krople do oczu [roztw.]; 2 mg/ml, 1 but. 5 ml
...POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Blumont Pharma Ltd, 23 Moortown Close, Grantham, Lincs NG31 9GG Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 18235 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 2011.06.02 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ??CIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 2013.02.21 Blumont Pharma Ltd. 1.3.1-08...