Metformin hydrochloride | ATC: A 10 BA 02
tabl. powl.; 1000 mg, 30 szt. tabl. powl.; 1000 mg, 60 szt.
...6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania leku Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOTON S.A. ul. Staro?ci?ska 5 02-516 Warszawa Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA <{DD...
Metformin hydrochloride | ATC: A 10 BA 02
tabl. powl.; 500 mg, 30 szt. tabl. powl.; 500 mg, 60 szt.
...6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania leku Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOTON S.A. ul. Staro?ci?ska 5 02-516 Warszawa Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16462 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Metformin hydrochloride | ATC: A 10 BA 02
tabl. powl.; 850 mg, 30 szt. tabl. powl.; 850 mg, 60 szt.
...6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania leku Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOTON S.A. ul. Staro?ci?ska 5 02-516 Warszawa Polska 9 Wersja 2.0 Sek 0006 9.02.2011 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16463 9. DATA WYDANIA...
Glimepiride | ATC: A 10 BB 12
tabl.; 1 mg, 2 blist. po 15 szt. tabl.; 2 mg, 2 blist. po 15 szt. tabl.; 3 mg, 2 blist. po 15 szt. tabl.; 4 mg, 2 blist. po 15 szt.
...w tekturowym pude?ku. Wielko?? opakowania: 30 tabletek. 6.6. Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOTON S.A. ul. Staro?ci?ska 5 02-516 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenia MZ Nr 10907, 10908, 10909, 10910. 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
inj. zawiesina [M30]; 100 j.m./ml, 1 fiol. 10 ml
...Nie nale?y dzieli? si? ig?ami z innymi osobami. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOTON S.A. ul. Staro?ci?ska 5 02-516 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gensulin M30 (30/70) 100 j.m. fiolki - Nr 8530 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
inj. zawiesina [M30]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml
...usun?? w bezpieczny sposób. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. Wersja 4.0 6 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOTON S.A. ul. Staro?ci?ska 5 02-516 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gensulin M30 (30/70) 100 j.m. wk?ady do wstrzykiwaczy - Nr 8531 9. DATA...
inj. zawiesina [M40]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml
...usun?? w bezpieczny sposób. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. Wersja 4.0 6 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOTON S.A. ul. Staro?ci?ska 5 02-516 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gensulin M40 (40/60) 100 j.m. wk?ady do wstrzykiwaczy - Nr 8533 9. DATA...
inj. zawiesina [M50]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml
...usun?? w bezpieczny sposób. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. Wersja 4.0 6 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOTON S.A. ul. Staro?ci?ska 5 02-516 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gensulin M50 (50/50) 100 j.m. wk?ady do wstrzykiwaczy - Nr 8535 9. DATA...
inj. [zaw.]; 100 j.m./ml, 1 fiol. 10 ml
...Nie nale?y dzieli? si? ig?ami z innymi osobami. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOTON S.A. ul. Staro?ci?ska 5 02-516 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gensulin N 100 j.m. fiolki - Nr 8523 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
inj. [zaw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml
...a nast?pnie nale?y go usun?? w bezpieczny sposób. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOTON S.A. ul. Staro?ci?ska 5 02-516 Warszawa Wersja 4.0 6 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gensulin N 100 j.m. wk?ady do wstrzykiwaczy - Nr 8524...
Insulin human | ATC: A 10 AB 01
inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 1 fiol. 10 ml
...Nie nale?y dzieli? si? ig?ami z innymi osobami. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOTON S.A. ul. Staro?ci?ska 5 02-516 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gensulin R 100 j.m. fiolki - Nr 8520 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
Insulin human | ATC: A 10 AB 01
inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml
...a nast?pnie nale?y go usun?? w bezpieczny sposób. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOTON S.A. ul. Staro?ci?ska 5 02-516 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gensulin R 100 j.m. wk?ady do wstrzykiwaczy - Nr 8521 Wersja 4.0 6...
Indapamide | ATC: C 03 BA 11
tabl. o przed?. uwalnianiu; 1,5 mg, 30 szt.
...folii PVC/PVDC/Aluminium. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOTON S.A. 02-516 Warszawa ul. Staro?ci?ska 5 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16392 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 18...
Metoprolol succinate | ATC: C 07 AB 02
tabl. o przed?. uwalnianiu; 23,75 mg, 28 szt.
...wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOTON S.A., 02-516 Warszawa, ul. Staro?ci?ska 5 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie MZ nr: 15193 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
Metoprolol succinate | ATC: C 07 AB 02
tabl. o przed?. uwalnianiu; 47,5 mg, 28 szt.
...wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOTON S.A., 02-516 Warszawa, ul. Staro?ci?ska 5 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie MZ nr: 15194 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
Metoprolol succinate | ATC: C 07 AB 02
tabl. o przed?. uwalnianiu; 95 mg, 28 szt.
...wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOTON S.A., 02-516 Warszawa, ul. Staro?ci?ska 5 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie MZ nr: 15195 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
Valsartan | ATC: C 09 CA 03
tabl. powl.; 80 mg, 28 szt.
Valsartan | ATC: C 09 CA 03
tabl. powl.; 160 mg, 28 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOTON S.A. 02-516 Warszawa ul. Staro?ci?ska 5 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU [80 mg] 15163 [160 mg] 15164 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
...100 lub 200 tabletek. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOTON S.A. ul. Staro?ci?ska 5 02-516 Warszawa Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 18651 (10 mg), 18652 (20 mg), 18653 (40 mg), 18654 (80 mg...
tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 30 mg, 28 szt. tabl.; 45 mg, 28 szt.
ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Wersja z dnia 15.09.2010/0001/0002/0003 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pioglitazone Bioton, 15 mg, tabletki Pioglitazone Bioton, 30 mg, tabletki Pioglitazone Bioton, 45 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 15 mg pioglitazonu w postaci chlorowodorku. Substancja pomocnicza: 37,24 mg laktozy bezwodnej. Ka?da tabletka zawiera 30 mg pioglitazonu w postaci chlorowodorku...