O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inj. [roztw.]; 7,5 mg, 1 fiol. 1,3 ml
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt. tabl.; 30 mg, 28 szt.
tabl.; 15 mg, 28 szt.
...WYMAGANIA DOTYCZ?CE DOPUSZCZENIA DO OBROTU D. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO 84 A. WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNI ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórców odpowiedzialnych za zwolnienie serii Bristol-Myers Squibb S.r.l. Contrada Fontana del Ceraso I-03012 Anagni-Frosinone - W?ochy AndersonBrecon (UK) Limited Wye Valley Business Park, Brecon Road, Hay-on-Wye Hereford - Herefordshire HR3 5PG - Wielka Brytania...
tabl. powl.; 200 mg, 30 szt.
...6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bristol-Myers Squibb Gilead Sciences International And Merck Sharp & Dohme Limited Unit 13, Stillorgan Industrial Park Blackrock Co. Dublin Irlandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/0/00/000...
roztw. doust.; 0,05 mg/ml, 1 op. 210 ml tabl. powl.; 0,5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 1 mg, 30 szt.
...V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 Tel: +370 52 369140 ???????? Luxembourg/Luxemburg Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. Te?.: + 359 800 12 400 Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 ?eská republika Magyarország Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. Bristol-Myers Squibb...
tabl. powl.; 500 mg+ 30 mg, 16 szt.
...folii Al/PVC w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/6797 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Cefadroxil | ATC: J 01 DB 05
prosz. do przyg. zaw. doust.; 125 mg/5 ml, 1 but. 100 ml
...wstrz?sn?? zawarto?? butelki. Butelk? nale?y dok?adnie zakr?ca?. P0 7 dniach przechowywania W temperaturze pokojowej lub i4 dniach przechowywania lodówce nie zu?yta zawiesina nie nadaje si? do w stosowania. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z 0.0. Al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA Proszek do sporz?dzenia zawiesiny doustnej, 125 rng/S ml: 731/2; R/0507 Proszek do...
czopki doodbytnicze; 80 mg, 4 szt.
...jako warstwa adhezyjna)/LDPE, w tekturowym pude?ku. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych Vvymaga?, 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z 0.0. Al. Annii Ludowej 26 00-609 Warszawa S. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/2887 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
czopki doodbytnicze; 150 mg, 10 szt.
...do stosowania Brak szczególnych wymaga?. ?VIINIS TERSTWO Z WR gggc? Departameni Lekowie} Polityki i 8 00-952 Warszawa u?. ?diodowa 1.5 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z 0.0. AI. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa 8. NUNIER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1420 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
czopki doodbytnicze; 300 mg, 10 szt.
...zawieraj?ce po 5 czopków, w tekturowym pude?ku. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych Wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z 0.0. Al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1421 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
tabl. mus.; 500 mg+ 30 mg, 16 szt.
...pude?ku. 14 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Przed podaniem tabletk? nale?y rozpu?ci? w wodzie. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/6780 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
tabl. mus.; 1 g, 8 szt.
...6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Przed podaniem tabletk? nalezy rozpu?ci? wody. w szklance 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CYPOZWOLEN IE NA DOPUSZCZEN IE DO OBROTU Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z 0.0. Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZEN IE DO OBROTU 9675 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
tabl. mus.; 330 mg+ 200 mg, 20 szt.
...tabletek. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Przed podaniem tabletk? nale?y rozpu?ci? W niewielkiej ilo?ci p?ynu. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z 0.0. Al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa MINISTERSTWO ZBROW?A 11 Departament Polityki Lekowa; i Farmacji 004352 wierszawa n). Pailiodówa ?fj 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
Apixaban | ATC: B 01 AF 02
tabl. powl.; 2,5 mg, 60 szt.
...Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers Squibb House, Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex UB8 1DH Wielka Brytania 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/11/691/001 EU/1/11/691...
granulat do przyg. roztw. doust.; (500 mg+ 200 mg+ 25 mg)/sasz., 8 sasz.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady naley usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o. o. Al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18191 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
granulat do przyg. syropu; (500 mg+ 200 mg+ 25 mg)/sasz., 8 sasz.
...Tekturowe pude?ko zawieraj?ce 8 saszetek. 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 10 Mxx/xy' ' POZWgLE PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAI?CY DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z 0.0. Al. Armii Ludowej 26 00~609 Warszawa NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8510 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
granulat do przyg. syropu; (280 mg+ 100 mg+ 10 mg)/sasz., 8 sasz.
...roztworu doustnego. Tekturowe pude?ko zawieraj?ce 8 saszetek. 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: 8473 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
granulat do przyg. roztw. doust.; (500 mg+ 200 mg+ 25 mg)/sasz., 8 sasz.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o. o. Al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18191 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
...352 76 11 ???????? Magyarország Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. Kft. Te?.: + 359 800 12 400 Tel.: + 36 1 301 9700 ?eská republika Malta Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. Bristol-Myers Squibb S.R.L. Tel: + 420 221 016 111 Tel: + 39 06 50 39 61 Danmark Nederland Bristol-Myers Squibb Bristol-Myers Squibb BV Tlf: + 45 45...
tabl. powl.; 2,5/1000 mg, 60 szt. tabl. powl.; 2,5/850 mg, 60 szt.
...76 11 ???????? Magyarország BRISTOL-MYERS SQUIBB BRISTOL-MYERS SQUIBB GYÓGYSZERKERESKEDELMI KFT. GYÓGYSZERKERESKEDELMI KFT. Te?.: + 359 800 12 400 Tel.: + 36 1 301 9700 56 ?eská republika Malta BRISTOL-MYERS SQUIBB SPOL. S R.O. BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. Tel: + 420 221 016 111 Tel: + 39 06 50 39 61 Danmark Nederland BRISTOL-MYERS SQUIBB BRISTOL-MYERS SQUIBB BV Tlf: + 45 45...
Cefepime | ATC: J 01 DE 01
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 2 g, 1 fiol. prosz.
...roztworach chlorowodorku lidokainy, jednak dodatek ?rodka miejscowo znieczulaj?cego zazwyczaj nie jest konieczny, gdy? domi??niowe wstrzykiwanie leku jest bezbolesne lub powoduje niewielki ból. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7463 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
inf. [prosz. do przyg. konc.]; 250 mg, 2 fiol.+ 2 strzyk.
...V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 Tel: +370 52 369140 ???????? Luxembourg/Luxemburg Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. Te?.: + 359 800 12 400 Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 ?eská republika Magyarország Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. Bristol-Myers Squibb...
Saxagliptin | ATC: A 10 BH 03
tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...Nazwa i adres wytwórcy(ów) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie serii AstraZeneca GmbH Tinsdaler Weg 183 22880 Wedel Niemcy AstraZeneca UK Limited Silk Road Business Park Macclesfield Cheshire SK10 2NA Wielka Brytania Bristol-Myers Squibb Company Contrada Fontana del Ceraso IT-03012 Anagni (FR) W?ochy Wydrukowana ulotka dla pacjenta musi zawiera? nazw? i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie danej serii produktu leczniczego. B. WARUNKI LUB...
inf. [roztw.]; 10 mg/ml, 12 but. 100 ml
...ml: Mo?liwa jest obecno?? wilgoci pomi?dzy workiem i opakowaniem zewn?trznym, co jest wynikiem procesu sterylizacji. Nie wp?ywa to na jako?? roztworu. 8 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11887 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 03...
kaps. twarde; 100 mg, 60 szt. kaps. twarde; 200 mg, 60 szt.
...V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 ???????? Magyarország Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. Te?.: + 359 800 12 400 Tel.: + 36 1 301 9700 ?eská republika Malta Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. BRISTOL-MYERS SQUIBB...
Dasatinib | ATC: L 01 XE 06
tabl. powl.; 100 mg, 30 szt. tabl. powl.; 140 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 60 szt. tabl. powl.; 50 mg, 60 szt. tabl. powl.; 80 mg, 30 szt.
...V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 ???????? Magyarország Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. Te?.: + 359 800 12 400 Tel.: + 36 1 301 9700 ?eská republika Malta Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. BRISTOL-MYERS SQUIBB...
tabl. mus.; 325 mg, 6 szt.
...i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZEN?E DO OBROTU MINISTERSTW@ ????ŕü?läŕ Departament Polityk? Lekowej i Farmacji ul. ?vits 15 .owa 00-952 @Warszawa Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z 0,0. A1. Annü Ludowej 26, 00-609 Warszawa NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 7039 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTUIDATA PRZED?U?ENIA...
tabl. mus.; 330 mg+ 200 mg, 20 szt.
...rozpu?ci? szklance wody, mleka lub soku W owocowego. MENESTERS?fWG 1930W Departament Pol??yk? Lekowa] 9 Farmacp 00-852 Warsaawa sii: Miaduwa 15 10 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z 0.0. Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ,Pozwolenie nr R/1423 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
tabl. powl.; 5 mg/850 mg, 60 szt.
...67 55 53 50 ?????? Österreich Bristol-Myers Squibb A.E. Bristol-Myers Squibb GesmbH ???: + 30 210 6074300 Tel: + 43 1 60 14 30 Espańa Polska Bristol-Myers Squibb, S.A. Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. Tel: + 34 91 456 53 00 Tel.: + 48 22 5796666 France Portugal Bristol-Myers Squibb SARL Bristol-Myers Squibb Farmacęutica Portuguesa, Tél: + 33 (0...
YervoyRx-z
Ipilimumab | ATC: L 01 XC 11
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 5 mg/ml, 1 fiol. 10 ml
...V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 ???????? Magyarország Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. Te?.: + 359 800 12 400 Tel.: + 36 1 301 9700 ?eská republika Malta Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. BRISTOL-MYERS SQUIBB...