Ziprasidone | ATC: N 05 AE 04
kaps. twarde; 80 mg, 56 szt.
...blistry po 7, 10 lub 14 kapsu?ek; pojemnik zawieraj?cy 100 kapsu?ek. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 10 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOGENED S.A. ul. Pojezierska 99 91-342 ?ód? Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10. DATA...