Laronidase | ATC: A 16 AB 05
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 100 j.m./ml, 1 fiol. 5 ml
...adres wytwórcy biologicznej substancji czynnej BioMarin Pharmaceutical Inc, Galli Drive Facility, 46 Galli Drive, Novato, CA 94949, USA Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Genzyme Ltd., 37 Hollands Road, Haverhill...si? w obrocie. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, NL-1411 DD, Naarden, Holandia. Wytwórca Genzyme Ltd., 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk CB9 8PU, Wielka Brytania...
tabl.; 10 mg, 100 szt.
...10 blistrach po 10 tabletek. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny: BioMarin Europe Limited, 164 Shaftesbury Avenue London, WC2H 8HL Wielka Brytania Wytwórca: ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DE L'AP-HP (ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS) AGEPS 7, rue du Fer ą Moulin ? BP 09 F-75221 Paris Cedex 05 FRANCJA Catalent UK Packaging Ltd. Wingates Industrial Park, Westhoughton, Bolton, Lancs, BL5 3XX Wielka Brytania...
Galsulfase | ATC: A 16 AB 08
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 1 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...odpowiedzialny BioMarin Europe Ltd., 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2 Irlandia Wytwórca Cardinal Health Wingates Industrial Park, Westhoughton, Bolton, Lancs, BL5 3XX Wielka Brytania 24 W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Belgiė/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg BioMarin Europe Limited BioMarin Europe Limited Tél/Tel: 00 800 2466 2746 Tél/Tel: 00 800 2466 2746 Danmark Nederland BioMarin Europe...