roztw. do hemofiltracji; , 2 wor. 5000 ml
...B. Braun Avitum AG - Duosol zawieraj?cy 4 mmol/l potasu 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Avitum AG Schwarzenberger Weg 73-79 34212 Melsungen Niemcy 8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12279 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 08.06.2006 10 DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ??CIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO - B...
roztw. do hemofiltracji; 2 mmol/l, 2 wor. 5000 ml
...Wymiesza? zawarto?? obracaj?c worek pi?ciokrotnie w obie strony Do jednorazowego uytku. Niewykorzystan? zawarto?? naley wyrzuci?. Roztwór nie zawiera endotoksyn bakteryjnych. 7 - B. Braun Avitum AG - Duosol zawieraj?cy 2 mmol/l potasu 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Avitum AG Schwarzenberger Weg 73-79 34212 Melsungen Niemcy 8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11997 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...