Thrombin | ATC: B 02 BC 06
prosz. i rozp. do sporz. roztw. do stos. miejscowego; 400 j.m., 5 amp. z prosz.+ 5 amp. z rozp.
czopki doodbytnicze; , 6 szt.
...jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ?BIOMED-LUBLIN? Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spó?ka Akcyjna 20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 10 tel 81 533 82 21 fax 81 533 80 60 3 e-mail biomed@biomed.lublin.pl 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/0211 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
inj. dom. [roztw.]; 50 µg/ml, 1 amp.
inj. dom. [roztw.]; 150 µg/ml, 1 amp.
inj. dom. [roztw.]; 200 j.m., 1 amp.
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 12 mg+ 0,15 µg, 3 fiol. z prosz.+ 3 amp. z rozp.
prosz. do przyg. zaw. doust.; 12 mld CFU, 10 fiol.
prosz. do przyg. zaw. doust.; 10 mld CFU, 10 fiol. prosz. do przyg. zaw. doust.; 10 mld CFU, 10 sasz.
prosz. do przyg. zaw. doust.; 2 mld CFU, 10 amp. prosz. do przyg. zaw. doust.; 2 mld CFU, 50 amp.
prosz. i rozp. do przyg. roztw. do podaw. do p?cherza mocz.; 100 mg, 1 amp. prosz.+ rozp. 1 ml
prosz. i rozp. do przyg. zaw. do podaw. do p?cherza mocz.; 50 mg, 1 amp. prosz.+ 1 amp. z rozp.
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.]; , 1 amp. prosz.+ rozp. inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.]; , 5 amp. z prosz.+ 5 amp. z rozp.
...odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 6 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ?BIOMED-LUBLIN? Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spó?ka Akcyjna 20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 10 tel 81 533 82 21 faks 81 533 80 60 e-mail biomed@biomed.lublin.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/0210 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...