O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
emulsja; 1 mg/g, 1 tuba 15 g
...g, 25 g i 50 g emulsji na skór?, umieszczone w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bayer Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/7180 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
krem; 1 mg/g, 1 tuba 15 g krem; 1 mg/g, 1 tuba 25 g
...po 15 g, 25 g i 50 g kremu, umieszczone w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bayer Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/7179 6 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
ma??; 1 mg/g, 1 tuba 15 g ma??; 1 mg/g, 1 tuba 25 g
...po 15 g, 25 g i 50 g ma?ci, umieszczone w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bayer Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/7181 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
aerozol do nosa; 0,5 mg/ml, 15 ml
aerozol do nosa; 0,5 mg/ml, 15 ml
aerozol do nosa; 0,5 mg/ml, 15 ml
Naproxen | ATC: M 01 AE 02
?el; 100 mg/g, 1 op. 50 g
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bayer Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa tel.: +48 22 57 23 500 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16909 5 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
Naproxen | ATC: M 01 AE 02
tabl. powl.; 220 mg, 20 szt. tabl. powl.; 220 mg, 24 szt. tabl. powl.; 220 mg, 7 szt.
...Aluminium w tekturowym pude?ku. Wielko?? opakowania: 3, 7, 12 lub 24 powlekanych tabletek. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bayer Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa 9 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7756 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
tabl. mus.; 324 mg, 10 szt. tabl. mus.; 324 mg, 2 szt.
...saszetek, zawieraj?cych 2 tabletki musuj?ce, w tekturowym pude?ku. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU Bayer Sp. Jerozolimskie 02-326 z o. 0., Al. 158, Warszawa 8. NUMER(-Y) POZW()LENIA(?) NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU R/I 927 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
inj. dom./do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol. inj. dom./do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 2 g, 1 fiol. inj. dom./do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 500 mg, 1 fiol.
Cyproterone acetate | ATC: G 03 HA 01
tabl.; 50 mg, 20 szt. tabl.; 50 mg, 50 szt.
...tekturowym pude?ku. 10 tabletek w blistrze. 2 lub 5 blistrów w pude?ku tekturowym. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bayer AG 11 Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 502/Z R/2221 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
tabl. powl.; 1 mg+ 2 mg, 28 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bayer Pharma AG 13342 Berlin Niemcy 17 8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11478 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 29.04.2005 r...
Acetylsalicylic acid | ATC: B 01 AC 06
tabl.; 500 mg, 100 szt. tabl.; 500 mg, 10 szt.
...lub 100 tabletek blistrach w po 10 tabletek. 6.6. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU Bayer Sp. z 0.0., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU Pozwolenie MZ nr R/l926 7. DATA WYDANI?PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA...
tabl. powl.; 300 mg, 30 szt.
...90 tabletek powlekanych w blistrach po10 tabletek. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie MZ nr R/6840 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
tabl. mus.; 400 mg+ 240 mg, 10 szt. tabl. mus.; 400 mg+ 240 mg, 20 szt.
...tabletek musuj?cych. 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Przed za?yciem tabletk? nale?y rozpu?ci? szklance wody. w 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bayer Sp. Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa z 0.0., 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie MZ nr R/l928 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt.
...90 tabletek powlekanych w blistrach po10 tabletek. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie MZ nr R/6841 7. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
granulat do przyg. zaw.; 500 mg+ 30 mg, 10 sasz.
...w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bayer Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 15078 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 05...
granulat; 500 mg, 10 sasz.
...saszetek PETP/Aluminium/LDPE w tekturowym pude?ku. Jedna saszetka zawiera 840 mg granulatu. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bayer Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Nr pozwolenia: 17668 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
tabl.; 500 mg+ 50 mg, 10 szt.
...10 lub 20 w blistrach po 10 tabletek. 6.6. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie MZ nr R/6867 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
tabl. mus.; 500 mg, 12 szt.
...x 2 po l2 saszetek x 2 sztuki. 6.6. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bayer Sp. 0.0., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa z 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie MZ R/7312 nr 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Moxifloxacin | ATC: J 01 MA 14
inf. [roztw.]; 400 mg/250 ml, 1 but. 250 ml
...mo?e nast?powa? krystalizacja roztworu, który si? ponownie rozpu?ci w temperaturze pokojowej. Dlatego nie zaleca si? przechowywania roztworu do infuzji w temperaturze poni?ej 15°C. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bayer Pharma AG D-13342 Berlin Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16643 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego Pozwolenia...
Moxifloxacin | ATC: J 01 MA 14
tabl. powl.; 400 mg, 5 szt. tabl. powl.; 400 mg, 7 szt.
...5, 7 lub 10 tabletek powlekanych. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 17 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11432 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 15.04.2005, 14.04...
krem; , 1 op. 30 g
Interferon beta-1b | ATC: L 03 AB 08
inj. [prosz.+ rozp.]; 0,25 mg/ml [8 mln j.m.], 15 zest.
...republika Bayer s.r.o. Tel: +420-2-66 101 111 Danmark Bayer A/S Tel.+45-45 235 000 Deutschland Bayer Vital GmbH Tel. +49-(0)214-30 513 48 Eesti Bayer OÜ Tel. +372-655 85 65 ?????? Bayer ????? ???? ???. +30-210-618 75 00 Espańa. Química Farmacéutica Bayer S.L. Tel. +34-93-495 65 00 France Bayer Santé...
Clodronic disodium | ATC: M 05 BA 02
inj. do?. [konc. do przyg. roztw.]; 60 mg/ml, 5 amp. 5 ml
...za czas i warunki jego przechowywania odpowiada personel medyczny) nale?y go przechowywa? nie d?u?ej ni? 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bayer Pharma AG D-13342 Berlin Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 2600/Z R/0299 8 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA...
Clodronic disodium | ATC: M 05 BA 02
kaps.; 400 mg, 100 szt. (blistry) kaps.; 400 mg, 100 szt. (but.)
...HDPE, zamkni?ty nakr?tk? z LDPE - 100 kapsu?ek twardych w opakowaniu jednostkowym. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania produktu leczniczego Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 2601/Z R/0298 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
Clodronic disodium | ATC: M 05 BA 02
tabl. powl.; 800 mg, 30 szt. tabl. powl.; 800 mg, 60 szt.
...pude?ku, tj. 3 lub 6 blistrów PVC/Al po 10 sztuk. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania produktu leczniczego Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bayer Pharma AG D-13342 Berlin Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8577 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 25.01.2001...
Bifonazole | ATC: D 01 AC 10
krem; 10 mg/g, 1 tuba 15 g
...pudelku. w 6.6. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczegolnych wymaga?, oprócz podanych punkt 4.2. w 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bayer Sp. 7. 0.0. Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa ""'7'?7'""`Y'\\I'v\\ A??.?..? POZWOLENIAQ?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8. NUMER(-Y) POZWOICI?G R/3 732 POZWOLENIA...
ma??; (10 mg+ 400 mg)/g, 1 zest. (10 g ma?ci+ 1 wyciskarka+ 15 szt. plastrów+ 1 skrobak do pazn.)
...D?o? lub stop? moczy? przez 10 minut w ciep?ej wodzie i dok?adnie osuszy?. 8. Za pomoc? skrobaka ostro?nie usun?? rozmi?kczon? warstw? zaka?onego paznokcia. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bayer Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie R/3731 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
tabl. powl.; 500 mg, 10 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie Nr R/0900 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...