O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Anastrozole | ATC: L 02 BG 03
tabl. powl.; 1 mg, 28 szt.
...tabletki powlekane oko?o 6,1 mm oznakowane po jednej stronie A a po drugiej stronie Adx1. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1...dawce 1 mg nie hamowa? znacz?co metabolizmu antypiryny i R- i S-warfaryny co wskazuje, ?e jednoczesne podawanie produktu Arimidex z innymi...DOPUSZCZENIE DO OBROTU AstraZeneca UK Limited 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge CB2 0AA Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA...
Bicalutamide | ATC: L 02 BB 03
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...wyd?u?enie QT lub u których obecne s? czynniki ryzyka wyd?u?enia QT, a tak?e u pacjentów przyjmuj?cych równolegle produkty lecznicze, które mog?yby powodowa?...wydalane w moczu i z ?ó?ci? w równych proporcjach. Metabolizm Enancjomer S jest szybko wydalany, w porównaniu z enancjomerem R, którego okres...DOPUSZCZENIE DO OBROTU AstraZeneca UK Limited 1 Francis Crick Avenue Cambridge Biomedical Campus Cambridge, CB2 0AA Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA...
inj. podsk. [zaw.]; py?ki traw st??enia 1-3, 3 fiol. 2 ml (zestaw) inj. podsk. [zaw.]; py?ki traw st??enie 4, 1 fiol. 2 ml
inj. podsk. [zaw.]; py?ki drzew st??enia 1-3, 3 fiol. 2 ml (zestaw) inj. podsk. [zaw.]; py?ki drzew st??enie 4, 1 fiol. 2 ml
inj. podsk. [zaw.]; py?ki chwastów st??enia 1-3, 3 fiol. 2 ml (zestaw) inj. podsk. [zaw.]; py?ki chwastów st??enie 4, 1 fiol. 2 ml
inj. [zaw.]; , 15 amp. 0,5 ml inj. [zaw.]; , 1 amp. 0,5 ml
inj. [zaw.]; 30 j.m., 15 amp. 0,5 ml
inj. podsk. [zaw.]; 1 dawka, 5 dawek 5 amp. 0,5 ml
inj. podsk. [zaw.]; 0,5 ml, 25 amp. 0,5ml
inj. [zaw.]; 50 mg/5 ml, 1 fiol. 5 ml
...Unit Tel : +420 543 215 070 ?el: +44 (0) 1628 643 987 Danmark Nederland Norpharma A/S Mundipharma Pharmaceuticals B.V. Slotsmarken 15 De Wel 20 DK-2970 Hřrsholm NL-3871 MV...Dhali Industrial Zone S-412 63 Göteborg CY- 1685 Nicosia Tel: + 46 (0)31 773 75 30 ???: +357 22 81 56 56 Latvija United Kingdom Institute of Innovative Biomedical Technology Napp...
inj. dom. [zaw.]; 20 µg/ml, 1 fiol. 1 ml
kaps. dopochwowe; , 10 szt.
roztw. do stos. podj?zykowego [py?ki traw]; st??. 0, 1 but. 10 ml roztw. do stos. podj?zykowego [py?ki traw]; st??. 1-4, 4 but. 10 ml roztw. do stos. podj?zykowego [py?ki traw]; st??. 4, 1 but. 10 ml
roztw. do stos. podj?zykowego [py?ki drzew]; st??. 0, 1 but. 10 ml roztw. do stos. podj?zykowego [py?ki drzew]; st??. 1-4, 4 but. 10 ml roztw. do stos. podj?zykowego [py?ki drzew]; st??. 4, 1 but. 10 ml
roztw. do stos. podj?zykowego [py?ki chwastów]; st??. 0, 1 but. 10 ml roztw. do stos. podj?zykowego [py?ki chwastów]; st?? 1-4, 4 but. 10 ml roztw. do stos. podj?zykowego [py?ki chwastów]; st??. 4, 1 but. 10 ml
zaw. do nosa; , 1 but. 10 ml
inj. dom./podsk. [zaw.]; , 5 amp. 1 ml inj. dom./podsk. [zaw.]; , 5 amp. 1 ml inj. dom./podsk. [zaw.]; , 5 amp. 1 ml
inj. dom. [roztw.]; , 5 amp. 1 ml
Tetanus vaccines | ATC: J 07 AM 01
inj. [zaw.]; 0,5 ml, 1 amp. 0,5 ml inj. [zaw.]; 0,5 ml, 5 amp. 0,5 ml
inj. podsk. [zaw.]; 20 dawek, 1 fiol. 10 ml
inj. podsk. [zaw.]; 20 dawek, 1 fiol. 10 ml
inj. [zaw.]; 5 j.m., 5 amp. 0,5 ml
kaps. dopochwowe; , 7 szt.