O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Alclometasone | ATC: D 07 AB 10
krem; 0,5 mg/g, 1 op. 20 g krem; 0,5 mg/g, 1 op. 40 g
...Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NADOPUSZCZENIE DO OBROTU Belupo s.r.o. Cukrová 14, 81108 Bratys?awa, S?owacja 5 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11347 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
Alclometasone | ATC: D 07 AB 10
ma??; 0,5 mg/g, 1 op. 20 g ma??; 0,5 mg/g, 1 op. 40 g
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 5 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Belupo s.r.o. Cukrová 14, 81108 Bratys?awa, S?owacja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11345 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
Betamethasone | ATC: D 07 AC 01
ma??; 0,5 mg/g, 1 op. 15 g
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych zalece?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Belupo s.r.o. Cukrová 14, 81108 Bratys?awa, S?owacja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 11341 5 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
Betamethasone | ATC: D 07 AC 01
krem; 0,5 mg/g, 1 op. 15 g
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych zalece?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 5 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Belupo s.r.o. Cukrová 14, 81108 Bratys?awa, S?owacja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 11340 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
krem; (0,5 mg+ 1 mg)/g, 1 tuba 15 g krem; (0,5 mg+ 1 mg)/g, 1 tuba 30 g ma??; (0,5 mg+ 1 mg)/g, 1 tuba 15 g ma??; (0,5 mg+ 1 mg)/g, 1 tuba 30 g
...produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga? dotycz?cych usuwania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Belupo s.r.o. Cukrová 14, 81108 Bratys?awa, S?owacja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 11346 6 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
p?yn na skór?; (0,5 mg+ 20 mg)/g, 1 but. 100 ml p?yn na skór?; (0,5 mg+ 20 mg)/g, 1 but. 50 ml
...produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych wymaga? dotycz?cych usuwania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Belupo s.r.o. Cukrová 14, 81108 Bratys?awa, S?owacja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 11343 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
ma??; (0,5 mg+ 30 mg)/g, 1 op. 30 g ma??; (0,5 mg+ 30 mg)/g, 1 op. 40 g
...produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych wymaga? dotycz?cych usuwania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Belupo s.r.o. Cukrová 14, 81108 Bratys?awa, S?owacja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 11342 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...