granulat do przyg. zaw.; 30 mg, 16 sasz.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Nie dotyczy. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bioprojet Europe Ltd. 29, Earlsfort Terrace Dublin 2 Irlandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18917 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 18.11.2011...
granulat do przyg. zaw.; 10 mg, 16 sasz.
...saszetek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga? dotycz?cych usuwania. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bioprojet Europe Ltd. 29, Earlsfort Terrace Dublin 2 Irlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18916 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
Racecadotril | ATC: A 07 XA 04
kaps. twarde; 100 mg, 10 szt.
...031 (approved in RMS 12.2012) 5 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Nie dotyczy. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bioprojet Europe Ltd. 29 Earlsfort Terrace, Dublin-2 Irlandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18918 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 18.11.2011...
WakixRx-z
Pitolisant | ATC: N 07 XX 11
tabl. powl.; 4,5 mg, 30 szt.