O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
roztw. do hemofiltracji; , 2 wor. 5000 ml
...B. Braun Avitum AG - Duosol zawieraj?cy 4 mmol/l potasu 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Avitum AG Schwarzenberger Weg 73-79 34212 Melsungen Niemcy 8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12279 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 08.06.2006 10 DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ??CIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO - B...
roztw. do hemofiltracji; 2 mmol/l, 2 wor. 5000 ml
...Wymiesza? zawarto?? obracaj?c worek pi?ciokrotnie w obie strony Do jednorazowego uytku. Niewykorzystan? zawarto?? naley wyrzuci?. Roztwór nie zawiera endotoksyn bakteryjnych. 7 - B. Braun Avitum AG - Duosol zawieraj?cy 2 mmol/l potasu 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Avitum AG Schwarzenberger Weg 73-79 34212 Melsungen Niemcy 8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11997 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...