sh: +C?,+S.A.=status!!warn!!level!: nie znaleziono polecenia