O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Metformin hydrochloride | ATC: A 10 BA 02
tabl. powl.; 1000 mg, 30 szt. tabl. powl.; 1000 mg, 60 szt. tabl. powl.; 500 mg, 30 szt. tabl. powl.; 500 mg, 60 szt. tabl. powl.; 850 mg, 30 szt. tabl. powl.; 850 mg, 60 szt.
...6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania leku Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOTON S.A. ul. Staro?ci?ska 5 02-516 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 500 mg 16462 850 mg 16463 1000 mg 16464 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
Glimepiride | ATC: A 10 BB 12
tabl.; 1 mg, 2 blist. po 15 szt. tabl.; 2 mg, 2 blist. po 15 szt. tabl.; 3 mg, 2 blist. po 15 szt. tabl.; 4 mg, 2 blist. po 15 szt.
...w tekturowym pude?ku. Wielko?? opakowania: 30 tabletek. 6.6. Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOTON S.A. ul. Staro?ci?ska 5 02-516 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenia MZ Nr 10907, 10908, 10909, 10910. 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Cinacalcet | ATC: H 05 BX 01
tabl. powl.; 30 mg, 28 szt. tabl. powl.; 30 mg, 84 szt. tabl. powl.; 60 mg, 28 szt. tabl. powl.; 60 mg, 84 szt. tabl. powl.; 90 mg, 28 szt. tabl. powl.; 90 mg, 84 szt.
...z lokalnymi przepisami. IAIN+IB/004G 12/13 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOTON S.A. ul. Staro?ci?ska 5 02-516 Warszawa Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Cinacalcet Bioton, 30 mg 22892 Cinacalcet Bioton, 60 mg 22893 Cinacalcet Bioton, 90 mg 22894 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
inj. zawiesina [M30]; 100 j.m./ml, 1 fiol. 10 ml inj. zawiesina [M30]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml
...Nie nale?y dzieli? si? ig?ami z innymi osobami. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOTON S.A. ul. Staro?ci?ska 5 02-516 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gensulin M30 (30/70) 100 j.m. fiolki ? Pozwolenie nr 8530 Wersja 5...
inj. zawiesina [M40]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml
...a nast?pnie nale?y go usun?? w bezpieczny sposób. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOTON S.A. ul. Staro?ci?ska 5 02-516 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gensulin M40 (40/60) 100 j.m. wk?ady do wstrzykiwaczy ? Pozwolenie nr 8533...
inj. zawiesina [M50]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml
...usun?? w bezpieczny sposób. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. Wersja 4.0 6 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOTON S.A. ul. Staro?ci?ska 5 02-516 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gensulin M50 (50/50) 100 j.m. wk?ady do wstrzykiwaczy - Nr 8535 9. DATA...
inj. [zaw.]; 100 j.m./ml, 1 fiol. 10 ml inj. [zaw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml
...Nie nale?y dzieli? si? ig?ami z innymi osobami. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOTON S.A. ul. Staro?ci?ska 5 02-516 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gensulin N 100 j.m. fiolki ? Pozwolenie nr 8523 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
Insulin human | ATC: A 10 AB 01
inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 1 fiol. 10 ml inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml
...Nie nale?y dzieli? si? ig?ami z innymi osobami. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOTON S.A. ul. Staro?ci?ska 5 02-516 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gensulin R 100 j.m. fiolki ? Pozwolenie nr 8520 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
Nebivolol | ATC: C 07 AB 12
tabl.; 5 mg, 28 szt.
...wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w sprzeda?y. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOTON S.A. ul. Staro?ci?ska 5 02-516 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17140 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
Indapamide | ATC: C 03 BA 11
tabl. o przed?. uwalnianiu; 1,5 mg, 30 szt.
...folii PVC/PVDC/Aluminium. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOTON S.A. 02-516 Warszawa ul. Staro?ci?ska 5 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie numer 16392 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
Ramipril | ATC: C 09 AA 05
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 5 mg, 28 szt.
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOTON S.A. 02-516 Warszawa ul. Staro?ci?ska 5 8. NUMER (NUMERY) POZWOLENIA (POZWOLE?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ivipril, tabletki, 2,5 mg ? 19915 Ivipril, tabletki, 5 mg ? 19916 Ivipril...
Metoprolol succinate | ATC: C 07 AB 02
tabl. o przed?. uwalnianiu; 23,75 mg, 28 szt.
...wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOTON S.A., 02-516 Warszawa, ul. Staro?ci?ska 5 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie MZ nr: 15193 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
Metoprolol succinate | ATC: C 07 AB 02
tabl. o przed?. uwalnianiu; 47,5 mg, 28 szt.
...wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOTON S.A., 02-516 Warszawa, ul. Staro?ci?ska 5 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie MZ nr: 15194 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
Metoprolol succinate | ATC: C 07 AB 02
tabl. o przed?. uwalnianiu; 95 mg, 28 szt.
...wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOTON S.A., 02-516 Warszawa, ul. Staro?ci?ska 5 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie MZ nr: 15195 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
Valsartan | ATC: C 09 CA 03
tabl. powl.; 160 mg, 28 szt. tabl. powl.; 80 mg, 28 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOTON S.A. 02-516 Warszawa ul. Staro?ci?ska 5 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU [80 mg] 15163 [160 mg] 15164 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
...100 lub 200 tabletek. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOTON S.A. ul. Staro?ci?ska 5 02-516 Warszawa Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 18651 (10 mg), 18652 (20 mg), 18653 (40 mg), 18654 (80 mg...
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
...6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego i jego opakowanie nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOTON S.A. ul. Staro?ci?ska 5 02-516 Warszawa Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU IB/0023 22 Pozwolenie nr: 18651 (10 mg), 18652 (20 mg), 18653 (40 mg...
tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 30 mg, 28 szt. tabl.; 45 mg, 28 szt.
ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Wersja z dnia 15.09.2010/0001/0002/0003 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pioglitazone Bioton, 15 mg, tabletki Pioglitazone Bioton, 30 mg, tabletki Pioglitazone Bioton, 45 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 15 mg pioglitazonu w postaci chlorowodorku. Substancja pomocnicza: 37,24 mg laktozy bezwodnej. Ka?da tabletka zawiera 30 mg pioglitazonu w postaci chlorowodorku...
Aripiprazole | ATC: N 05 AX 12
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 30 mg, 28 szt. tabl.; 5 mg, 28 szt.
...obrocie. 20 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOTON S.A. ul. Staro?ci?ska 5 02-516 Warszawa Polska 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 22705, 22706, 22707, 22708 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...