inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO l. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Gemcitabine Caduceus Pharma, l g, proszek do sporz?dzania roztworu do infuzji. 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da fiolka zawiera gemcytabiny chlorowodorek odpowiadaj?cy l g gemcytabiny. Jeden ml odtworzonego roztworu zawiera 38 mg gemcytabiny. Substancje pomocnicze: Ka?da fiolka zawiera l7,8 mg (0,77 mmol) sodu. Pelny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.I? 3. POSTA?FARMACEUTYCZNA Proszek do...
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 200 mg, 1 fiol.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Gemeitabine Caduceus Pharma, 200 mg, proszek do sporz?dzania roztworu do infuzji. 2. SKLAD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da fiolka zawiera geincytabiny chlorowodorek odpowiadaj?cy 200 mg gemcytabiny. Jeden ml odtworzonego roztworu zawiera 38 mg gemcytabiny. Substancje pomocnicze: Ka?da fiolka zawiera 3,6 mg (0,15 nimol) sodu. Pelny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Proszek...