inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.]; 2 mg, 4 fiol. prosz.+ 4 fiol. rozp.
...1. Co to jest lek Somatropin Biopartners i w jakim celu si? go stosuje 2. Informacje wa?ne przed zastosowaniem leku Somatropin Biopartners 3. Jak stosowa? Somatropin Biopartners 4. Mo?liwe dzia?ania niepo??dane 5. Jak przechowywa? Somatropin Biopartners 6. Zawarto?? opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Somatropin Biopartners i w jakim celu si? go stosuje Somatropin Biopartners zawiera ludzki hormon wzrostu, zwany równie?...