH ???: +30 210 8189900 Campus 21, Liebermannstraße A01/501 2345 Brunn am Gebirge Tel: +43(0)2236 379 550-0 30 Espańa Polska Grünenthal Pharma, S.A. Astellas Pharma Sp.z .o.o. C...
tabl.; 100 mg, 10 szt.
...10 szt. (1 blister po 10 szt.). 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Astellas Pharma Sp. z o.o. ul. Osma?ska 14 02-823 Warszawa 8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 7527 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie). 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Astellas Pharma Sp. z o.o. ul. Osma?ska 14 02-823 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11371 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie). 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Astellas Pharma Sp. z o.o. ul. Osma?ska 14 02-823 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11372 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
kaps. mi?kkie; 40 mg, 112 szt.
...Astellas Pharma GmbH Astellas Pharma B.V. Tel: + 49 (0)89 454401 Tel: + 31 (0)71 5455745 Eesti Norge Astellas Pharma a/s Astellas Pharma Taani Tlf: + 47 66 76 46 00 Tel: +45 4343 0355 ?????? Österreich Astellas Pharmaceuticals AEBE Astellas Pharma Ges.m.b.H. ???: +30 210 8189900 Tel: + 43 (0)1 8772668 Espańa Polska Astellas Pharma S.A. Astellas Pharma...