O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Insulin glargine | ATC: A 10 AE 04
inj. [roztw.]; 100 j.m. /ml, 10 wk?. 3 ml
...34-91 663 50 00 Tel: +48 (0) 22 440 33 00 Boehringer Ingelheim Espańa S.A. Tel: +34 93 404 51 00 France Portugal Lilly France SAS Lilly Portugal Produtos Farmacźuticos, Lda Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34 Tel: + 351-21-4126600 Boehringer Ingelheim France S.A.S. Boehringer Ingelheim, Lda. Tél: +33 3 26 50 45 33 Tel: +351 21...
inf. [prosz.+ rozp.]; 10 mg, 1 fiol.+ rozp.
...ml 14 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Patrz punkt 4.2. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Boehringer Ingelheim International GmbH Ingelheim/Rhein Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/6884 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 15.11...
inf. [prosz.+ rozp.]; 20 mg, 1 fiol.+ rozp.
...20 ml 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Patrz punkt 4.2. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Boehringer Ingelheim International GmbH Ingelheim/Rhein Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/0314 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 17.06...
inf. [prosz.+ rozp.]; 50 mg, 1 fiol.+ rozp.
...50 ml 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Patrz punkt 4.2. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Boehringer Ingelheim International GmbH Ingelheim/Rhein Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/0248 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 17.06...
Tipranavir | ATC: J 05 AE 09
kaps. elastyczne; 250 mg, 120 szt.
...aluminium). Ka?da butelka zawiera 120 elastycznych kapsu?ek. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 40 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim am Rhein Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/05/315/001 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
p?yn do inhal. z nebulizatora; 250 µg/ml, 1 but. 20 ml
...Patrz punkt 4.2. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim/Rhein Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/3221 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
aerozol wziewny; 20 µg/dawk?, 10 ml (200 dawek)
...stosowania Patrz punkt 4.2. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lubjego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Boehringer Ingelheim Intemational GmbH Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim/Rhein Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9990 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 11...
p?yn do inhal. z nebulizatora; (500 µg+ 250 µg)/ml, 1 but. 20 ml
...plastykow? nakr?tk?. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Patrz punkt 4.2 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim/Rhein Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/1019 9 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA...
aerozol wziewny; (50 µg+ 21 µg)/dawk?, 10 ml (200 dawek)
...6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Patrz punkt 4.2. 7. PODMI T ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPESLCZE?EE D@ Boehringer lngelheim international cmon Binger Strasse 173, D?552i6 Ingelheim/Rhein, Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9178 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 18...
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 1 mg/5 ml, 4 fiol.
...79 98 ?eskį republika Magyarorszįg Boehringer Ingelheim spol. s r.o. Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Tel: +420 234 655 111 Magyarorszįgi Fióktelepe Tel: +36 1 299 8900 Danmark Malta Boehringer Ingelheim Danmark A/S Boehringer Ingelheim Ltd. Tlf: +45 39 15 88 88 Tel: +44 1344 424 600 Deutschland Nederland Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Boehringer Ingelheim b.v. Tel: +49...
aerozol wziewny; 0,1 mg/dawk?, 10 ml (200 dawek)
...w tekturowym 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim am Rhein Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU R/ 3 764 9. DATA WYDANIA PIERWSZ?GO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?UZENIA POZWOLENIA...
Interferon beta-1b | ATC: L 03 AB 08
inj. [prosz.+ rozp.]; 0,25 mg/ml [8 mln j.m.], 15 zest.
...ZWOLNIENIE SERII B. WARUNKI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 39 A. WYTWÓRCY SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ ORAZ WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórców substancji biologicznie czynnej Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, Dr.-Boehringer-Gasse 5-11, A-1121 Wiede?, Austria Bayer Healthcare Pharmaceuticals Inc. 5650 Hollis Street, Emeryville, CA 94608, USA Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Bayer Pharma...
tabl. powl.; 20 mg, 10 szt.
...pude?ku. Wielko?? opakowania: 10 lub 20 tabletek powlekanych 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173, D-55216 Ingelheim/Rhein, Niemcy 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB...
tabl. powl.; 10 mg, 10 szt. tabl. powl.; 10 mg, 20 szt.
...tabletek powlekanych 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173, D-55216 Ingelheim/Rhein, Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3618 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 20.05...
Bisacodyl | ATC: A 06 AB 02
tabl. dojelitowe; 5 mg, 20 szt. tabl. dojelitowe; 5 mg, 40 szt.
...pude?ku. Wielko?? opakowania: 20, 40, 60 tabletek dojelitowych 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173, D-55216 Ingelheim/Rhein Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB...
Etanercept | ATC: L 04 AB 01
inj. [roztw.]; 50 mg, 4 amp.-strzyk. (+ 8 gaz. z alkoholem) inj. [roztw.]; 50 mg, 4 wstrzyk. (+ 8 gaz. z alkoholem)
...WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII B. WARUNKI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 285 A. WYTWÓRCA BIOLOGICZNEJ SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy biologicznej substancji czynnej Boehringer Ingelheim Pharma KG Birkendorfer Strasse 65 D-88397 Biberach an der Riss Niemcy Pfizer Ireland Pharmaceuticals Grange Castle Business Park Clondalkin Dublin 22 Irlandia Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii...
Etanercept | ATC: L 04 AA 11
inj. [prosz.+ rozp.]; 10 mg/ml, 4 fiol. (+ 4 amp.-strzyk.+ akces.) inj. [prosz.+ rozp.]; 25 mg, 4 fiol.+ 4 amp.-strzyk. inj. [prosz.+ rozp.]; 25 mg/ml, 4 fiol. (+ 4 amp.-strzyl.+ 4 ig?y+ 8 gaz.) inj. [prosz.+ rozp.]; 50 mg, 4 fiol.+ 4 amp.-strzyk.
...ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA C. INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZ?CE DOPUSZCZENIA DO OBROTU 304 A. WYTWÓRCA BIOLOGICZNEJ SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy biologicznej substancji czynnej Boehringer Ingelheim Pharma KG Birkendorfer Strasse 65 D-88397 Biberach an der Riss Niemcy Pfizer Ireland Pharmaceuticals Grange Castle Business Park Clondalkin Dublin 22 Irlandia Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii...
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 250 µg/ml, 15 fiol.+ 15 amp.-strzyk. inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 250 µg/ml, 5 fiol.+ 5 amp.-strzyk.
...ZWOLNIENIE SERII B. WARUNKI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 20 A. WYTWÓRCY SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ ORAZ WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórców substancji biologicznie czynnej Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Dr.-Boehringer-Gasse 5-11 A-1121 Wiede? Austria Bayer Healthcare Pharmaceuticals Inc. 5650 Hollis Street Emeryville, CA 94608 USA Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Novartis Pharmaceuticals...
Afatinib | ATC: L 01 XE 13
tabl. powl.; 20 mg, 28 szt.
...79 98 ?eskį republika Magyarorszįg Boehringer Ingelheim spol. s r.o. Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Tel: +420 234 655 111 Magyarorszįgi Fióktelepe Tel: +36 1 299 8900 Danmark Malta Boehringer Ingelheim Danmark A/S Boehringer Ingelheim Ltd. Tlf: +45 39 15 88 88 Tel: +44 1344 424 600 Deutschland Nederland Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Boehringer Ingelheim b.v. Tel: +49...
tabl.; 30 mg, 50 szt.
...50 tabletek (5 blistrów po 10 szt.) 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D - 55216 Ingelheim/Rhein Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/1659 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 10/5 mg, 7 szt. tabl. powl.; 25/5 mg, 7 szt.
tabl. powl.; 2,5/850 mg, 14 szt.
...w danym kraju. Podmiot odpowiedzialny Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim am Rhein Niemcy Wytwórca Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim am Rhein Niemcy 73 W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Belgiė/Belgique/Belgien Lietuva SCS Boehringer Ingelheim Comm.V Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG...
Alemtuzumab | ATC: L 01 XC 04
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 12 mg, 1 fiol. 1,2 ml
...OBROTU D. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO 22 A. WYTWÓRCA BIOLOGICZNEJ SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNI ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy biologicznej substancji czynnej Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Birkendorfer Straße 65 88397 Biberach an der Riss Niemcy Nazwa i adres wytwórców odpowiedzialnych za zwolnienie serii { Genzyme Limited 37 Hollands Road Haverhill Suffolk CB9 8PU Wielka...
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 6000 j. [30 mg], 1 zest. inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 8000 j.m. [40 mg], 1 zest.
...36 1 299 8900 ?eskį republika Malta Boehringer Ingelheim spol. s r.o. Boehringer Ingelheim Ltd. Tel: +420 234 655 111 Tel: +44 1344 424 600 Danmark Nederland Boehringer Ingelheim Danmark A/S Boehringer Ingelheim b.v. Tlf: +45 39158888 Tel: +31 (0) 800 22 55 889 Deutschland Norge Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Boehringer Ingelheim Norway KS Tel: +49 (0) 800 77...
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 10 000 j. [50 mg], 1 zest.
...w kroplówce zawieraj?cej glukoz?. 12. Niewykorzystany roztwór nale?y usun??. Proszek mo?na rozpu?ci? wykorzystuj?c ig??, która jest w opakowaniu. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim/Rhein Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/00/169/006 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl.; 80/12,5 mg, 28 szt.
...pow?oka blistra odkleja si? od wewn?trznej pomi?dzy kieszeniami blistra. W tych przypadkach nie ma potrzeby podejmowania ?adnych dzia?a?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173 D-55216 Ingelheim am Rhein Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/02/213/006-010 EU/1/02/213/012 EU/1/02/213...
tabl.; 80/25 mg, 14 szt. tabl.; 80/25 mg, 28 szt.
...pow?oka blistra odkleja si? od wewn?trznej pomi?dzy kieszeniami blistra. W tych przypadkach nie ma potrzeby podejmowania ?adnych dzia?a?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173 D-55216 Ingelheim am Rhein Niemcy 52 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/02/213/017-023 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl.; 40 mg, 28 szt.
...wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173 D-55216 Ingelheim/Rhein Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/98/090/001 (14 tabletek) EU/1/98/090/002 (28 tabletek) EU/1...
tabl.; 80 mg, 14 szt. tabl.; 80 mg, 28 szt.
...wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173 D-55216 Ingelheim/Rhein Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/98/090/005 (14 tabletek) EU/1/98/090/006 (28 tabletek) EU/1...
tabl.; 0,18 mg, 30 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 28 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim am Rhein Niemcy 8. NUMER (-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/97/051/003-004 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...