inj. dom. [roztw.]; 500 j.a., 1 amp. 5 ml
...niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. ul. Che?mska 30/34 00-725 Warszawa Tel. + 48 22 841 40 71 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/0286 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Anastrozole | ATC: L 02 BG 03
tabl. powl.; 1 mg, 28 szt.
...Produktów Leczniczych Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl...PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU AstraZeneca UK Limited 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge CB2 0AA Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7567 9...
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; , 20 szt.
...pozosta?o?ci Preparat stosowa? miejscowo. Szczegó?owa instrukcja nie jest potrzebna. 5 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Podmiot odpowiedzialny/Wytwórca: Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. ul. Che?mska 30/34, 00-725 Warszawa tel. 022 841 40 71 (logo) 8. NUMER (-Y) POZWOLEIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 633/S R/0233 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
czopki; , 6 szt.
...niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWSIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. ul. Che?mska 30/34 00-725 Warszawa tel. 22 841 40 71 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/0252 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
Bicalutamide | ATC: L 02 BB 03
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...Produktów Leczniczych Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, fax.: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl...PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU AstraZeneca UK Limited 1 Francis Crick Avenue Cambridge Biomedical Campus Cambridge, CB2 0AA Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/7333...
inj. [zaw.]; , 15 amp. 0,5 ml inj. [zaw.]; , 1 amp. 0,5 ml
...Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spó?ka Akcyjna Al. Sosnowa 8 30-224 Kraków Tel.: + 48 12 37 69 200 Fax: + 48 12 37 69 205 e-mail: marketing@biomed.pl 8. NUMER...Produktów Leczniczych Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02- 222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl...
inj. [zaw.]; 30 j.m., 15 amp. 0,5 ml
...Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spó?ka Akcyjna Al. Sosnowa 8 30-224 Kraków Tel.: + 48 12 37 69 200 Fax: + 48 12 37 69 205 e-mail: marketing@biomed.pl 8. NUMER...Produktów Leczniczych Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309, e-mail: ndl...
inj. podsk. [zaw.]; 0,5 ml, 25 amp. 0,5ml
...Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spó?ka Akcyjna Al. Sosnowa 8 30-224 Kraków Tel.: + 48 12 37 69 200 Fax: + 48 12 37 69 205 e-mali: marketing@biomed.pl 8. NUMER...Produktów Leczniczych Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02- 222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl...
inj. [zaw.]; 50 mg/5 ml, 1 fiol. 5 ml
...o.o. 3 Glory Park Avenue, Wooburn Green ul. Kochanowskiego 49A High Wycombe, Buckinghamshire 01-864 Warszawa HP10 0DF Tel: +48(0) 22 866 87 12 ??????? ???????? ???: +44 (0) 1628...31 773 75 30 ???: +357 22 81 56 56 Latvija United Kingdom Institute of Innovative Biomedical Technology Napp Pharmaceuticals Limited Incukalna street 2 Cambridge Science Park R?ga LV-1014 Milton Road...
czopki doodbytnicze; , 6 szt.
...Uniwersytecka 10 tel 81 533 82 21 fax 81 533 80 60 3 e-mail biomed@biomed.lublin.pl 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/0211 9. DATA...Produktów Leczniczych Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309, e-mail: ndl...
Tamoxifen | ATC: L 02 BA 01
tabl. powl.; 20 mg, 30 szt.
...Leczniczych Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 8 Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, Faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl...PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU AstraZeneca UK Limited 1 Francis Crick Avenue Cambridge Biomedical Campus Cambridge, CB2 0AA Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
inj. do?. [roztw.]; 10 mg/ml, 1 amp. 5 ml inj. do?. [roztw.]; 10 mg/ml, 1 amp. 5 ml
...Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o., 00 - 725 Warszawa, ul. Che?mska 30/34. Tel. 022 841 40 71 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 639/S. R/2240 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.]; , 1 amp. prosz.+ rozp. inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.]; , 5 amp. z prosz.+ 5 amp. z rozp.
...ul. Uniwersytecka 10 tel 81 533 82 21 faks 81 533 80 60 e-mail biomed@biomed.lublin.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/0210 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...Monitorowania Niepo??danych Dzia?a? Produktów Leczniczych Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181C tel 22 49 21 301 faks 22 49 21 309 e-mail...
inj. dom./podsk. [zaw.]; 40 j.m., 3 amp. 0,5 ml
...niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. ul. Che?mska 30/34 00-725 Warszawa tel. 22 841 40 71 5 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/0035 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA...
Tetanus vaccines | ATC: J 07 AM 01
inj. [zaw.]; 0,5 ml, 1 amp. 0,5 ml inj. [zaw.]; 0,5 ml, 5 amp. 0,5 ml
...Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spó?ka Akcyjna Al. Sosnowa 8 30-224 Kraków Tel.: +48 12 37 69 200 Fax: +48 12 37 69 205 e-mail: marketing@biomed.pl 8. NUMER...Produktów Leczniczych Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl...
inj. podsk. [zaw.]; 20 dawek, 1 fiol. 10 ml
...Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spó?ka Akcyjna 30-224 Kraków Al. Sosnowa 8 Tel. 48 12 37 69 200 Fax 48 12 37 69 205 e-mail: marketing @biomed.pl 8. NUMER...Produktów Leczniczych Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309, e-mail: ndl...
Zolmitriptan | ATC: N 02 CC 03
tabl. powl.; 2,5 mg, 3 szt.
...Produktów Leczniczych Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl...PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU AstraZeneca UK Limited 1 Francis Crick Avenue Cambridge Biomedical Campus Cambridge, CB2 0AA Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4338 9...