O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
AvonexRx-z
Interferon beta-1a | ATC: L 03 AB 07
inj. [roztw.]; 30 µg /0,5ml, 4 amp.-strzyk. inj. [roztw.]; 30 µg /0,5ml, 4 wstrz.
...?? ???????? Biogen Idec Hungary Kft +359 2 962 12 00 +36 1 899 9883 ?eská republika Malta Biogen Idec Czech Republic s.r.o. Pharma. MT Ltd. +420 255 706 200 +356 21337008 Danmark Nederland Biogen Idec Denmark A/S Biogen Idec International B.V. +45 77 41 57 57 +31 20 542 2000 Deutschland Norge Biogen Idec GmbH Biogen Idec Norway AS...
Fampridine | ATC: N 07 XX 07
tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 56 szt.
...36 1 8 999 883 ?eská republika Malta Biogen Idec (Czech Republic) s.r.o. Pharma MT Limited Tel: +420 255 706 200 Tel: +356 221337008 Danmark Nederland Biogen Idec Denmark A/S Biogen Idec International B.V. Tlf: +45 77 41 57 57 Tel: +31 20 542 2000 29 Deutschland Norge Biogen Idec GmbH Biogen Idec Norway AS Tel: +49 (0) 89 99...
inj. [roztw.]; 125 µg, 2 amp.-strz. 0,5 ml inj. [roztw.]; 125 µg, 2 wstrz. 0,5 ml inj. [roztw.]; 63 µg+ 94 µg, 2 amp.-strz. 0,5 ml inj. [roztw.]; 63 µg+ 94 µg, 2 wstrz. 0,5 ml
...40 21 207 18 00 106 Ireland Slovenija Biogen Idec (Ireland) Ltd. Biogen Pharma d.o.o. ? +353 (0)1 463 7799 ? +386 1 511 02 90 Ísland Slovenská republika Icepharma hf Biogen Slovakia s.r.o. ? +354 540 8000 ? +421 2 323 34008 Italia Suomi/Finland Biogen Italia s.r.l. Biogen Finland Oy ? +39 02 584 9901...
Natalizumab | ATC: L 04 AA 23
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 300 mg, 1 fiol. 15 ml
...36 (1) 899 9883 ?eská republika Malta Biogen Idec (Czech Republic) s.r.o. Pharma MT Limited Tel: +420 255 706 200 Tel: +356 213 37008/9 Danmark Nederland Biogen Idec Denmark A/S Biogen Idec International B.V. Tlf: +45 77 41 57 88 Tel: +31 20 542 2000 Deutschland Norge Biogen Idec GmbH Biogen Idec Norway AS Tel: +49 (0) 89 99...
zest. do przyg. prep. radiofarmaceut. do wlewu; 3,2 mg/2 ml, 1 zest.
...WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII B. WARUNKI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 21 A. WYTWÓRCA SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ ORAZ WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy substancji biologicznie czynnej Biogen IDEC, Inc. 14 Cambridge Center Cambridge, MA 02142 USA Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Bayer Pharma AG Müllerstrasse 178 13342 Berlin Niemcy B. WARUNKI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...