O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO l. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Gemcitabine Caduceus Pharma, l g, proszek do sporz?dzania roztworu do infuzji. 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da fiolka zawiera gemcytabiny chlorowodorek odpowiadaj?cy l g gemcytabiny. Jeden ml odtworzonego roztworu zawiera 38 mg gemcytabiny. Substancje pomocnicze: Ka?da fiolka zawiera l7,8 mg (0,77 mmol) sodu. Pelny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.I? 3. POSTA?FARMACEUTYCZNA Proszek do...
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 200 mg, 1 fiol.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Gemeitabine Caduceus Pharma, 200 mg, proszek do sporz?dzania roztworu do infuzji. 2. SKLAD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da fiolka zawiera geincytabiny chlorowodorek odpowiadaj?cy 200 mg gemcytabiny. Jeden ml odtworzonego roztworu zawiera 38 mg gemcytabiny. Substancje pomocnicze: Ka?da fiolka zawiera 3,6 mg (0,15 nimol) sodu. Pelny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Proszek...