inf. [roztw.]; 2,5 mg/ml, 10 but. 100 ml inf. [roztw.]; 5 mg/ml, 10 but. 100 ml inj. [roztw.]; 10 mg/ml, 10 but. 100 ml
...unikn?? dostania si? powietrza do systemu. W celu uzyskania dalszych informacji nale?y zapozna? si? z punktem 4.2. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse l 34212 Melsungen Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENlA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18755, 18756, 18757 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?UZENIA POZWOLENIA 10.10...
inf. [roztw.]; , 10 but. 250 ml
...warunkach pe?nej aseptyki. Po dodaniu wszelkich substancji dodatkowych roztwór nale?y dobrze wymiesza?. Nale?y zwróci? szczególn? uwag? na zgodno??. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12391 Strona 7 z 7 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 15.09...
roztw. do hemofiltracji; , 2 wor. 5000 ml
...B. Braun Avitum AG - Duosol zawieraj?cy 4 mmol/l potasu 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Avitum AG Schwarzenberger Weg 73-79 34212 Melsungen Niemcy 8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12279 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 08.06.2006 10 DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ??CIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO - B...
roztw. do hemofiltracji; 2 mmol/l, 2 wor. 5000 ml
...worek pi?ciokrotnie w obie strony Do jednorazowego uytku. Niewykorzystan? zawarto?? naley wyrzuci?. Roztwór nie zawiera endotoksyn bakteryjnych. 7 - B. Braun Avitum AG - Duosol zawieraj?cy 2 mmol/l potasu 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Avitum AG Schwarzenberger Weg 73-79 34212 Melsungen Niemcy 8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11997 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
inj. do?. [emulsja]; 20 mg/10 ml, 10 amp. 10 ml
...a nast?pnie wstrzykn??. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4528 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 04.11.1999 r. / 21.05...
inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 10 but. 50 ml
...p?ynami. Nie zaleca si? mieszania przed wlewem z innymi produktami leczniczymi, chocia? nie zaobserwowano swoistych niezgodno?ci. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen, Niemcy Adres pocztowy: 34209 Melsungen, Niemcy Tel.: +49-5661-71-0 Faks: +49-5661-71-45 67 8. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 15636 9...
inf./inj. [roztw./konc. do przyg. roztw.]; 0,1 mg/ml, 5 amp. 5 ml
...z innymi roztworami do wstrzykiwa? nie zosta?a ustalona. Roztwór do wlewu do?ylnego powinien by? zniszczony po 24 godzinach. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 14618 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 9 08043.0SL0420D14 Data...
inf. [roztw.]; , 10 but. 500 ml
...i wolny od osadów a opakowanie jest nieuszkodzone. Zu?y? natychmiast po pod??czeniu opakowania do zestawu / przyrz?du do infuzji. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 18655 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia...
inf. [roztw.]; 1 mg/ml, 10 but. 80 ml inf. [roztw.]; 3 mg/ml, 10 but. 120 ml inf. [roztw.]; 3 mg/ml, 10 but. 80 ml
...przepisami. 7. PODMIOT POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 Adres do korespondencji: 34212 Melsungen, Niemcy 34209 Melsungen, Niemcy Telefon: +49-5661-71-0 Faks: +49-5661-71-4567 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gentamicin B. Braun, 1 mg/ml, roztwór do infuzji: 16478 Gentamicin B. Braun, 3 mg/ml, roztwór do infuzji: 16479 9...
inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 20 amp. 5 ml inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 20 poj. 10 ml inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 20 poj. 20 ml
?el typ U; 20 mg/g, tuba z kaniul? 30 g
...tylko, gdy roztwór jest przezroczysty a opakowanie nieuszkodzone. Produkt dostarczany jest w pojemnikach jednodawkowych. Niewykorzystan? zawarto?? nale?y wyrzuci?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 D - 34212 Melsungen Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 3730 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 21.09.1995...
inf. [roztw.]; 5 mg/ml, 10 poj. 100 ml
...uwag dotycz?cych ja?owo?ci. Mo?na stosowa?, je?li roztwór jest czysty a pojemnik lub zamkni?cie nie wykazuj? ?ladów uszkodzenia. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, Niemcy Adres: 34209 Melsungen, Niemcy Telefon: +49/5661/71-0 Fax: +49/5661/7l-4567 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZEN IE DO...
inf. do?. [zestaw 2 roztw.]; , 1 poj. 1000 ml
...basal nale?y ?ci?le przestrzega? zasad aseptyki. Emulsje t?uszczowe mo?na ?atwo doda? przy u?yciu specjalnego zestawu do przetocze? 7 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 4658 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia...
inf. [zestaw 2 roztw.+ emulsja]; , 5 poj. 1250 ml
...Nutriflex peri nale?y ?ci?le przestrzega? zasad aseptyki. Emulsje t?uszczowe mo?na ?atwo doda? przy u?yciu specjalnego zestawu do przetocze? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 4659 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia...
inf. [emulsja]; , 5 wor. 625 ml
...wyrzuci?. W przypadku stosowania filtrów nale?y upewni? si?, ?e s? to filtry przepuszczaj?ce t?uszcze. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen, Niemcy strona 11 Adres do korespondencji: 34209 Melsungen, Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10. DATA ZATWIERDZENIA...
inf. [emulsja]; , 5 wor. 2500 ml
...podaniem nale?y doprowadzi? emulsj? do temperatury pokojowej. Je?li wykorzystywane s? filtry, musz? by? przepuszczalne dla t?uszczów. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Niemcy Adres korespondencyjny: 34209 Melsungen Niemcy Telefon: +49/5661/71-0 Faks: +49/5661/71-4567 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17885 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
inf. do?. [zestaw 2 roztw.]; , 1 poj. 1000 ml
...Nutriflex peri nale?y ?ci?le przestrzega? zasad aseptyki. Emulsje t?uszczowe mo?na ?atwo doda? przy u?yciu specjalnego zestawu do przetocze? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 4659 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia...
inf. do?. [zestaw 2 roztw.]; , 1 poj. 1000 ml
...nie wolno nigdy przechowywa? pozosta?o?ci roztworu do pó?niejszego u?ycia. Stosowa? tylko ca?kowicie przejrzyste roztwory pochodz?ce z nienaruszonych opakowa?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 4661 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia...
inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 5 amp. 2 ml
...Ringera Rozcie?czone roztwory nale?y przechowywa? z dala od ?wiat?a. Uwaga: Roztworu do wstrzykiwa? nie wolno sterylizowa? w autoklawie! 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B.Braun Melsungen AG 12 Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 15717 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 2009-07-02 10. DATA...
inf. [roztw.]; (1,5 g+ 9 g)/l, 10 but. 500 ml inf. [roztw.]; (3 g+ 9 g)/l, 10 but. 500 ml
...natychmiast przerwa? infuzj?. Usuwanie Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ??CIOWEJ...
inf. [roztw.]; (1,5 g+ 55 g)/l, 10 but. 500 ml inf. [roztw.]; (3 g+ 55 g)/l, 10 but. 500 ml
...natychmiast przerwa? infuzj?. Usuwanie Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ??CIOWEJ...
inj./inf. [emulsja]; 20 mg/ml, 10 fiol. 50 ml
...4% roztworu glukozy (40 mg/ml) za pomoc? ??cznika Y umieszczonego jak najbli?ej miejsca wk?ucia. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, Niemcy Adres pocztowy: D-34209 Melsungen, Niemcy Telefon: +49/5661/71-0 Faks: +49/5661/71-4567 8 NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 12962 12...
inj./inf. [emulsja]; 10 mg/ml, 5 amp. 20 ml
...18% roztwór chlorku sodu i 4% roztwór glukozy mo?na prowadzi? poprzez ??cznik ?Y? znajduj?cy si? blisko miejsca wk?ucia. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, Niemcy Telefon +49 5661 71 0 Fax +49 5661 71 4567 8 NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 15085 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
inj./inf. [emulsja]; 5 mg/ml, 5 amp. 20 ml
...ml (9% wagowo-obj?to?ciowych) poprzez ??cznik ?Y? nale?y, w miar? mo?liwo?ci, prowadzi? jak najbli?ej miejsca wk?ucia. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Adres pocztowy 34212 Melsungen 34209 Melsungen, Niemcy Niemcy Tel.: +49/5661/71-0 Faks: +49/5661/71-4567 09189.3BN0820F13 11 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 16149...
inj./inf. [roztw.]; 10 mg/ml, 10 fiol. 10 ml inj./inf. [roztw.]; 10 mg/ml, 10 fiol. 5 ml
...bromkiem rokuronium. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B.Braun Melsungen AG 14 Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16144 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10.11.2009...
inf. [roztw.]; 9 mg/ml, 6 but. 1000 ml
...je?li roztwór jest przejrzysty, a opakowanie jak i zamkni?cie nie nosz? ?ladów widocznego uszkodzenia. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1, 34212 Melsungen, Niemcy Adres pocztowy: B. Braun Melsungen AG 34209 Melsungen, Niemcy Tel. +49/5661/71-0 Fax +49/5661/71 4567 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8754 9. DATA WYDANIA...
roztw. na skór?; , 1 but. 250 ml
...roztworu na skór?. Kanister z bezbarwnego HDPE z czerwon? zakr?tk? z HDPE, zawieraj?cy 5 l roztworu na skór?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 D-34212 Melsungen Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ?wiadectwo Rejestracji nr 11656/M/99 Pozwolenie nr 13041 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
roztw. na skór?; , 1 but. 250 ml
...zawieraj?ce1000 ml roztworu na skór? Kanister z bezbarwnego HDPE z czerwon? zakr?tk?, zawieraj?cy 5 l roztworu na skór?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 D-34212 Melsungen Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ?wiadectwo Rejestracji nr 11413/M/99 Pozwolenie nr 13024 3 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
inf. [roztw.]; 60 mg/ml, 10 but. 500 ml
...Niewykorzystan? zawarto?? nale?y wyrzuci?. Stosowa? tylko, je?li roztwór jest przezroczysty, a opakowanie nie jest uszkodzone. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy Adres do korespondencji: 34209 Melsungen, Niemcy Telefon: +49 5661 71 0 Fax: +49 5661 71 4567 8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12809 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 10 but. 500 ml
...Niewykorzystan? zawarto?? nale?y wyrzuci?. Stosowa? tylko, je?li roztwór jest przezroczysty, a opakowanie nie jest uszkodzone. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy Adres do korespondencji: 34209 Melsungen, Niemcy Telefon: +49 5661 71 0 Fax: +49 5661 71 4567 8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12810 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...