O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inf. [roztw.]; 2,5 mg/ml, 10 but. 100 ml inf. [roztw.]; 5 mg/ml, 10 but. 100 ml inj. [roztw.]; 10 mg/ml, 10 but. 100 ml
...unikn?? dostania si? powietrza do systemu. W celu uzyskania dalszych informacji nale?y zapozna? si? z punktem 4.2. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse l 34212 Melsungen Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENlA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18755, 18756, 18757 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?UZENIA POZWOLENIA 10.10...
inf. [roztw.]; , 10 but. 250 ml
...warunkach pe?nej aseptyki. Po dodaniu wszelkich substancji dodatkowych roztwór nale?y dobrze wymiesza?. Nale?y zwróci? szczególn? uwag? na zgodno??. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12391 Strona 7 z 7 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 15.09...
roztw. do hemofiltracji; , 2 wor. 5000 ml
...B. Braun Avitum AG - Duosol zawieraj?cy 4 mmol/l potasu 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Avitum AG Schwarzenberger Weg 73-79 34212 Melsungen Niemcy 8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12279 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 08.06.2006 10 DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ??CIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO - B...
roztw. do hemofiltracji; 2 mmol/l, 2 wor. 5000 ml
...worek pi?ciokrotnie w obie strony Do jednorazowego uytku. Niewykorzystan? zawarto?? naley wyrzuci?. Roztwór nie zawiera endotoksyn bakteryjnych. 7 - B. Braun Avitum AG - Duosol zawieraj?cy 2 mmol/l potasu 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Avitum AG Schwarzenberger Weg 73-79 34212 Melsungen Niemcy 8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11997 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
inj. do?. [emulsja]; 20 mg/10 ml, 10 amp. 10 ml
...a nast?pnie wstrzykn??. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4528 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 04.11.1999 r. / 21.05...
inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 10 but. 50 ml
...p?ynami. Nie zaleca si? mieszania przed wlewem z innymi produktami leczniczymi, chocia? nie zaobserwowano swoistych niezgodno?ci. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen, Niemcy Adres pocztowy: 34209 Melsungen, Niemcy Tel.: +49-5661-71-0 Faks: +49-5661-71-45 67 8. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 15636 9...
inf./inj. [roztw./konc. do przyg. roztw.]; 0,1 mg/ml, 5 amp. 5 ml
...z innymi roztworami do wstrzykiwa? nie zosta?a ustalona. Roztwór do wlewu do?ylnego powinien by? zniszczony po 24 godzinach. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 14618 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 9 08043.0SL0420D14 Data...
inf. [roztw.]; , 10 but. 500 ml
...i wolny od osadów a opakowanie jest nieuszkodzone. Zu?y? natychmiast po pod??czeniu opakowania do zestawu / przyrz?du do infuzji. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 18655 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia...
inf. [roztw.]; 1 mg/ml, 10 but. 80 ml inf. [roztw.]; 3 mg/ml, 10 but. 120 ml inf. [roztw.]; 3 mg/ml, 10 but. 80 ml
...przepisami. 7. PODMIOT POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 Adres do korespondencji: 34212 Melsungen, Niemcy 34209 Melsungen, Niemcy Telefon: +49-5661-71-0 Faks: +49-5661-71-4567 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gentamicin B. Braun, 1 mg/ml, roztwór do infuzji: 16478 Gentamicin B. Braun, 3 mg/ml, roztwór do infuzji: 16479 9...
inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 20 amp. 5 ml inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 20 poj. 10 ml inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 20 poj. 20 ml
?el typ U; 20 mg/g, tuba z kaniul? 30 g
...tylko, gdy roztwór jest przezroczysty a opakowanie nieuszkodzone. Produkt dostarczany jest w pojemnikach jednodawkowych. Niewykorzystan? zawarto?? nale?y wyrzuci?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 D - 34212 Melsungen Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 3730 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 21.09.1995...
inf. [roztw.]; 5 mg/ml, 10 poj. 100 ml
...uszkodzenia. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen, Niemcy Adres do korespondencji: 34209 Melsungen, Niemcy Telefon: +49/5661/71-0 Fax: +49/5661/71-4567 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 15655 9. DATA WYDANIA...
inf. do?. [zestaw 2 roztw.]; , 1 poj. 1000 ml
...basal nale?y ?ci?le przestrzega? zasad aseptyki. Emulsje t?uszczowe mo?na ?atwo doda? przy u?yciu specjalnego zestawu do przetocze? 7 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 4658 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia...
inf. [zestaw 2 roztw.+ emulsja]; , 5 poj. 1250 ml
...Nutriflex peri nale?y ?ci?le przestrzega? zasad aseptyki. Emulsje t?uszczowe mo?na ?atwo doda? przy u?yciu specjalnego zestawu do przetocze? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 4659 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia...
inf. [zestaw 2 roztw.+ emulsja]; , 5 wor. 1250 ml
...W przypadku stosowania filtrów nale?y upewni? si?, ?e s? to filtry przepuszczaj?ce t?uszcze. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B.Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 D-34212 Melsungen, Niemcy; P.O.Box 1110 + 1120, D-34209 Melsungen, Niemcy Tel +49-5661-71-0 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9561 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
inf. [emulsja]; , 5 wor. 625 ml
...wyrzuci?. W przypadku stosowania filtrów nale?y upewni? si?, ?e s? to filtry przepuszczaj?ce t?uszcze. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen, Niemcy strona 11 Adres do korespondencji: 34209 Melsungen, Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10. DATA ZATWIERDZENIA...
inf. [emulsja]; , 5 wor. 2500 ml
...podaniem nale?y doprowadzi? emulsj? do temperatury pokojowej. Je?li wykorzystywane s? filtry, musz? by? przepuszczalne dla t?uszczów. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Niemcy Adres korespondencyjny: 34209 Melsungen Niemcy Telefon: +49/5661/71-0 Faks: +49/5661/71-4567 12 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 17885 9. DATA...
inf. do?. [zestaw 2 roztw.]; , 1 poj. 1000 ml
...Nutriflex peri nale?y ?ci?le przestrzega? zasad aseptyki. Emulsje t?uszczowe mo?na ?atwo doda? przy u?yciu specjalnego zestawu do przetocze? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 4659 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia...
inf. do?. [zestaw 2 roztw.]; , 1 poj. 1000 ml
...nie wolno nigdy przechowywa? pozosta?o?ci roztworu do pó?niejszego u?ycia. Stosowa? tylko ca?kowicie przejrzyste roztwory pochodz?ce z nienaruszonych opakowa?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 4661 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia...
inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 5 amp. 2 ml
...mannitolu 100 mg/ml (10% w/v) Roztwór Ringera Uwaga: Roztworu do wstrzykiwa? nie wolno sterylizowa? w autoklawie! 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG 14 Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 15717 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
inf. [roztw.]; 10 mg/ml, 10 but. 100 ml inf. [roztw.]; 10 mg/ml, 10 but. 50 ml
...2. Okres przechowywania po rozcie?czeniu patrz punkt 6.3. 07814.0BN1120F15 Strona 11 z 12 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B.Braun Melsungen AG Adres: Carl-Braun-Straße 1 Adres do korespondencji: 34212 Melsungen, Niemcy 34209 Melsungen, Niemcy Telefon: +49/5661/71-0 Faks: +49/5661/71-4567 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 20317...
inf. [roztw.]; (1,5 g+ 9 g)/l, 10 but. 500 ml inf. [roztw.]; (3 g+ 9 g)/l, 10 but. 500 ml
...natychmiast przerwa? infuzj?. Usuwanie Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ??CIOWEJ...
inf. [roztw.]; (1,5 g+ 55 g)/l, 10 but. 500 ml inf. [roztw.]; (3 g+ 55 g)/l, 10 but. 500 ml
...natychmiast przerwa? infuzj?. Usuwanie Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ??CIOWEJ...
inj./inf. [emulsja]; 20 mg/ml, 10 fiol. 50 ml
...4% roztworu glukozy (40 mg/ml) za pomoc? ??cznika Y umieszczonego jak najbli?ej miejsca wk?ucia. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, Niemcy Adres pocztowy: D-34209 Melsungen, Niemcy Telefon: +49/5661/71-0 Faks: +49/5661/71-4567 8 NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 12962 12...
inj./inf. [emulsja]; 10 mg/ml, 5 amp. 20 ml
...18% roztwór chlorku sodu i 4% roztwór glukozy mo?na prowadzi? poprzez ??cznik ?Y? znajduj?cy si? blisko miejsca wk?ucia. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, Niemcy Telefon +49 5661 71 0 Fax +49 5661 71 4567 8 NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 15085 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
inj./inf. [emulsja]; 5 mg/ml, 5 amp. 20 ml
...ml (9% wagowo-obj?to?ciowych) poprzez ??cznik ?Y? nale?y, w miar? mo?liwo?ci, prowadzi? jak najbli?ej miejsca wk?ucia. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Adres pocztowy 34212 Melsungen 34209 Melsungen, Niemcy Niemcy Tel.: +49/5661/71-0 Faks: +49/5661/71-4567 09189.3BN0820F13 11 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 16149...
inj./inf. [roztw.]; 10 mg/ml, 10 fiol. 10 ml inj./inf. [roztw.]; 10 mg/ml, 10 fiol. 5 ml
...bromkiem rokuronium. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B.Braun Melsungen AG 14 Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16144 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10.11.2009...
inf. [roztw.]; 9 mg/ml, 10 but. 100 ml inf. [roztw.]; 9 mg/ml, 10 but. 500 ml inf. [roztw.]; 9 mg/ml, 10 poj. 250 ml inf. [roztw.]; 9 mg/ml, 10 poj. 500 ml inf. [roztw.]; 9 mg/ml, 6 but. 1000 ml
...roztwór jest przezroczysty, a opakowanie jak i zamkni?cie nie nosz? ?ladów widocznego uszkodzenia. 6 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1, 34212 Melsungen, Niemcy Adres pocztowy: B. Braun Melsungen AG 34209 Melsungen, Niemcy Tel. +49/5661/71-0 Fax +49/5661/71 4567 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 8754 9...
roztw. na skór?; , 1 but. 250 ml
...roztworu na skór?. Kanister z bezbarwnego HDPE z czerwon? zakr?tk? z HDPE, zawieraj?cy 5 l roztworu na skór?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 D-34212 Melsungen Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ?wiadectwo Rejestracji nr 11656/M/99 Pozwolenie nr 13041 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
roztw. na skór?; , 1 but. 250 ml
...zawieraj?ce1000 ml roztworu na skór? Kanister z bezbarwnego HDPE z czerwon? zakr?tk?, zawieraj?cy 5 l roztworu na skór?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 D-34212 Melsungen Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ?wiadectwo Rejestracji nr 11413/M/99 Pozwolenie nr 13024 3 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...