O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl.; 40 mg, 30 szt.
BIONORICA Polska Sp z o.o. _________________________________________________________________________________ CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO __________________________________________________________________________________ Cyclodynon ® 1 BIONORICA Polska Sp z o.o. _________________________________________________________________________________ 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cyclodynon ? ? ? ? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ 1 tabletka powlekana zawiera 40 mg suchego wyci?gu etanolowego z owoców agnus castus: Agni casti fructus extractum siccum (6-12:1), co odpowiada 20 mg ekstraktu pierwotnego. Pozosta?e 20 mg...
tabl.; 250 mg+ 60 mg, 20 szt.
BIONORICA Polska Sp z o.o. _________________________________________________________________________________ CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO __________________________________________________________________________________ Lunapret ® 1 BIONORICA Polska Sp z o.o. _________________________________________________________________________________ 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lunapret ? ? ? ? Valerianae radicis extractum siccum + Lupuli strobili extractum siccum tabletki powlekane, 250 mg + 60 mg 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Jedna tabletka powlekana produktu leczniczego Lunapret zawiera jako substancje czynne: - suchy ekstrakt z korzenia waleriany (Valerianae...
tabl.; , 120 szt. tabl.; , 60 szt.
...60, 120 lub 240 tabletek, w pude?ku tekturowym 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIONORICA SE Kerschensteinerstrasse 11 - 15 92318 Neumarkt / Niemcy Telefon: ++49-9181-23190 Telefax: ++49-9181-231265 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie MZ nr 16586 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
krople doustne [roztw.]; , 1 but. 50 ml
BIONORICA Polska Sp. z o.o. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO Mastodynon _ N, krople doustne, roztwór 1 BIONORICA Polska Sp. z o.o. 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Mastodynon _ N, krople doustne, roztwór 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 100 g kropli zawiera: Vitex Agnus-castus TM=D1 20 g Caulophyllum thalictroides D4 10 g Cyclamen purpurascens D4 10 g Strychnos ignatii D6 10 g Iris versicolor D2...
tabl. dra?.; , 100 szt. tabl. dra?.; , 50 szt.
BIONORICA Polska Sp z o.o. _________________________________________________________________________________ CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO __________________________________________________________________________________ 1 Sinupret ® , tabletki dra?owane BIONORICA Polska Sp z o.o. _________________________________________________________________________________ 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Sinupret ? , tabletki dra?owane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka dra?owana zawiera nast?puj?ce substancje czynne: Gentianae radix (korze? goryczki) 6,000 mg Primulae flos cum calycibus (kwiat pierwiosnka z kielichem) 18,000 mg Rumicis herba (ziele szczawiu) 18,000...
krople doustne [roztw.]; , 1 but. 100 ml
BIONORICA Polska Sp z o.o. _________________________________________________________________________________ CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO __________________________________________________________________________________ 1 Sinupret ® , krople doustne BIONORICA Polska Sp z o.o. _________________________________________________________________________________ 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Sinupret ? , krople doustne, roztwór. 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 100 g kropli zawiera 29 g ekstraktu (stosunek lek/ekstrakt 1:11) sk?adaj?cego si? z: Gentianae radix (korze? goryczki), Primulae flos cum calycibus (kwiat pierwiosnka z kielichem), Rumicis herba (ziele...