inj. podsk. [zaw.]; py?ki chwastów st??enia 1-3, 3 fiol. 2 ml (zestaw) inj. podsk. [zaw.]; py?ki chwastów st??enie 4, 1 fiol. 2 ml
...konieczno?ci zastosowania adrenaliny w Niewydolno?? narz?dów wewn?trznych (w?troby, ?ledziony, nerek, tarczycy) o Dzieci do S. roku ?ycia a z wyj?tkiem okre?lonych wskaza?. 4.4 Specjalne ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce stosowania Produkty...Miodowa 15 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spólka Akcyjna 30-224 Kraków Al. Sosnowa 8 8. NUMER (?Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
inj. podsk. [zaw.]; py?ki drzew st??enia 1-3, 3 fiol. 2 ml (zestaw) inj. podsk. [zaw.]; py?ki drzew st??enie 4, 1 fiol. 2 ml
...tego 7 dni 7 dni i4 dni l4 dni same o s ?enia Odst?py pomi?dzy dawkami przy przej?ciu do 7 dni 14...odpowiednim leczeniu farmakologicznym) ' ' choroby ukladu sercowo-naczyniowego, które zwi?ksz?j? ryzyko dzialari a niepo??danych razie konieczno?ci zastosowania adrenaliny w Niewydolno?? narz?dów wewn?trznych (w?troby...POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU lnstytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spólka Akcyjna 30-224 Kraków Al. Sosnowa 8 8. NUMER...
inj. podsk. [zaw.]; py?ki traw st??enia 1-3, 3 fiol. 2 ml (zestaw) inj. podsk. [zaw.]; py?ki traw st??enie 4, 1 fiol. 2 ml
inj. [zaw.]; , 15 amp. 0,5 ml inj. [zaw.]; , 1 amp. 0,5 ml
inj. [zaw.]; 30 j.m., 15 amp. 0,5 ml
inj. podsk. [zaw.]; 1 dawka, 5 dawek 5 amp. 0,5 ml
inj. podsk. [zaw.]; 0,5 ml, 25 amp. 0,5ml
Cytarabine | ATC: L 01 BC 01
inj. [zaw.]; 50 mg/5 ml, 1 fiol. 5 ml
...Unit Tel : +420 543 215 070 ?el: +44 (0) 1628 643 987 Danmark Nederland Norpharma A/S Mundipharma Pharmaceuticals B.V. Slotsmarken 15 De Wel 20 DK-2970 Hřrsholm NL-3871 MV...Dhali Industrial Zone S-412 63 Göteborg CY- 1685 Nicosia Tel: + 46 (0)31 773 75 30 ???: +357 22 81 56 56 Latvija United Kingdom Institute of Innovative Biomedical Technology Napp...
inj. dom. [zaw.]; 20 µg/ml, 1 fiol. 1 ml
kaps. dopochwowe; , 10 szt.
roztw. do stos. podj?zykowego [py?ki drzew]; st??. 0, 1 but. 10 ml
roztw. do stos. podj?zykowego [py?ki traw]; st??. 4, 1 but. 10 ml
zaw. do nosa; , 1 but. 10 ml
inj. dom. [roztw.]; , 5 amp. 1 ml
Tetanus vaccines | ATC: J 07 AM 01
inj. [zaw.]; 0,5 ml, 1 amp. 0,5 ml inj. [zaw.]; 0,5 ml, 5 amp. 0,5 ml
inj. podsk. [zaw.]; 20 dawek, 1 fiol. 10 ml
inj. podsk. [zaw.]; 20 dawek, 1 fiol. 10 ml
inj. [zaw.]; 5 j.m., 5 amp. 0,5 ml
kaps. dopochwowe; , 7 szt.