zaw. doust.; 340 mg/5 ml, 1 but. 250 ml
tabl. do rozgr. i ?ucia; 340 mg, 20 szt. tabl. do rozgr. i ?ucia; 340 mg, 40 szt.
prosz. musuj?cy [smak malinowy]; 500 mg+ 300 mg+ 200 mg, 14 sasz.
prosz. musuj?cy [smak cytrynowy]; 500 mg+ 300 mg+ 200 mg, 6 szt.
prosz. musuj?cy [smak grejpfrutowy]; 500 mg+ 300 mg+ 200 mg, 6 szt.
prosz. musuj?cy; 500 mg+ 250 IU+ 60 mg, 30 szt. prosz. musuj?cy; 500 mg+ 250 IU+ 60 mg, 60 szt.
tabl./tabl. do sporz. zaw. doust.; 1 g, 14 szt.
...b?ony komórkowe krwinek czerwonych, co prowadzi do fa?szywie dodatnich wyników testu Coombsa. Odnotowywano pozytywne wyniki testu Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA, wykrywaj?cego grzyby z rodzaju kropidlaków (Aspergillus) u pacjentów otrzymuj?cych amoksycylin?...Forcid Solutab 875/125 W?gry Forcid Solutab 875/125 Luksemburg Forcid Solutab 875 mg/125 mg Polska Forcid 1000 Portugalia Forcid Solutab 875 mg/125 mg Hiszpania Arosyn 875 mg/125 mg...
inf./inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 2000 mg+ 250 mg, 10 fiol. 50 ml inf./inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 2000 mg+ 250 mg, 1 fiol. 15 ml inf./inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 4000 mg+ 500 mg, 1 fiol. 50 ml
...Wyniki testów Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA mog? by? fa?szywie dodatnie u pacjentów otrzymuj?cych Piperacillin/Tazobactam Kabi. Odnotowano reakcje krzy?owe polisacharydów i polifuranoz niepochodz?cych z grzybów Aspergillus z testem Bio-Rad...u?ycia. Niewykorzystany roztwór nale?y wyrzuci?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE...
Electrolytes | ATC: B 05 BB 01
inf. [roztw.]; , 1 wor. 500 ml
...przyjmuj?cych roztwory Plasmalyte firmy Baxter zawieraj?ce glukoniany odnotowano przypadki fa?szywie dodatnich wyników badania przy zastosowaniu testu Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA. Jednak wykazano, ?e ci pacjenci nie byli zaka?eni Aspergillus. Z...otworzy? ponownie zacisk i kontynuowa? podawanie. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
tabl. powl.; 1 g, 14 szt. tabl. powl.; 1 g, 21 szt.
...przez b?ony komórkowe krwinek czerwonych, prowadz?c do fa?szywie dodatnich wyników testu Coombsa. Odnotowywano pozytywne wyniki testu Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA, wykrywaj?cego grzyby z rodzaju kropidlaków (Aspergillus) u pacjentów przyjmuj?cych amoksycylin?...NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa Polska PT/H/0727/IB/001/G zatwierdzona 18.08.2015 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?...