O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Escitalopram | ATC: N 06 AB 10
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
...Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 15 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Aciprex, 5 mg: pozwolenie nr 16361 Aciprex, 10 mg: pozwolenie nr 16362 9. DATA...
tabl. powl.; 10 mg, 20 szt. tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 10 mg, 60 szt.
...6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 4107 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 100 mg, 30 szt. tabl. powl.; 50 mg, 30 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Asertin 50: 11128 Asertin 100: 11129 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Meloxicam | ATC: M 01 AC 06
tabl.; 15 mg, 20 szt. tabl.; 15 mg, 30 szt. tabl.; 15 mg, 60 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9975 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
Meloxicam | ATC: M 01 AC 06
tabl.; 7,5 mg, 20 szt.
...blistry po 10 tabletek) Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? tel. +48 61 66 51 500 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9974 9. DATA WYDANIA...
tabl. powl.; 80 mg, 30 szt.
...6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 20 8. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 20517 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 10 mg, 60 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 60 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 60 szt.
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 21 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Atrox 10: pozwolenie nr 11246 Atrox 20: pozwolenie nr 11247 Atrox 40: pozwolenie nr...
tabl.; 24 mg, 20 szt. tabl.; 24 mg, 50 szt.
...60 i 100 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 15489 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
Fenofibrate | ATC: C 10 AB 05
kaps. twarde; 267 mg, 30 szt. kaps. twarde; 267 mg, 50 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 8 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 16314 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
Fenofibrate | ATC: C 10 AB 05
kaps. twarde; 200 mg, 30 szt. kaps. twarde; 200 mg, 50 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 8 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 16313 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 10 mg, 56 szt. tabl. powl.; 20 mg, 28 szt. tabl. powl.; 20 mg, 56 szt.
...lub 90 tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biomentin, 10 mg: 20581 Biomentin, 20 mg: 20582 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
Omeprazole | ATC: A 02 BC 01
kaps. twarde; 20 mg, 14 szt. kaps. twarde; 20 mg, 28 szt.
...14, 28 lub 56 kapsu?ek. Pojemnik z kapsu?kami pakowany jest w tekturowe pude?ko. 6.6. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 8802 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Omeprazole | ATC: A 02 BC 01
kaps. dojelitowe, twarde; 40 mg, 28 szt. kaps. dojelitowe, twarde; 40 mg, 56 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 21879 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
Piracetam | ATC: N 06 BX 03
tabl. powl.; 1200 mg, 60 szt. tabl. powl.; 800 mg, 60 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specj alnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z 0.0. ul, Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biotropil 800: pozwolenie nr 14410 Biotropil 1200: pozwolenie nr 14411 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
Varenicline tartrate | ATC: N 07 BA 03
tabl. powl.; 0,5 mg+ 1 mg, 25 szt. (11+14) tabl. powl.; 0,5 mg+ 1 mg, 53 szt. (11+42) tabl. powl.; 1 mg, 112 szt. tabl. powl.; 1 mg, 28 szt. tabl. powl.; 1 mg, 56 szt.
...0)1 521 15-0 Espańa Polska Pfizer, S.L. Pfizer Polska Sp. z o.o. Tel: + 34 91 490 99 00 Tel.: + 48 22 335 61 00 France Portugal Pfizer Pfizer Biofarmacęutica, Sociedade Unipessoal Lda Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40 Tel: +351 21 423 5500 Hrvatska România Pfizer Croatia d.o.o. Pfizer România S.R.L. Tel: + 385 1...
Cilostazol | ATC: B 01 AC 23
tabl.; 100 mg, 28 szt. tabl.; 100 mg, 56 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOFARM Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 21780 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 10 mg, 56 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOFARM Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? tel. +48 61 66 51 500 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU COGITON 5: 10243 COGITON 10: 10244 9. DATA...
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 10 mg, 28 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 5 mg, 28 szt.
...usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Cogiton ODT, 5 mg: 21043 Cogiton ODT, 10 mg: 21044 9. DATA...
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 10 mg, 60 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 60 szt.
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnychrak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMERY(-Y) POZWOLE?NIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU CORECTIN 5: pozwolenie nr 10664 CORECTIN 10: pozwolenie nr 10665 9. DATA...
Glimepiride | ATC: A 10 BB 12
tabl.; 1 mg, 30 szt. tabl.; 2 mg, 30 szt. tabl.; 3 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 30 szt.
...po 10 tabletek) Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 11 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Diaril, 1 mg, tabletki: pozwolenie nr 12015 Diaril, 2 mg, tabletki: pozwolenie nr 12016...
Torasemide | ATC: C 03 CA 04
tabl.; 5 mg, 30 szt.
...30 tabletek) lub 6 blistrów po 10 tabletek (60 tabletek) oraz ulotka. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci przy usuwaniu 7 Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 15967 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/PRZED?U?ENIA...
Torasemide | ATC: C 03 CA 04
tabl.; 10 mg, 30 szt.
...produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga? dotycz?cych usuwania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 15971 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
Ginkgo biloba | ATC: N 06 DX 02
tabl. powl.; 114 mg, 30 szt.
...6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
tabl. powl.; 80 mg, 20 szt. tabl. powl.; 80 mg, 60 szt.
...poni?ej 25 o C. Przechowywa? w oryginalnym opakowaniu. 6.5. Rodzaj i zawarto?? pojemnika Kartonik zawieraj?cy 20, 60 lub 90 tabletek powlekanych w blistrach z folii PVC/PVDC/Al. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY BIOFARM Sp. z o.o., ul. Wa?brzyska 13, 60-198 Pozna? 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9042 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ORAZ DATA...
tabl. powl.; 40 mg, 20 szt. tabl. powl.; 40 mg, 60 szt.
...25 o C. Przechowywa? w oryginalnym opakowaniu. 6.5. Rodzaj i zawarto?? pojemnika Pude?ko tekturowe zawieraj?ce 20, 60 lub 90 tabletek powlekanych w blistrach z folii PVC/PVDC/Al. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY BIOFARM Sp. z o.o., ul. Wa?brzyska 13, 60-198 Pozna? 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/6770 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ORAZ...
tabl. do ssania; 1,5 mg, 18 szt. tabl. do ssania; 1,5 mg, 24 szt.
...wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOFARM Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? tel. 061/66 51 500 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3473 3 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
tabl. powl.; 200,2 mg+ 45,5 mg, 20 szt. tabl. powl.; 200,2 mg+ 45,5 mg, 30 szt.
...opakowaniach, w temperaturze nie wy?szej ni? 25şC. 6.5. Rodzaj i zawarto?? pojemnika Tekturowe pude?ko zawieraj?ce 10, 20 lub 30 tabletek w blistrach Al/PVC/PVDC po 10 tabletek. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY BIOFARM Sp. z o.o., ul. Wa?brzyska 13, 60-198 Pozna?, tel. 061/66 51 500 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 4709 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
Imatinib | ATC: L 01 XE 01
tabl. powl.; 100 mg, 60 szt.
...27 180 tabletek powlekanych Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? Tel.: +48 61 66 51 500 Faks: +48 61 66 51 505 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr...
Imatinib | ATC: L 01 XE 01
tabl. powl.; 400 mg, 30 szt.
...90 tabletek powlekanych Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 27 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? Tel.: +48 61 66 51 500 Faks: +48 61 66 51 505 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr...
Lacidipine | ATC: C 08 CA 09
tabl. powl.; 2 mg, 28 szt. tabl. powl.; 2 mg, 56 szt. tabl. powl.; 4 mg, 28 szt. tabl. powl.; 4 mg, 56 szt. tabl. powl.; 6 mg, 28 szt. tabl. powl.; 6 mg, 56 szt.
...w ci?gu 48 godzin. Brak szczególnych wymaga? dotycz?cych usuwania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Lapixen, 2 mg, tabletki powlekane: pozwolenie nr Lapixen, 4 mg, tabletki powlekane: pozwolenie nr...