tabl. powl.; 600 mg, 1 szt.
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70 00181 Rzym W?ochy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11840 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
tabl. powl.; 600 mg, 1 szt.
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70 00181 Rzym W?ochy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11841 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
aerozol do stos. w j. ustnej; 3 mg/ml, 1 op. 15 ml
...w celu nape?nienia pompki i uzyskania prawid?owego rozpylenia. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A Viale Amelia 70, 00181 Rzym, W?ochy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12434 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
pastylki twarde; 3 mg, 20 szt.
...produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70 00181 Rzym, W?ochy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4 14487 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
pastylki twarde; 3 mg, 20 szt.
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJACY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70 00181 Rzym, W?ochy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 19588 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
pastylki twarde; 3 mg, 20 szt.
...produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70 00181 Rzym, W?ochy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4 4264 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
aerozol do stos. w j. ustnej; 1,5 mg/ml, 1 but. 30 ml
...celu nape?nienia pompki i uzyskania prawid?owego rozpylenia. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70, 00181 Rzym, W?ochy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/0181 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
prosz. do przyg. roztw. do irygacji; 53,2 mg/g, 10 sasz.
...zastosowaniu irygatora do higieny intymnej dost?pnego w aptekach. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70, 00181 Rzym, W?ochy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/0278 9. DATA...