tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 24 mg, 20 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 24 mg, 50 szt.
...Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU UR/ZM/0025/15_23.02.2015 6 BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 22273 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
tabl.; 24 mg, 20 szt. tabl.; 24 mg, 50 szt. tabl.; 24 mg, 60 szt.
tabl.; 8 mg, 100 szt. tabl.; 8 mg, 30 szt.
Ibuprofen | ATC: M 01 AE 01
zaw. doust.; 20 mg/ml, 1 but. 200 ml
...w tekturowym pude?ku. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18485 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
zaw. doust.; 40mg/ml, but. 100 ml
...do 5 ml. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 20927 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
aerozol do nosa; 0,5 mg/ml, 1 but. 10 ml
...pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 19814 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
aerozol do nosa; 1 mg/ml, 1 but. 10 ml
...tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 5 UR/ZM/0024/15_23.02.2015 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 19815 9. DATA...
Oxybutynin | ATC: G 04 BD 04
tabl.; 5 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 60 szt.
...60 tabletek, pakowane w blistry z folii PVC/Al w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7838 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
tabl.; 5 mg, 60 szt.
...60 tabletek, pakowane w blistry z folii PVC/Al w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7838 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
Oxybutynin | ATC: G 04 BD 04
tabl.; 5 mg, 60 szt.
roztw. doust.; 667 mg/ml, 1 but. 150 ml roztw. doust.; 667 mg/ml, 1 but. 200 ml roztw. doust.; 667 mg/ml, 1 but. 300 ml
roztw. doust.; 667 mg/ml, 1 but. 500 ml
...i 30 ml. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16192 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
tabl. powl.; 10 mg, 20 szt.
tabl.; 135 mg, 30 szt.
kaps.; 200 mg, 30 szt. kaps.; 200 mg, 60 szt.
tabl. powl.; 1 mg+ 5 mg, 28 szt.
...PVC/Al lub PVC/PVDC/Al. 1 lub 3 blistry w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Nie dotyczy. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9733 14 IB_B.II.z 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
tabl. powl.; 0,5 mg+ 2,5 mg, 28 szt.
...obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17296 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
tabl.; 2 mg+ 10 mg, 28 szt.
tabl.; 1 mg+ 10 mg, 28 szt.
Fluvoxamine maleate | ATC: N 06 AB 08
tabl. powl.; 50 mg, 60 szt.
...PVDC/Aluminium w tekturowym pude?ku. Opakowanie zawiera 30 lub 60 tabletek powlekanych. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych zalece?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3477 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
Fluvoxamine maleate | ATC: N 06 AB 08
tabl. powl.; 100 mg, 30 szt.
...PVDC/Aluminium w tekturowym pude?ku. Opakowanie zawiera 15 lub 30 tabletek powlekanych. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych zalece?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3478 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
kaps.; 0,5 mg, 28 szt.
...PVC/PVDC-Al w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3585 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
kaps.; 2 mg, 28 szt.
...PVC/PVDC-Al w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3584 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
kaps. twarde; 4 mg, 28 szt.
...PVC/PVDC/Aluminium, w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17127 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
granulat do przyg. zaw.; 30 mg, 16 sasz.
granulat do przyg. zaw.; 10 mg, 16 sasz.
inj. dom./podsk. [zaw.]; 45 µg HA/0,5ml, 10 strzyk. 0,5 ml inj. dom./podsk. [zaw.]; 45 µg HA/0,5ml, 1 strzyk. 0,5 ml
tabl. powl.; 40 mg, 40 szt. tabl. powl.; 80 mg, 40 szt.
...Al/PWC w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 14 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Isoptin 40 R/1004 Isoptin 80 R/1005 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 120 mg, 40 szt.
...PCW/PVDC/Al w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/0127 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 240 mg, 20 szt.
...PVDC/Al w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 14 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1006 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...