O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 24 mg, 20 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 24 mg, 50 szt.
...Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU UR/ZM/0025/15_23.02.2015 6 BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 22273 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
Ibuprofen | ATC: M 01 AE 01
zaw. doust.; 20 mg/ml, 1 but. 200 ml
...w tekturowym pude?ku. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18485 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
zaw. doust.; 40mg/ml, but. 100 ml
...do 5 ml. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 20927 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
aerozol do nosa; 0,5 mg/ml, 1 but. 10 ml
...pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 19814 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
aerozol do nosa; 1 mg/ml, 1 but. 10 ml
...tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 5 UR/ZM/0024/15_23.02.2015 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 19815 9. DATA...
Oxybutynin | ATC: G 04 BD 04
tabl.; 5 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 60 szt.
...60 tabletek, pakowane w blistry z folii PVC/Al w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7838 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
Oxybutynin | ATC: G 04 BD 04
tabl.; 5 mg, 60 szt.
...60 tabletek, pakowane w blistry z folii PVC/Al w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7838 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
roztw. doust.; 667 mg/ml, 1 but. 500 ml
...i 30 ml. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16192 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
tabl. powl.; 1 mg+ 5 mg, 28 szt.
...PVC/Al lub PVC/PVDC/Al. 1 lub 3 blistry w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Nie dotyczy. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9733 14 IB_B.II.z 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
tabl. powl.; 0,5 mg+ 2,5 mg, 28 szt.
...obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17296 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
tabl. powl.; 50 mg, 60 szt.
...PVDC/Aluminium w tekturowym pude?ku. Opakowanie zawiera 30 lub 60 tabletek powlekanych. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych zalece?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3477 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
tabl. powl.; 100 mg, 30 szt.
...PVDC/Aluminium w tekturowym pude?ku. Opakowanie zawiera 15 lub 30 tabletek powlekanych. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych zalece?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3478 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
kaps.; 0,5 mg, 28 szt.
...PVC/PVDC-Al w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3585 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
kaps.; 2 mg, 28 szt.
...PVC/PVDC-Al w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3584 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
kaps. twarde; 4 mg, 28 szt.
...PVC/PVDC/Aluminium, w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17127 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
tabl. powl.; 40 mg, 40 szt. tabl. powl.; 80 mg, 40 szt.
...Al/PWC w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 14 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Isoptin 40 R/1004 Isoptin 80 R/1005 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 120 mg, 40 szt.
...PCW/PVDC/Al w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/0127 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 240 mg, 20 szt.
...PVDC/Al w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 14 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1006 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 500 mg, 1 fiol.
...roztworze chlorku sodu, 0,9% roztwór chlorku sodu. Roztwór przechowywa? w temperaturze od 2?C do 8?C i zu?y? w ci?gu 24 godzin. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3757 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
granulat do przyg. zaw.; 125 mg/5 ml, 1 op. 100 ml granulat do przyg. zaw.; 125 mg/5 ml, 1 op. 60 ml granulat do przyg. zaw.; 250 mg/5 ml, 1 op. 100 ml
...?grudki?, które przypominaj? kryszta?ki cukru. Wynika to z w?a?ciwo?ci leku i nie powinno budzi? niepokoju. UWAGA. Sporz?dzonej zawiesiny nie przechowywa? w lodówce. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 21 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3317 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
granulat do przyg. zaw.; 250 mg/5 ml, 1 op. 60 ml
...?grudki?, które przypominaj? kryszta?ki cukru. Wynika to z w?a?ciwo?ci leku i nie powinno budzi? niepokoju. UWAGA. Sporz?dzonej zawiesiny nie przechowywa? w lodówce. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7806 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 250 mg, 14 szt.
...PVC/PVDC/Al w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych zalece?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3318 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
tabl. powl.; 500 mg, 14 szt.
...PVC/PVDC w tekturowym pude?ku. 20 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych zalece?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/7194 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 500 mg, 5 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 500 mg, 7 szt.
...w 2 blistrach typu ?double bubble?. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych zalece?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7930 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
kaps.; 25000 j. Ph. Eur. lipazy, 20 szt. kaps.; 25000 j. Ph. Eur. lipazy, 50 szt.
...Aluminium po 20 kapsu?ek (2 x 10 kapsu?ek), w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania 5 Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3555 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
Clozapine | ATC: N 05 AH 02
tabl.; 25 mg, 50 szt.
...lub Al/PVC/PE/PVDC w tekturowym pude?ku. Opakowanie zawiera 50 tabletek. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 25 mg: R/1733 100 mg: R/1192 9. DATA WYDANIA...
kaps. twarde; 267 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 145 mg, 30 szt.
...02.2017 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11728 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
kaps.; 200 mg, 30 szt.
...Opakowanie zawiera 30 kapsu?ek. Blistry z folii PVC/Al w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/2587 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
kaps.; 267 mg, 30 szt.
...Opakowanie zawiera 30 kapsu?ek. Blistry z folii PVC/Al w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4928 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...