Escitalopram | ATC: N 06 AB 10
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
...Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 15 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Aciprex, 5 mg: pozwolenie nr 16361 Aciprex, 10 mg: pozwolenie nr 16362 9. DATA...
tabl. powl.; 10 mg, 20 szt. tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 10 mg, 60 szt.
...6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 4107 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 100 mg, 30 szt.
...rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowani a leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 11129 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA...
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 50 mg, 30 szt.
...rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowani a leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 11128 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA...
Meloxicam | ATC: M 01 AC 06
tabl.; 15 mg, 20 szt. tabl.; 15 mg, 30 szt.
Meloxicam | ATC: M 01 AC 06
tabl.; 7,5 mg, 20 szt.
...blistry po 10 tabletek) Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? tel. +48 61 66 51 500 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9974 9. DATA WYDANIA...
tabl. powl.; 80 mg, 30 szt.
...6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 20 8. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
...usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMER (-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Atrox 10: Pozwolenie nr 11246 Atrox 20: Pozwolenie nr 11247 Atrox 40...
tabl.; 24 mg, 20 szt. tabl.; 24 mg, 50 szt.
...60 i 100 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 15489 5 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Fenofibrate | ATC: C 10 AB 05
kaps. twarde; 200 mg, 30 szt. kaps. twarde; 200 mg, 50 szt.
...kapsu?ek blistrach 10 sztuk. w PVC/Aluminium po 6.6. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp .z 0.0. ul. Wa?brzyska 13, 60-198 Pozna? 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr ................................... .. 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA...
Fenofibrate | ATC: C 10 AB 05
kaps. twarde; 267 mg, 30 szt. kaps. twarde; 267 mg, 50 szt.
...Kartonik zawieraj?cy 30 lub 60 kapsu?ek blistrach PVC/Al 10 sztuk. w po 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp .z 0.0. ul. Wa?brzyska 13, 60498 Pozna?. 8. NU MER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie Nr ................................... .. 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA...
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 10 mg, 56 szt.
...i ident, 00902:3309 Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z 0.0. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMERGD POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biomentin, 10 mg: Biomentin, 20 mg: 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
Omeprazole | ATC: A 02 BC 01
kaps. twarde; 20 mg, 14 szt. kaps. twarde; 20 mg, 28 szt.
...14, 28 lub 56 kapsu?ek. Pojemnik z kapsu?kami pakowany jest w tekturowe pude?ko. 6.6. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 8802 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Piracetam | ATC: N 06 BX 03
tabl. powl.; 1200 mg, 60 szt. tabl. powl.; 800 mg, 60 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biotropil 800: pozwolenie nr 14410 Biotropil 1200: pozwolenie nr 14411 9. DATA...
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 10 mg, 56 szt.
...tabletek powlekanych po 7 hlistrach w PVC/Al. 6.6. Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOFARM Sp. z ooo., 60-198 Pozna?, ul. Wa?brzyska 13, tel. 061/66 51 500 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU Pozwolenie MZ Nr COGITON 5 10243 COGITON 10 10244 DATA WYDANIA...
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 10 mg, 28 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 9 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Cogiton ODT, 5 mg: Cogiton ODT, 10 mg: 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 5 mg, 28 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 9 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Cogiton ODT, 5 mg: Cogiton ODT, 10 mg: 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU CORECTIN 5: pozwolenie nr 10664 CORECTIN 10: pozwolenie nr 10665 9. DATA...
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU CORECTIN 5: pozwolenie nr 10664 CORECTIN 10: pozwolenie nr 10665 9. DATA...
Glimepiride | ATC: A 10 BB 12
tabl.; 1 mg, 30 szt.
...6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Walbrzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 12015 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
Glimepiride | ATC: A 10 BB 12
tabl.; 2 mg, 30 szt.
...6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Walbrzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 12016 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
Glimepiride | ATC: A 10 BB 12
tabl.; 3 mg, 30 szt.
...6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Walbrzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 12017 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
Glimepiride | ATC: A 10 BB 12
tabl.; 4 mg, 30 szt.
...6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Walbrzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 12018 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
Torasemide | ATC: C 03 CA 04
tabl.; 10 mg, 30 szt.
...30 tabletek) lub 6 blistrów po 10 tabletek (60 tabletek) oraz ulotka. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci przy usuwaniu Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE 7 DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 15971 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/PRZED?U?ENIA...
Torasemide | ATC: C 03 CA 04
tabl.; 5 mg, 30 szt.
...30 tabletek) lub 6 blistrów po 10 tabletek (60 tabletek) oraz ulotka. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci przy usuwaniu 7 Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 15967 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/PRZED?U?ENIA...
Ginkgo biloba | ATC: N 06 DX 02
tabl. powl.; 114 mg, 30 szt.
...6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
tabl. powl.; 80 mg, 20 szt. tabl. powl.; 80 mg, 60 szt.
...poni?ej 25 o C. Przechowywa? w oryginalnym opakowaniu. 6.5. Rodzaj i zawarto?? pojemnika Kartonik zawieraj?cy 20, 60 lub 90 tabletek powlekanych w blistrach z folii PVC/PVDC/Al. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY BIOFARM Sp. z o.o., ul. Wa?brzyska 13, 60-198 Pozna? 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9042 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ORAZ DATA...
tabl. powl.; 40 mg, 20 szt. tabl. powl.; 40 mg, 60 szt.
...25 o C. Przechowywa? w oryginalnym opakowaniu. 6.5. Rodzaj i zawarto?? pojemnika Pude?ko tekturowe zawieraj?ce 20, 60 lub 90 tabletek powlekanych w blistrach z folii PVC/PVDC/Al. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY BIOFARM Sp. z o.o., ul. Wa?brzyska 13, 60-198 Pozna? 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/6770 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ORAZ...
tabl. do ssania; 1,5 mg, 18 szt. tabl. do ssania; 1,5 mg, 24 szt.
...wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOFARM Sp. z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? tel. 061/66 51 500 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3473 3 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...